Nya IPS 400i från Leuze electronic är den minsta kamerabaserade positioneringssensorn på marknaden för finpositionering av dubbla djup. Den hjälper automatiserade höglager att snabbt och enkelt hitta rätt position.

Med den nya kamerabaserade positionssensorn IPS 400i för automatiserade höglager utökar Leuze electronic – experten för sensorlösningar för intralogistik – sitt IPS-sortiment med en ny modell för optisk finpositionering av pallställsfack. För ungefär ett år sedan introducerade Leuze electronic IPS 200i, den minsta kamerabaserade positioneringssensorn för singeldjup, vilken används för höglagerenheter med singelpallsdjup för mindre applikationer.

Den nya IPS400i är lika kompakt som IPS 200i och kräver därför endast begränsat utrymme på höglagerenheten – emellertid så detekterar den runda hål eller reflektorer, inte bara i singeldjup, utan också i dubbeldjup, och kan därmed bestämma positionsavvikelsen relativt målpositionen i X- och Y-riktningarna. Detta gör den nya kamerabaserade IPS 400i-positioneringssensorn särskilt lämpad för användning i dubbeldjupsbaserade pall-höglager. En modell med inbyggd uppvärmning för användning i kyllager ned till -30° C finns också. Båda varianterna – IPS 200i och IPS 400i – erbjuder användaren enkel och snabb idrifttagning.

Sensorerna konfigureras med ett webbaserat konfigurationsverktyg med en användarvänlig installationsassistent (wizard). Utskrivna konfigurationskoder läses in utan en dator via en ”Code Generator”, vilket innebär att konfigurationsjusteringar kan göras direkt på höglagerenheten. Ett in-justeringssystem som består av fyra stycken LED som ger återkoppling underlättar ytterligare idrifttagningen. Tack vare den kraftfulla, ljus-oberoende IR LED-belysningen, är felfri drift i höglagermiljö möjlig med bara en enda enhet för ett arbetsområde på upp till 2400 mm. Med det integrerade TCP/IP-gränssnittet och PROFINET RT kan IPS 400i integreras direkt i nätverksmiljön vilket möjliggör snabb, platsoberoende diagnostik. Tillståndsövervakning och förebyggande underhåll sker med en kontinuerlig kvalitetskontroll som upptäcker försämring av sensorns läsprestanda i ett tidigt skede. Detta minimerar driftstopp och ökar tillgängligheten och kostnadseffektiviteten för systemen.

Med mer än 50 års erfarenhet inom området sensorteknik har Leuze electronic blivit ett specialistföretag inom branschen. De huvudsakliga kunderna finns inom områdena: Förpacknings- och livsmedelsindustri, lagerautomatisering, fordonsindustri, maskintillverkning samt lab-automation. Produktprogrammet omfattas av sensorer för att känna av objekts närvaro eller att mäta avstånd till objektet, alternativt identifiera objekt via RFID-teknik eller streckkoder. Två av de mest växande produktområdena är bildbearbetning (Vision) samt produkter och tjänster för personsäkerhet vid maskiner. Leuze electronic grundades 1963 nära Stuttgart i Tyskland där huvudkontoret ligger än idag. Företaget har över 1200 medarbetare, på 24 platser i världen, som jobbar för att producera och leverera högsta kvalitet av produkter och tjänster samt ge råd och service till sina kunder. En stor del av personalen arbetar med innovativ produktutveckling så att Leuze electronic alltid skall ligga i framkant av teknologin. Varje dag strävar medarbetarna efter att leverera ”Smart Sensor Business” vilket innebär att gentemot kunderna; -Tänka enkelt – Dela erfarenheter – Erbjuda hög grad av närvaro samt Forma framtiden. www.smart-sensor-business.com