Flyttar fram positionerna för vad som är görbart

jun 11, 2021 | Fler­funktions­maskiner, Maskin

Cemec Intelligente Mechanik GmbH övertygar även de mest krävande kunderna med sin highend-utveckling och -produktion, nämligen flyg- och rymdbranschen. Genom att använda det femaxlade bearbetningscentrumet Kern Micro HD har företaget flyttat fram positionerna avsevärt för vad som är görbart. På företaget fräser man numera även de svåraste materialen med en reproducerbar precision på under mikrometernivå.

När Martin Schwab tittar upp på himlen vet han att det uppe i djupaste rymden flyger komponenter som har tillverkats på hans företag, Cemec Intelligente Mechanik GmbH. För flyg- och rymdbranschen är en av de viktigaste kunderna för vilken den 58-årige bolagsgrundaren och VD:n och hans sju anställda utvecklar och tillverkar highend-produkter med maximal precision. För att hitta optimala lösningar för sina kunder och möjliggöra produkter som tidigare betraktades som omöjliga att tillverka behöver finteknikingenjören maskiner med högsta precision. Detta ledde till att han 2019 införskaffade det femaxlade bearbetningscentrumet Micro HD, den nya toppmodellen i Kern Micro-serien från maskintillverkaren Kern Microtechnik. Det gjorde att Cemec kunde ta ett språng till en ny precisions- och reproducerbarhetsnivå – även när det gällde större volymer. Företaget i Spalt nära Nürnberg, Tyskland tillverkar hittills mest små serier. Ofta måste toleranserna vara på några få mikrometer till några hundra nanometer, och det med reproducerbarhet. 

Direkt efter sina studier inom finteknik startade Martin Schwab eget. Snart växte en förståelse fram om att utveckling och produktion står i ett tätare beroendeförhållande än vad som är fallet i många projekt och företag. ”Särskilt vid höga precisionskrav måste experter inom dessa båda områden ständigt och på ögonhöjd bolla frågor med varandra för att arbeta sig fram till önskat resultat”, lyder hans ledord. Därför började han snart använda egna bearbetningsmaskiner för att sammanfoga de två fälten. Denna princip har han fortsatt att fullända efter grundandet av Cemec år 2001 och därmed fått rykte om sig som en som löser till synes omöjliga problem.

Utan Kern Micro HD vore det inte möjligt

Idag utvecklar och producerar hans företag produkter för olika branscher, exempelvis lösningar för drivningsteknik, optiska eller elektroniska komponenter. Även det senaste förevisningsprojektet är en optisk komponent. I det här fallet en som snart ska flyga upp i rymden. Schwab betonar att denna produkt inte hade varit möjlig att tillverka utan Kern Micro HD. Komponenten sitter i det ganska oansenliga omkring 66 mm långa ”teleskopet” med 20 mm diameter. Det sitter i sin tur i kommunikationsenheten på en satellit och måste med hjälp av två linser bunta ihop en laserstråle som har en diameter på 5 mm så att den kommer fram med maximalt 10 mm utvidgning på ett avstånd på 100 000 km – och det i ett temperaturfönster på -40 till +60 °C. Denna optik, som ingår i ett större system, måste dessutom klara av de enorma belastningarna vid en raketuppskjutning och får inte förlora i precision.

Bara aluminiumlegeringen, som Cemec valt ut tillsammans med sin uppdragsgivare Tesat-Spacecom på grund av dess homogenitet och särskilda värmeledningsförmåga är en utmaning. Den består av 40 procent kisel, är mycket spröd och svår att spånbearbeta. ”Det var länge sedan jag bearbetade ett så svårt material”, säger Schwab och fyller i med tydlig stolthet: ”Med Kern Micro HD kan vi trots detta fräsa in mycket små gängor med mikrometer-noggrannhet.” Parallelliteten hos de två linssätena måste vara bättre än 2 µm, och eftersom det dessutom ska sitta en ring för kompensering av termisk utvidgning däremellan måste de enskilda delarna bearbetas med en noggrannhet på mindre än 1 µm.

”Tidigare hade jag helt enkelt varit tvungen att tacka nej till en sådan förfrågan – och jag tror inte någon annan hade kunnat förverkliga det heller. Men nu har vi en ny produkt som blivit möjlig tack vare den mycket precisa fräsmaskinen och våra kunskaper”, betonar Schwab och blir konkret: ”Med Kern Micro HD förverkligar vi ytjämnheter på mindre än 800 nm och kan efterarbeta på mikrometernivå, om det behövs.” 

Klassisk svarvdetalj tillverkad i fräscentrumet

Ett teleskop är egentligen en klassisk svarvdetalj. Men en svarv skulle inte ha samma erforderliga precision. Därför tillverkar Cemec det helt och hållet i en enda uppspänning i Kern Micro HD. Bearbetningen tar 40 minuter på den ena sidan och omkring två timmar på den andra.

För att kunna uppnå den höga precisionen och reproducerbarheten för bearbetningen har maskinutvecklarna på Kern integrerat ett antal innovationer i Kern Micro HD. Framför allt mikrospalt-hydrostatiken, linjära direktdrivningar och den nya tempreaturhanteringen ger avsevärda fördelar för användaren. Alla tre teknologier är tätt sammanvävda, vilket ger ett konsekvent fullständigt system. Mikrospalt-hydrostatiken är en patentsökt vidareutveckling av de hydrostatiska drivningarna som sedan länge finns i Kerns Pyramid Nano. 

Den grundläggande fördelen består i att de hydrostatiska styrningarna och drivningarna inte slits mekaniskt. Dessutom möjliggör hydrostatiken stora accelerationer och samtidigt utmärkt vibrationsdämpning, samt avsevärt mycket mer skonsamma och absolut ryckfria verktygsrörelser, vilket ökar deras livslängd. Mikrospalt-hydrostatiken i Kern Micro HD är emellertid en nyhet inom maskinkonstruktion. Genom den integrerade designen i kombination med de linjära motorerna är den mer robust och har omkring 80 procent lägre energiförbrukning än vanliga hydrostatiska system. Den lilla spalten gör samtidigt att styvheten och dämpningsegenskaperna hos maskinen förbättras, vilket ger bästa yttjocklek och precision på arbetsstycket. Vid behov uppnås Ra-värden på 0,05 mikrometer i serie utan polering.

Stora och aktivt tempererade linjära motorer är en annan höjdpunkt. De har avsevärda fördelar gentemot kulskruvsmotorer när det gäller dynamik och justeringsnoggrannhet. För att integreringen skulle fungera var det bland annat avgörande att få ordning på den höga värmeutvecklingen hos de linjära motorerna. 

För enligt studier står temperaturpåverkan för omkring 70 procent av alla noggrannhetsfel inom högprecisionstillverkning. Därför har de linjära motorerna aktiv temperering och är integrerade i det hydrostatiska systemet, vilket minimerar värmeinförandet. Dessutom har utvecklarna tagit temperaturhanteringen till en ny nivå på HD. 

Temperatursvängningar på maximalt +/- 0,05 Kelvin

Skärvätskorna regleras mycket exakt och skickas med ett volymflöde på upp till 200 l/min genom maskinfot, rotations-/svängaxlar, linjäraxlar och spindel. Resultatet från denna innovation blir tydlig vid ett termiskt stresstest. Barbara Bergmann, områdesförsäljningschef på Kern förklarar: ”Justeringsnoggrannheten för den centrala temperaturhanteringen är endast +/- 0,05 Kelvin och bildar den perfekta basen för mycket precis bearbetning.”

Detta och mikrospalt-hydrostatiken var viktiga anledningar för Cemec i valet av Kern Micro HD. Att tillverka teleskopet för satellitkommunikation vore till exempel knappt möjlig med en maskin som inte är termiskt absolut stabil, betonar Martin Schwab: ”Vid bearbetning med stor spåntagning, högt vridmoment och snabba spåntagningssteg blir maskinen oundvikligen varm. Utan aktiv temperering leder den termiska utvidgningen vid den slutgiltiga bearbetningen till så stora avvikelser att jag inte kan uppnå den precision som krävs.” För att utnyttja all potential kommer Schwab att temperera utrymmet i vilket Kern Micro HD står till plus/minus en grads noggrannhet.

Hydrostatiken garanterar slutligen att precisionen uppnås kontinuerligt. ”Att veta att maskinen kommer att arbeta lika exakt om 15 år som den gör idag är ett viktigt argument för mig”, betonar Schwab.

Perfekt stöd av Kern-tekniker

För honom är det klart att ”Kern Micro HD är en väsentlig komponent när det gäller de kvalitetskrav som vi måste och vill tillmötesgå”. Till detta bidrar också det kontinuerliga utbytet med experterna hos maskintillverkaren i Eschenlohe, Bayern, Tyskland. ”Om vi har ett problem kontaktar vi Kern och får allt stöd man kan tänka sig. Den perfektionen har jag aldrig upplevt hos något annat företag”, framhäver Schwab. Därför vill han satsa på Kern även för den expansion som ligger i pipelinen. 

Cemec tillverkar just nu mest prototyper och små serier från fem till 2 000 st. Med den nya maskinen har Schwab förberett sig på att även göra större volymer i samma precision. ”Min plan är att använda ytterligare minst två eller tre Kern-maskiner”, säger han.

Cemec Intelligente Mechanik GmbH …

…är en ägarledd utvecklingsleverantör som också tillverkar de produkter som de utvecklar. När det gäller komplexa och mycket precisa produkter ser grundaren och VD:n Martin Schwab denna sammanflätning av utveckling och tillverkning som förutsättning för optimala lösningar. Företaget med säte i Spalt i närheten av Nürnberg, Tyskland ägnar sig åt elektroniska, optiska och mekaniska komponenter och drivningsteknik, men utvecklar även fullständiga produkter. Även re-engineering, för att optimera produkter eller göra dem (mer) producerbara är ett stort verksamhetsfält. Kunderna finns ofta inom flyg- och rymdbranschen, medicinteknik eller forskning/innovation. Partnerföretaget Fath:s formkonstruktion integrerades våren 2021. Fath tillverkar bland annat delar för maskinkonstruktion och ingår i Cemec. I och med fusionen kom åtta nya medarbetare och tre fräsmaskiner in i verksamheten.

För mer information: Kern

Masentia – maskinpartnern till 110%
Aktuell Produktion träffar Thomas Hässel och Anssi Laurila, båda Area Sales Managers hos Masentia AB, på EMO och vi kikar närmare på ett par av Masentias leverantörer....
Duroc Machine Tool – simply better performance
På EMO får Aktuell Produktion får en pratstund med Mikael Högberg, VD, och Christian Royal, Group Marketing Manager, hos Duroc Machine Tools som berättar om företagets...
Vältajmad investering möter ökad förfrågan på svenska formverktyg
Steget från 3-axlig bäddfräs till en 5-axlig Hedelius Tiltenta 11 gjorde susen för Forsheda Stålverktyg. Ställtider har minskat drastiskt och man kan köra både tyngre...
Maskin Fransson på EMO
Den 18-23 september går stapeln igen för EMO nu tillbaka i Hannover igen. Maskin Fransson finns tillgängliga hela veckan och nedanför kan du se vad som kommer visas hos...
Ny MAKINO trådgnist visas på EMO!
Trådgnisten finns i två utföranden UPX400, XYZ 400x300x250mm och UPX600, XYZ 650x500x320mm. Bild: maskinutförande för Asiens marknad. Skillnaden ifrån tidigare modeller...
Ravema tillsätter ny VD – inleder en ny era
Från och med den 1:a september 2023 kliver Alexander Olander in i rollen som ny VD för Ravema AB. Efter tio år i rollen kommer Jörgen Fredsson kliva åt sidan och...
Från urmakare till precisionstillverkare
Högprecisionsbearbetning är basen för varje framgångsrik urmakare. Så varför inte använda all denna kunskap för andra branscher? Det var precis vad Nicholas Hacko...
Tänk stort. Tänk ännu större. Tänk maskintillverkaren GROB
Produktionsanläggningen i tyska Mindelheim är nästan 30 fotbollsplaner stor och rymmer innovativa tillverkningslinjer, kompletta monteringssystem, universella...
Karlskoga Verktygsteknik AB investerar
Karlskoga Verktygsteknik valde Masentia igen! I februari installerade de en 5-axlig fleroperationsmaskin, MX-330 PC10, från japanska MATSUURA. För drygt ett år sedan...
Ännu en horisontell Heckert till Parker Hannifin
Parker har varit verksamma i Sverige i nästan 40 år och tillhandahållit kvalitetstjänster och produkter till svenska OEM-kunder och andra företag genom ett stark och...
“Change the IMPOSSIBLE to POSSIBLE”
På AMB 2022 i Stuttgart visade Nakamura-Tome sin nya JX-200 som har världens kortaste verktygsspindel ”NT Smart Cube” som gör det omöjliga möjligt. Artikel i Aktuell...
Nytt namn, men samma kvalité
Under de senaste 50 åren har Doosan Machine Tools varit ett av de världsledande inom verktygsmaskiner och vuxit och utvecklats genom ständig innovation och en...
En lyckad comeback
AMB 2020 blev inställd på grund av pandemin och förväntningarna inför AMB 2022 har varit höga. Därför var det extra skönt för arrangören att årets omstart blev en...
Ny 5-axlig slipmaskin till A-Tooling i Värnamo
Tillverkaren av verktygskomponenter, A-Tooling i Värnamo, har nyligen investerat i en ny slipmaskin för tillverkning av klippstansar och kärnor. Valet av maskin landade...
Variaxis 500 – 5X III – Tur och retur
En slumpartad historia som har sin början 2011, då Ravema säljer en helt ny Variaxis 500 – 5X III med MAZAK:s Done in One koncept - från råmaterialhantering till...
Högsta precision i två varianter
På AMB 2022 har Kern premiärvisning av två maskiner som utmärker sig genom högsta precision på arbetsstycket, men som baseras på två helt olika teknologier. Var? I Hall...
Service och support var avgörande i ALO Centers senaste investering
ALO Center i Mora’s resa började för mer än 80 år sedan. Kompetensen, teknikfokuset och engagemanget har gått i arv genom generationer i företaget vilket bidrar till...
Okumas nya MA-8000H fleroperationsmaskin öppnar upp för ytterligare automatisering och energieffektivitet
Genom introduktionen av den nya horisontella fleroperationsmaskinen MA-8000H kan Okuma på bästa sätt möta kraven på automatiserade tillverkningslösningar för stora...
JN Maskiner och Grob utökar samarbete med 5-axliga universalmaskiner
JN Maskiner AB utökar sitt samarbete med den tyska leverantören GROB. Företagen har sedan år 1977 ett partnerskap vad gäller maskiner för fordonsindustrin, men nu...
Okumas senaste horisontella fleroperationsmaskin till Side System
Side System, beläget i Oviken i Jämtland, är en komplett leverantör av ventilblock, cylindrar och hydraulaggregat till hydraulsystem. De gör allt från konstruktion,...
På EMO med MaskinFransson
MaskinFransson har försett svensk tillverkningsindustri med maskiner i mer än 57 år och vet att det inte finns EN maskintillverkare som bäst på allt. MaskinFransson;s...
Doosan introducerade 11 nya produkter på EMO i Milano – ”i metallbearbetningens magiska värld”
Doosan Machine Tools grundades 1976 och har sedan dess utvecklat 380 olika maskinmodeller, och blivit en global leverantör av verktygsmaskiner. Med 230 000 sålda...
Schweizisk precision och kvalitet från Fehlmann
Wilhelm Fehlmann byggde sin första verktygsmaskin, i sitt garage i schweiziska Seengen, redan 1930. Nu, 90 år senare, har Fehlmann levererat över 12 000 maskiner runtom...
Full fart hos Bågenfelt & Hellström AB!
Zeljko Franjic, Bågenfelt, Kristian Wejrum, Bågenfelt och Göran Skogefors, Ravema Bågenfelt & Hellström är en komplett mekanisk verkstad i Västra Frölunda- Göteborg...
Bergs Mekaniska väljer Okumas Genos M660-V-e
Utanför Molkom har Bergs Mekaniska sin produktionslokal, precis på samma plats som företaget grundades 1984. Företaget drivs nu av sönerna Morgan och Per-Inge och blir...
Produktivitet, lönsamhet och miljöfokus hos Mazak
I Mazaks monter träffar vi Malte Vertetics, som är Teamleader Maskiner & Automation hos Ravema. Malte berättar att Mazak, firar 40 är med sitt Mazatrol styrsystem,...
MCM – med mer prestanda och lösningar för högvolymproduktion
Förkorta; Machining Centers Manufacturing – och vi har det italienska MCM som redan tidigt 70-tal började att tillverka fleroperationsmaskiner. Under 90-talet blev...
Ödeshög Mekaniska AB rekordinvesterar
Förra året investerade Ödeshög Mekaniska i två Okuma GENOS fleroperationsmaskiner varav den ena, GENOS M660, var den första i Sverige. Sedan tidigare har de en Okuma MA...
MaskinFransson ny agent för Starrag Heckert
Sedan den 21 september är MaskinFransson ny agent för Starrag Heckert Starrag GmbH i Chemnitz kan se tillbaka på en tradition i över 100 år som tillverkare av...
Soraluce avslöjar framtiden för bearbetningslösningar, #MadeForYOU på EMO
Soraluce kommer att presentera sitt #MadeForYOU klientorienterade tillvägagångssätt och presentera sin ledande generation av bearbetningslösningar, tillsammans med de...
Europapremiär av Okuma MB-80V
Okuma kommer presentera ännu en premiär vid EMO Milano 2021: en live presentation av den innovativa MB-80V-maskinen. Under utställningstemat ”Feel the Magic of Okuma”...
Världspremiär i Okumas monter under EMO Milano 2021
Okuma Europe GmbH, europeisk representant för den internationellt kända CNC-maskintillverkaren, har bekräftat att de kommer att delta i EMO Milano 2021....
Laholm CNC rustar sig för framtiden!
Ännu en Mazak maskin på väg in på företaget. Under våren har de investerat i två nya Mazak maskiner för att vara i framkant och möta marknadens behov Bild från vänster,...
Entreprenörskap + innovation = ”made in Sweden” – på riktigt!
Artikel Aktuell Produktion nummer 4/2021 Skriven av Tord Käck Hur många av er läsare visste att vi har en världskänd tillverkare av flugfiskerullar i Sverige? Allt...
Kitamura-maskinen från Edströms ökade kapaciteten för Hultdins
Ifjol investerade komponenttillverkaren Hultdin i en maskin av märket Kitamura från Edströms. En affär som bara efter ett par månader visade sig vara guld värd. – Köpet...
Innovationer inom produktionsteknik vid virtuellt branschevenemang
Okuma Europe GmbH kommer att visa att det fortfarande är möjligt att få en intressant inblick i automatiserad produktionsteknik under pandemiska förhållanden från 23...
Investeringar var ett lyft för Grantek
Robotautomation är en lönsam investering för både små och stora företag. För Grantek öppnar det nya möjligheter att leverera specialdetaljer till industrin. För det sju...
Kan nu levereras med nya styrsystemet
Carl Backman; Ansvarig säljare på Machinebros AB som har agenturen för Spinner i Sverige, kommenterar: ”Jag tycker det är spännande att visa upp VC850-5A, en maskin jag...
Investerat i en 5-axlig
Saab Dynamics i Linköping har investerat i en ny Hurco VM30i till sin utvecklingsavdelning för att förstärka möjligheterna att ta fram prototyper och för serier på nya...
Kompletterar sortimentet av vertikala flerop
Oavsett produktion av cylinderhuvuden, formnings- och skärverktyg eller komponenter fortsätter kraven på bearbetningsmaskinerna att växa. Detta gäller både för tekniken...
Experten på högtryckshydraulik investerar
”REHOBOT Hydraulics är ett välmående bolag med en otroligt fin historia av egenutvecklade produkter av högsta kvalitet, ”Made in Sweden”, säger Johan Theorell VD på...
"När endast det bästa är gott nog!"
Lichron har återigen fått förtroendet att leverera Yasda maskiner till svenska verkstadsföretag. Japanska Yasda har en 5-axlig modell som blivit mycket populär i...
Verkstadsindustrin investerar
Skövdeföretaget Lichron AB har fått en order gällande två stora fleroperationsmaskiner till svensk verkstadsindustri. Det är verkstadsföretaget IMS Maskinteknik i...
Investerar i 2 nya maskiner var en är Sverige premiär
Ödeshög Mekaniska AB har investerat i två maskiner ur Okumas populära GENOS M serie av vertikala fleroperationsmaskiner. I och med detta blir de den första som äger den...
Under mässan skulle Maskinhandlare ha visat 7 maskiner.
Maskin AB Fransson skulle visa 7 st maskiner på Elmia mässan i mitten av Maj. Eftersom mässan blivit inställd kommer de ha alla maskiner uppställda i deras...
Ny agentur till maskinhandlare
Lichron AB har sedan en tid tillbaka börjat sälja fleroperationsmaskiner från Taiwanesiska Hartford. Nu har den första Hartford maskinen installerats i Lichrons...
Axa tillbaka hos Maskinhandlare
Tyska AXA MASCHINENBAU GMBH representeras sedan årsskiftet av Lichron AB.  -Det är 10 år sedan vi sålde Axa maskiner senast säger försäljningschef Anders...
Japansk flerop till Verkstadsföretaget
Lichron har återigen fått förtroendet att leverera en avancerad maskin till ett svenskt verkstadsföretag. Atlings Maskinfabrik AB i Ockelbo investerar nu ytterligare i...
Investerar för framtiden och köper sin tredje maskin
Forsells mekaniska i Grästorp är en utvecklande verkstad som levererar högkvalitativ produktion med fokus på små till mellanstora serier av legoproduktion där det är...
Euromaskin och FFG presenterar två nya maskiner
VDF 350 TM SHOP Flerfunktionssvarv - Modulär maskinkonstruktion för hög kvalitet till låg kostnad Den nya VDF 350 TM SHOP från VDF Boehringer utför komplett bearbetning...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion