Amada har utvecklat en ny fiberlaser/stans-kombimaskin som ger maximal flexibilitet i produktionen för alla underleverantörer eller OEM tillverkare inom plastindustrin. EML-AJ tar sin plats mellan Amada:s existerande maskiner på instegsnivå och de mest avancerade maskinerna i denna kategori, och hjälper tillverkaren att minska arbetskostnaderna och kostnaden per detalj, vilket i slutändan ökar lönsamheten.

EML-AJ har många nya funktioner, bland dem ett antal innovationer som hjälper till att minimera behovet av ingrepp från operatören. Som standard har maskinen till exempel en automatisk munstycksväxlare, en automatisk skrottransportör och automatisk rengöring av laserskärningsplattan för att ta bort stänk från laserprofileringsprocessen. Dessutom finns en stans-dynväxlare (PDC) tillgänglig som tillval som ökar verktygskapaciteten från 44 verktygsstationer till 220 stansar och 440 dynor.

Stabil produktion är en nyckelegenskap hos EML-AJ, mycket tack vare en fiberlaserkälla på 3kW, vilket är tillräckligt för att skära material som är upp till 6 mm tjockt. Det patenterade maskinstativet ger ytterligare stabilitet under skärningen. 

På stanssidan finns det Airblow som försörjer verktygen med luft och olja för att förhindra depositioner och förhindra att plåtbitar dras upp. Ett vakuumsugsystem som skapar negativt tryck under revolvern hjälper också till att undvika att skrot dras upp. Det ger också bättre kvalitet och maximal produktivitetsäkerhet.

Med stansningen finns möjlighet att producera former i en enda uppsättning. Här är en funktion som sticker ut och är unik för AMADA P&F (Punching and Forming, stansning och formning). P&F innebär att förutom 30 tons kraft från stansrammen så har EML-AJ kapacitet för 16 ton från en ramm under revolvern för formning uppåt. Amada:s P&F-formning är en standardfunktion på EML-AJ, för produktion av former upp till 22 mm höga utan att plåten deformeras. 

Den nya fiberlaser/stans-kombimaskinen är huvudsakligen designad för att minska kostnaden per detalj, speciellt jämfört med den tidigare generationens CO2-laser/stans-kombimodeller. Den nya EML-AJ skär inte bara snabbare jämfört med dess CO2-motsvarigheter, den ger också möjlighet att skära i exotiska material, som till exempel mässing, koppar och titan.

När det gäller automatisering finns många alternativ tillgängliga för att ladda och sortera detaljer, med ett mycket flexibelt detaljplocksystem. EML-AJ kan också användas som en fristående produktionscell. Med den unika designen kan en helt automatiserad EML-AJ-cell enkelt laddas som en manuell maskin från framsidan av maskinen.På samma sätt kan en fristående maskin eftermonteras med automatisering utan att ytterligare skyddsplåtar behövs. Ännu en funktion som är unik för Amada. 

Ett ytterligare exempel på automatisk körning är att använda Amada:s Z-revolver (förskjuten övre/nedre revolver), vilket möjliggör extremt snabb verktygsväxling. Med Amada:s ID-verktygssystem har användaren fullständig digital verktygskontroll för att förenkla underhållet. EML-AJ har många egenskaper som hjälper till att minimera underhållskostnaderna. 

Sist men inte minst så är driftskostnaderna för EML-AJ extremt låga. Maskinens 3 kW fiberlaser är upp till 58 % mer effektiv än en motsvarande CO2. EML-AJ har dessutom en stråle med högre kvalitet samt högre absorptionshastigheter för snabbare skärning.

Som med alla Amada:s laser/stans-kombimaskiner finns fördelar som färre sekundära arbetsmoment och större möjligheter när produkter designas.

EML-AJ visades i Europa för första gången på EuroBLECH 2018.