Dormer Pramets Multiside-sortiment passar perfekt för fräsning i exotiska material, som exempelvis titan och härdade legeringar.

Sortimentet består av tre specifika skär – Multiside AD, Multiside SC och Multiside SD – och täcker en omfattande mängd olika operationer, från hörnfräsning, spårfräsning, kopierfräsning och planfräsning, till progressiv dykfräsning och grovbearbetning.

Grafik som visar hur ett Multiside-skär fixeras med hjälp av SideLok-metoden.

En viktig del i Multiside-serien, som ingår i Pramet-sortimentet, är dess patenterade SideLok-fastspänningssystem.

Detta system är ett extremt effektivt och säkert sätt som ger vändskären hög stabilitet, speciellt vid femaxlig bearbetning av komplexa ytor. Som ett resultat av detta uppnås ökade avverkningshastigheter även i svårbearbetade material.

Eftersom det inte behövs någon centrerad fixering, vändskäret i sig är mycket starkare, så kan en större del av skäret användas.

En annan fördel med SideLok-systemet är att man inte behöver ta bort skruvarna från kroppen när man vänder skären, vilket påskyndar arbetet.

Ett brett utbud av vändskär och nosradiestorlekar från 0,4 till 6,0 mm finns att tillgå, med spånbrytare avsedda för material som vanligtvis används i härdade legeringar.

Användning av Wiper-skär ger ökad ytfinish och den täta tanddelningen innebär minskad bearbetningstid och ökad produktivitet. För att ytterligare stödja specifika arbetsområden kan Multiside-sortimentet erbjudas som anpassat verktyg för att tillgodose diverse kundanpassade krav.

Multiside AD-skär används för hörnfräsning, spårfräsning, kopierfräsning och progressiv dykfräsning.

Multiside SD-sortimentet av pinnfräsar är användbara för grovbearbetning.

Multiside SC-skär, erbjuds mellan 32-80mm diameter och används för planfräsning.