Fler fördelar inom gängning för tillverkare inom flygindustrin

okt 20, 2017 | Borr, Verktyg

Som svar på en stark efterfrågan på tillförlitliga bearbetningslösningar inom flygindustrin har skärverktygs- och verktygssystemspecialisten Sandvik Coromant lanserat nya verktyg för gängning med gängtapp och gängfräsning för ISO S-material (titan och nickelbaserade legeringar). Produkterna har designats för specifika syften för att ge utmärkt bearbetningssäkerhet med högvärdeskomponenter som motorhöljen, och på så sätt minska kassaktioner och maskinstilleståndstiden.
Verktygen har utvecklats för att ge konsekventa och repeterbara resultat, där den optimerade geometrin på de nya gängtapparna för titan har en liten spånvinkel för mer svårbearbetade material och en innovativ, slitstark ACN-beläggning (aluminiumkromnitrid) som förhindrar påkletning. Gängtapparna har konstruerats med stor släppning för att minska friktionen och därigenom undvika spånstockning i krävande material. För riktigt stabil gängskärning har verktygen för nickelbaserade legeringar en spiralvinkel som bara är 10°.
Gängfräsarna har gängform MJ med spiralvinkeln 27°, den optimala vinkeln för gängning i exotiska material. Gängform MJ är vanligt förekommande inom flygindustrin eftersom de minskar påfrestningen på gängans rot.
”Vid gängning med gängtapp i nickellegeringar är den viktigaste faktorn att skapa rätt hålstorlek för den gängstorlek som krävs”, förklarar Steve Shotbolt, Global produktägare, gängning vid Sandvik Coromant. ”Mindre gänghöjd minskar det vridmoment som krävs för att driva gängtappen och hjälper till att eliminera risken för gängtappsbrott. De konventionella gänghöjderna på 75 % har visat sig vara onödiga med höghållfasta material. Normalt sett uppfyller gänghöjder på 50–60 % de flesta krav.”
Gängning med gängtapp i titanlegeringar som Ti6Al4V innebär större utmaningar än de flesta andra legeringar. Titan är till exempel inte en bra värmeledare, vilket innebär att temperaturerna tenderar att stiga på skärverktygens ytor och eggar istället för att försvinna genom detaljen och maskinen. Den kvarvarande värmen kan leda till urflisade eggar och kortare verktygslivslängd. Dessutom ger titanets relativt låga elasticitetsmodul ”fjädrande” egenskaper vilket gör att materialet ”omsluter” gängtappen, en faktor som kan orsaka gängpåkletning och skador. Det ökar också vridmomentet på gängtappen och förkortar dess livslängd.
De nya gängtapparna från Sandvik Coromant är utformade för att motverka dessa problem och öka produktiviteten för många motorkomponenter inom flygindustrin, inklusive höljen, axlar och skivor, ja faktiskt alla motordelar som tillverkas av ISO S-material och som har nav och/eller flänsar. Verktygen är också perfekta för andra sektorer där titan och nickelbaserade legeringar är vanligt, t.ex. olje- och gasbranschen, pump- och ventilbranschen och läkemedelsindustrin.
Vi introducerar CoroTap® 200 SM för gängning med gängtapp av genomgående hål i titan och CoroTap 300 SM (bottenhål, titan) och CoroTap 300 SD (bottenhål, nickelbaserade legeringar). För gängfräsning släpper Sandvik Coromant R217 för gängform MJ.
I ett funktionstest hos kund kunde CoroTap 300 SM mer än dubblera antalet gängade hål i ett arbetsstycke av Inconel 718, från 8 (med en konkurrents gängtapp) till 17. I en CNC-fleroperationsmaskin DMG DMU 60, med 8 % utvändig skärvätsketillförsel, hade de båda verktygen identiska skärdata: spindelvarvtal 251 varv/min, skärhastighet 6 m/min (19,685 fot/min) och matningshastighet 0,907 mm/min (28 TPI).

ISCAR SUMOCHAM – marknadens minsta borrhuvud finns nu i ännu fler utföranden

HCP-IQ Självcentrerande borrhuvud – nu även i storlek ända ner till 4.0mm! HCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1...

Ny avancerad borrmaskin MF1000-3T

Den nya MF1000-3T djuphålsborrmaskinen från IMSA utnyttjar fördelarna med NSK:s DIN-standardkulskruvar för den europeiska verktygsmaskinsmarknaden. Samarbetet bygger på...

Verktyg lika unika som du

Att det är viktigt att ”skilja sig från mängden” har vi alla hört. Men utmaningarna är många när en osäker framtid tvingar tillverkarna att pröva lyckan på nya...

Sandvik optimerade gängverktyg för effektivare håltillverkning

Sandvik Coromant, utökar sitt sortiment med verktyg för gängningsoperationer i stål med två uppgraderingar i utbudet med solida verktyg. Den nya...

Iscar NEOLOGIQ – Snart lanserars nya produkter för att möta utmaningarna i dagens trender

Det har nu gått några år sedan ISCAR lanserade en serie unika och innovativa LOGIQ-verktyg. Dessa verktyg hade utformats särskilt för att klara utmaningarna inom...

Ett säkert sätt att bli kvitt mikrodefekter

”Mät två gånger, skär en gång”, är ett vanligt uttryck inom tillverkningsbranschen, men det är lättare sagt än gjort vid bearbetning av besvärliga material. Det är...

Hur Industri 4.0 kan hjälpa tillverkare att öka maskinutnyttjandet och vinsten

Enligt svaren i en ny rapport har färre än 30 % av tillverkarna börjat tillämpa Industri 4.0-teknik i någon större omfattning. Men tillverkarna måste kanske släppa...

Effektiv och hållbar verktygsrekonditionering

Tid är pengar inom tillverkning. Borrning, fräsning och brotschning är enormt påfrestande för verktygen. Här förklarar Jill Glynn, Commercial Services Manager hos...

Tillämpa LOGIQ vid borrning

ISCAR’s LOGIQ-verktyg är inriktade på att lösa utmaningar som finns inom bearbetningsindustrin, det kan vara att hitta kostnadseffektiva lösningar på små verktyg eller...

Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen

Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...

Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg

Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...

Utökar med marknadens minsta borrhuvud

Iscar´s utbud av populära håltagningsfamiljen SUMOCHAM har utökats med borrhuvuden i små storlekar. Numera finns även så små borrhuvuden som från 4.0 mm upp till 5.9...

Nya borrar med stor flexibilitet

ISCAR introducerar nya SUMOCHAM-borrar för multispindel-maskiner och automatsvarvar som kräver korta verktyg p g a utrymmesskäl. Dessa borrar passar även i...

Avancerad geometri för ännu fler material

Sandvik Coromant, har lanserat det senaste tillskottet i CoroDrill ® 860-serien. CoroDrill 860 har en avancerad -GM geometri som för borrning med höga...

Avancerad geometri för ännu fler material

Sandvik Coromant, har lanserat det senaste tillskottet i CoroDrill ® 860-serien. CoroDrill 860 har en avancerad -GM geometri som för borrning med höga...

Roterande filar siktar in sig på krävande applikationer

Dormer Pramet har utökat sitt program med hårdmetallfilar med nya verktyg för bearbetning av superlegeringar och för borttagning av avbrutna bultar.  De nya...

Modulära borrar för stora diametrar och djupa hål med två typer av borrhuvuden

I och med introduktionen av MODUDRILL utökas ISCAR’s utbud av borrar i stora diametrar. MODUDRILL finns tillgänglig i diameterområde 33-40 mm. Två olika typer av...

Förbättrar industrins produktionsekonomi

 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...

Senaste Shark-tappen ger hög säkerhet

Dormer Pramet har utökat sitt Shark Line-program med ett nytt tappsortiment för höghållfasta stål och titanlegeringar. De nya tapparna erbjuder höga prestanda och...

Hårdmetallborr nu med kylkanaler !

Nästa generation hårdmetallborr AquaREVO som har utvecklats från första generationen AQUA-borr via AQUA EX, lanseras nu med  invändiga kylkanaler i tre...

Ny förlängare för pinnfräs och borr

 Nu lanserar Ehn & Land Ti-Loc, från amerikanska Gen-Swiss. Ti-Loc är den bästa metoden för att fixera små verktyg i en längdsvarv. Systemet omfattar dorn för...

Konsten att borra utan att borra ner sig

För ingenjörer och tillverkare är borrning en baskunskap som många kommer i kontakt med. Att bemästra detta i grunden och använda rätt komponenter för effektivitet,...

Enklare handhavande av utvändiga brotschar för små diametrar

Finbearbetning av små utvändiga diametrar görs för det mestamed någon typ av slipprocess. Utvändig brotschning är ett intressant och kostnadseffektivt alternativ till...

Ny utvecklad skärgeometri för försänkare SpyroTec

90° spiral försänkare med konvexa skäreggar. SpyroTecs ny utvecklade skärgeometri minskar kraftigt de axiella och radiella krafterna som blir vid försänkningsarbeten....

TTD-Tritan – Tar bearbetning av värmeväxlare till nästa nivå

Många varianter av värmeväxlare används i olika industrier. Trots allt, hjälper de till att omvandla värme så den är användbar i andra processer. Vid användning av...

Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0

EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...

Horn på EMO

Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...

Vilka utmaningar finns inom gängning?

Dormer Pramet förklarar skillnaden mellan olika gängverktyg Gängning är en av de mest krävande och problematiska bearbetningsprocesserna. Gängor skapas vanligtvis som...

Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials

Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...

Löstoppsborr med 3 effektiva skäreggar

Iscar´s SumoCham-familj har nu fått tillökning med ett 3-skärigt löstoppsborr. Eftersom antalet skäreggar har ökats med 50% så kan du nu öka matningen och därmed din...

Klarar upp till fyra operationer med samma verktyg

Sandvik Coromant, specialister på skärverktyg och verktygssystem, presenterar sitt CoroBore® BC-sortiment (Boring Combination), som består av Tailor Made-verktyg för...

MonoReam – optimerad kylning för flerskärsbrotschar

Flerskärsbrotschar är det naturliga valet när man vill ha höga skärdata och kort bearbetning tid. Pga. de konventionella bearbetningmetodernas begränsningar, har det...

Tillverkare av fordonsdelar kan dra nytta av den senaste verktygs-utvecklingen

Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, har utvecklat två nya borr som är optimerade för borrning i bildelar av aluminium. CoroDrill® 400...

En växande kraft solida hårdmetallborrar

Dormer Pramet har utökat sitt Force-program av solida hårdmetallborrar med ett specifikt sortiment för bearbetning i rostfria stål. Force M-sortimentet av borrar...

Snabb Gängfräsning SC LINE Gängfräsning

När det gäller processäkerhet och gängkvalité så är gängfräsning fortfarande den vanligaste bearbetningsmetoden när det kommer till bearbetning av gängor. Det...

De senaste sorterna för löstoppsborr ökar verktygslivslängden 

Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, lanserar tre nya sorter för den populära borren CoroDrill® 870 med utbytbar spets. GC4344, GC3334...

Stark i stål

Det nya borret RT100S från Gühring är speciellt utvecklat för att klara krävande bearbetning vad gäller djupa hål i stål upp till 8xD. Höga skärparametrar med lång...

Kortare bearbetningstider, spånfri gängning, färre stopp

Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, har lanserat en ny gängtapp som är optimerad för stålbearbetning (ISO P) och konstruerad för att...

Bli en mästare – smartare verktyg är på väg!

Det LOGIsQa med intelligent bearbetning i Industri 4.0-eran. ISCAR lanserar inom kort LOGIQ-kampanjen för att introducera en ny standard för skärande verktyg. Välkommen...

HPR400 Plus brotsch utan inställning ger stor besparing av kostnad per detalj.

Bättre kostnadseffektivitet med hjälp av enkla skärbyten var huvudsyftet vid utvecklingen av HPR400 brotschar. Flerskärsbrotschar används av fler och fler kunder som...

Så möter traditionella HSS-verktyg dagens behov

Användandet av snabbstålsverktyg (HSS) ökar stadigt världen runt utan någon tendens till avmattning. Världsmarknaden för HSS-verktyg väntas växa till mer än 10...

Vidareutvecklar Perfomax® och gör en utmärkt borr ännu bättre

Secos nya Perfomax vändskärsborrar har en förbättrad konstruktion som möjliggör högre produktivitet, säkrare borrprocess och längre verktygslivslängd. Borrarna ger med...

Borra stål mer kostnadseffektivt med Tritan-Steel

Med den nya borren Tritan-Steel med 3 skäreggar, kan vi borra stål avsevärt mer kostnadseffektivt jämfört med borrar med två skäreggar. Detta uppnås bl.a. av avsevärt...

En uppgraderad version av borrskäret ICP-2M

Geometrin på SumoCham-skäret ICP-2M uppgraderas nu för förbättrad centreringsförmåga samt förbättrad ytfinhet och övergripande kvalitet på det bearbetade hålet. Den...

Strålande prestanda med diamantbelagda skär

För att undvika de utmaningar med spånbildning och spånavgång som ofta uppstår vid borrning i icke-järnhaltiga metaller presenterar Sandvik Coromant, experten på...

Fler fördelar inom gängning för tillverkare inom flygindustrin

Som svar på en stark efterfrågan på tillförlitliga bearbetningslösningar inom flygindustrin har skärverktygs- och verktygssystemspecialisten Sandvik Coromant lanserat...

Mitsubishi MVX med nya spånbrytare för härdat stål och aluminium

Listigt tänkande har lett till enkla lösningar för ett gammalt problem som är förknippat med vändskärsborrar. Svårigheter som spåntrassel i djupa hål, olika slitagegrad...

Processäkerhet för flygindustrin – torrbearbetning av CFRP aluminium stacks

På de senaste generationerna av flygplan är flygplanskroppen, vingar, klaffar och den horisontal/vertikal stjärtfenan gjorda i CFRP aluminium stacks. Vid montering av...

Mitsubishi Materials på EMO

När EMO, som är Europas största mässa avseende bearbetningsmaskiner och tillhörande verktyg, går av stapeln i Hannover 18 – 23 september finns Colly Verkstadstekniks...

Förenklar svårigheterna vid grovuppborrning

Sandvik Coromant, experten på skärverktyg och verktygssystem har lanserat sin nästa generation grovuppborrningsverktyg, där det ingår en Silent Tools™-lösning. De här...