Fler platser till teknikutbildningar på Högskolan Väst

jul 6, 2020 | Automation, Maskin

Coronaviruset har förändrat läget på arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen resurser på att utöka möjligheterna till högre utbildning inom vissa bristyrkesutbildningar och kortare kurser för yrkesverksamma. För Högskolan Västs del går pengarna framför allt till att bygga ut med fler platser och kurser på teknikområdet.

Inom teknikområdet byggs såväl tekniskt basår, flera teknikerprogram, ingenjörsprogram men också program på avancerad nivå inom robotik och automation ut med fler platser*. Här finns en kompetensbrist och ett stort behov att fylla, enligt Per Nylén, prefekt på Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst:

– I rådande arbetsmarknadsläge med många ungdomar som inte kommer intill sitt första jobb kan vi nu öppna upp för fler att studera. Det är viktigt att vi tar vara på våra ungdomar i ett läge som detta. Går man Tekniskt basår har man dessutom platsgaranti till ett ingenjörsprogram hos oss sedan.

Nytt program för fordonsindustrin

Redan innan regeringens satsning, inför kommande läsår, gjordes en utökning av ingenjörsutbildningar på högskolan. Bland annat ett helt nytt program, Elektroingenjör Fordon, som är ett resultat av de täta kontakter högskolan har med en mängd olika företag. Så här kommenterade Boel Ekergård som är programansvarig på Högskolan Väst det nya programmet då:

– Det stora generella behovet av elektroingenjörer gör att antalet examinerade ingenjörer med expertis inom fordon idag inte räcker till för att täcka branschens kompetensbehov. Hos oss får man en skräddarsydd utbildning för fordonsindustrin vilket gör att sannolikheten är stor att studenterna har en anställning klar redan innan examen.

Korta kurser för industrin

Till utökningen av fleråriga program tillkommer fler kortkurser för yrkesverksamma inom industrin. Här kan högskolan växla upp både existerande kursutbud men också erbjuda nya inriktningar.

– Industrin befinner sig i stor förvandling just nu, både vad gäller digitalisering, automatisering och robotisering. Behovet av kompetenspåfyllnad är skriande och därför sätter vi nu samman flera nya kurser för att möta upp det enorma behov som finns i regionen bland annat kring elfordon, säger Per Nylén.

Totalt handlar satsningen om cirka 100 helårsplatser för 2020 och 2021. 

Andra bristyrkesutbildningar – lärare 

Förutom teknikutbildningar räknas också vård- och lärarutbildningar till regeringens satsning på bristyrkesutbildningar. För Högskolan Västs del kommer 10-15 fler personer att få möjlighet till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. KPU är ny för läsåret så redan innan nuvarande satsning fanns den med i utbudet. Totalt blir det cirka 20-25 platser nu på KPU.

– Det är både en kombination av det intresse som vi såg fanns efter sista anmälan den 15 april och det rådande arbetsmarknadsläget som gör att vi kommer att öka på från 10 till cirka 25 platser och ta in fler i vår reservantagning, säger Marie Påsse, programansvarig för KPU.

Andra bristyrkesutbildningar – vård

När det gäller vårdutbildningar blir det ingen utökning till hösten. Det finns ett stort intresse att läsa till sjuksköterska som alltid, men här är det bristen på VFU-platser, det vill säga den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, som sätter begränsningar.

– Vi har utökat de senaste åren och för tillfället är det inte möjligt för vården att ta emot fler sjuksköterskestudenter på VFU än de 116 vi tar in nu i höst, säger Åse Boman, prefekt på Institutionen för hälsovetenskap.

Detsamma gäller för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Där finns dessutom just nu begränsningar för vårdverksamheten i att ”släppa iväg” yrkesverksamma sjuksköterskor till en längre utbildning. De behövs i vården.

Däremot kommer vi att kunna erbjuda kortare utbildningsinsatser för yrkesverksamma i vårdrelaterade yrken inom ramen för regeringens satsning på livslångt lärande. För närvarande tittar vi på inom vilka områden kompetensbehoven är som störst, säger Åse Boman.

Mer Info: Högskolan Väst

Mjukvarans tidevarv har börjat: Svänger du till vänster eller höger?
Den djupverkande mjukvarudrivna omvandlingen av bilindustrin borde vara en väckarklocka för tillverkningsindustrin. Inte minst behövs ett nytt förhållningssätt till...
Förenklar automation och kompenserar för arbetskraftsbrist
ABB har lanserat den nya cellen OmniVance™ Collaborative Machine Tending, som ger en helt integrerad lösning för automatiserad maskinbetjäning som är enkelt att...
HonTech AB får ny ägare
Euro Maskin AB har idag förvärvat HonTech AB med säte i Trollhättan. HonTech som är exklusiv återförsäljare av Sunnen heningsmaskiner, verktyg och...
Doosan`s Prime serie P3020, längsta räckvidden på marknaden!
- Vad sägs om 30kg och över 2 meter räckvidd? Doosan Robotics är i absolut toppklass när det gäller att utveckla efter marknadens behov, nu presenterar vi den senaste...
Varför var gamla svarvar, fräsar och borrmaskiner gröna?
De gröna svarv-, fräs- och borrmaskinerna påminner om en svunnen tid. Det är numera sällsynt att stöta på dessa robusta maskiner som ofta saknar CNC-teknik. Från...
Från 30 minuter till över 24 timmars obemannad produktion
Spånhantering är för många ett svårlöst problem inom skärande bearbetning. Spånet kräver kontinuerlig tillsyn och kan lätt sätta stopp i produktionsflödet. Haveri av en...
FANUC Nordic får ny VD
FANUC Europe är glada att tillkännage utnämningen av Bob Struijk som verkställande direktör för FANUC Nordic, efter att Cerold Andersson lämnat posten. Med över 25 års...
Firar 50 år av robotinnovation
ABB Robotics firar 50 år sedan den banbrytande lanseringen av den första helelektriska mikrodatorstyrda industriroboten, IRB 6, utvecklad i Västerås. Detta...
Kapar CO2-utsläppen med 28 procent med ny svensk teknik
Wasabröds anläggning i Filipstad har lyckats med reptricket att höja produktiviteten och samtidigt drastiskt minska miljöpåverkan. Lösningen är svenskutvecklad teknik...
Hållbar produktion genom minskat koldioxidavtryck och ökad produktivitet
Lösningar som gör verktygsmaskiner mer resurs- och kostnadseffektiva genom att minska bearbetningstider, tomgångstider och stilleståndstider är utan tvekan de mest...
Yaskawa investerar i en bäddfräs
Carlstad Machinetools, en distributör av maskinverktyg, har nyligen genomfört en betydande affär genom att sälja en högkvalitativ bäddfräs från det välrenommerade...
Robotevenemanget R-24 lockade gäster från hela världen
I en bransch som kännetecknas av tekniska störningar, hård konkurrens om talanger och svårare tillgång till kapital, betonade årets R-24 robotikevenemang att det...
Industrins behov i fokus när Örebro universitetet startar masterprogram i maskinteknik
Örebro universitet får medel från KK-stiftelsen för att starta ett nytt masterprogram i maskinteknik – i samarbete med tio industriföretag.– Det här är något som...
Pitchning för framtiden
Denna vecka samlas folk till R-24 robotevenemang i Danmark kommer Odense Investor Summit återigen att överbrygga klyftan mellan investerare och nystartade företag....
Ses vi i Odense?
Så blev en stad med 200 000 invånare en av världens ledande robotstäder Danska Odense har bidragit till att skapa en helt ny robotindustri. Råmaterialet är innovation...
Helt igenom europeisk robot för stränga hygienkrav
Med sin genomtänkta och moderna design uppfyller HD-serien de stränga standarderna för användning inom livsmedelsindustrin, biovetenskap, laboratorieautomation och den...
ABB:s IRB 60-robot fortsätter att imponera efter 39 års tjänst hos Koy Coating
Den innovativa maskinkomponentstillverkaren Koy Coating i värmländska Sunne har en gammal trotjänare i sin maskinpark. Det är inget annat än ABB-roboten IRB 60 från...
Framtidens lasermärkning nu i Sverige
Den senaste innovationen inom industriell lasermärkning, L-MOOV, har officiellt lanserats på den svenska marknaden genom ett exklusivt partnerskap mellan SIC Marking...
3D-printfarm tar sikte på serieproduktion
Inga verktygskostnader. Nästan obegränsade designmöjligheter. Korta ledtider och snabba leveranser. Lägg därtill lokal produktion i återvunna material. ReThink Factory...
SMT är ny återförsäljare av Niigata i Sverige.
-Nu är det äntligen officiellt. Vi har jobbat i denna process sedan 2022 vilket innebar att vi till att börja med fick två testkunder, och nu när dessa är nöjda med den...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör