Europas modernaste gjuteri – miljösmart och uppkopplat

mar 1, 2023 | 4.0, Automation

Scanias gamla gjuteri i Södertälje togs i drift 1914. Även om det genomgått mängder av om- och tillbyggnader så var det, 109 år senare, svårt att möta såväl miljökrav som kravet på produktivitet. När Scania så tog beslutet om att utveckla den nya drivlinan ”Super” så räknade alla i Scanias ledning med att köpa in framtidens motorblock från externa leverantörer. Men några entusiastiska personer i gjuteriet ville räkna på vad det skulle innebära att bygga ett nytt gjuteri vilket, till mångas förvåning, visade sig vara ett oerhört starkt business case”. Kalkylen – att investera 1,6 miljarder kronor i Södertälje – gick helt enkelt inte att säga nej till och spaden satts i marken i februari 2019.

Läs hela artikeln i vår E-Tidning, Klicka här

Supermotorn från Scania

Scania Super är en epokgörande familj med 13-litersmotorer som lanserades under november 2021. Super-motorer är en helt ny motorplattform som Scanias utvecklingsavdelning har tagit fram från grunden under mer än fem års tid. Totalt representerar arbetet med de nya drivlinorna en investering på mer än 20 miljarder SEK. Med Super-familjen får de Scaniakunder som väljer förbränningsmotorer få upp till 8% bättre bränsleeffektivitet, möjlighet att köra på biobränsle en god totalekonomi och minskade CO2 utsläpp. Super-motorerna passar för många olika tillämpningar och ger värdefulla tillskott i arbetet med att nå målet om en omställning till fossilfria transporter.

Har förbränningsmotorer en framtid?

Det kanske är den första frågan man ställer sig.Scania tror inte att den pågående elektrifieringen av fordonsindustrin innebär att behovet av förbränningsmotorer kommer att försvinna under en överskådlig framtid. Utveckling av förbränningsmotorer med så lågt utsläpp som möjligt kommer att krävas i övergången till elektrifiering. Det som görs på Scania är alltså en del av att kunna gå en sådan framtid till mötes och att det är en del av satsningen. Scania satsar dessutom inom både fossilt och el. De bygger exempelvis också en ny batterifabrik i Södertälje.

– Scania tror att framtiden kommer att vara en palett av olika förutsättningar. Några kommer att ha möjlighet att köra lastbil på el i kortare sträckor och ladda i sina befintliga distributionsnät. Andra, som kör längre sträckor, kommer fortfarande behöva köra på förnybart bränsle, då ska de förbränningsmotorer som finns vara så rena som möjligt, det är en del utav resan framåt. I den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer det under många år framåt att finnas behov av förbränningsmotorer, i synnerhet för lastbilar och bussar som används för långväga vägtransporter. Det nya gjuteriet kommer därför att ha en viktig roll i framtagningen av framtida ännu mer energieffektiva förbränningsmotorer som även kan köras på en palett av förnybara drivmedel, säger Scanias produktionsdirektör Ruthger de Vries.

Rekordsnabb projekttid med 30-40 underleverantörer

Alla tillstånd för det nya gjuteriet kom på plats under 2017 och första spadtaget togs i februari 2019. Den första smältan gjordes redan i december 2020 vilket ger en projekttid på ca: 2 år -en fantastisk prestation, dessutom under en pågående pandemi.

Mattias Hällgren, som är gruppchef på Automation  & IT  hos Scania berättar att projektet har engagerat en mängd konsultföretag, där de viktigaste är Skanska (byggentreprenör), Sweco (design byggnad) och Gemco (gjuteriteknik och projektledning). Gemco är ett holländskt företag med mer än 40 års erfarenhet inom gjuteribranschen. Gemco har utfört över 1200 gjuteriprojekt över hela världen. Totalt har projektet involverat mellan 30 och 40 underleverantörer.

”Totalt har projektet involverat mellan 30 och 40 underleverantörer”

År 2017 togs grundkonceptet för det nya gjuteri fram, där Scania och Gemco satte ihop den huvudsakliga layouten, dimensioneringen av huvudutrustningen, budgeten för processen, en projektplan och samarbetsstruktur och tidplan. 

För genomförandet av projektet levererade Gemco projektledningsstöd, integrationsdesign och teknik, specialiserade projektledare för laddning, smältning och hällning, sandberedning och återvinning, miljö- och värmeåtervinning och gjutning; skaka ut och casting-kylning.

En omständighet som inte underlättade projektet var den då pågående pandemin och en del av FAT-testerna gjordes via video-möten.

Maximalt fokus på hållbarhet och miljö

Det nya gjuteriet är dimensionerat för 90 000 ton smältgods per år, vilket är 3 gånger kapaciteten i det gamla gjuteriet. Förutom till Scania så kommer man att leverera gjutdelar till Tyska MAN och på Navistar i USA.

En tydlig ledstjärna i projektet, förutom produktivitet, har varit hållbarhet och miljö.
Några exempel;

  • Gjuteriet drivs endast på el från förnybara källor – ingen gas.
  • 100% av den värme som processen genererar återvinns genom uppvärmning av egna fastigheter, kringliggande fastigheter eller säljs tillbaka till det lokala värmeverket.
  • Helt nytt är också återvinning av gjutsanden som används för att tillverka kärnorna i kärnmakeriet. Scania har målet att 70 procent av sanden ska återvinnas, vilket är 55000 ton per år.

Tredubblad kapacitet med bibehållen personalstyrka genom smartare flöden och robotlösningar

Med över 100 års erfarenhet i det gamla gjuteriet hade kunde man ta med sig mängder av lärdomar när det nya skulle byggas, och man hade möjligheten att ”börja på ett vitt papper”.

Robert Bergkvist berättar;

I det gamla gjuteriet kännetecknades arbetet av mycket handpåläggning och många transporter. Den erfarenheten togs med in i planläggningen av det nya gjuteriet där hela upplägget är gjort för ett optimalt flöde, utan onödiga transporter. Dessutom gör ca; 90 robotar att, det som tidigare var handpåläggning, är minimierat.

I det nya gjuteriet har hela anläggningen byggts utifrån bästa möjliga flöde och ett 90-tal robotar bidrar till en tre-dubblad kapacitet. 

Det uppkopplade gjuteriet med hög automationsgrad och över 10 000 mätpunkter – men operatörerna har huvudrollen.

”För att kunna styra så måste man kunna mäta” är en gammal sanning som numera, med modern teknik, är möjlig på ett helt nytt sätt. Produkterna som tillverkas i det nya gjuteriet i dag är motorblock och cylinderhuvuden, där rätt kvalité och hållbarhetsprestanda är A och O. Med modern teknik så går det mesta att mäta och gigantiska mängder mätdata går att spara, vilket också skapar en värdefull spårbarhet. All utrustning i det nya gjuteriet är därför väldigt sensortät och uppkopplad.

Mattias Hällgren och Robert Bergkvist berättar;

-Vi samlar kontinuerligt in 10-15 000 process- och spårberhetsparametrar med målet att kunna göra värdeskapande analyser och, utifrån dom analyserna, ta bra och medvetna beslut. Det blir väldigt stora datamängder och det viktiga nu är att strukturera den här datan på ett bra sätt. Även om vi inte analyserar all den datan, i nuläget, så är det viktiga att all data sparas på ett strukturerat sätt. Man kan säga att det går i steg, från fyra signaler i ljuspelaren på respektive station och, där information från ljuspelaren, kopplas ihop med information från sensorer och produktdata ner till enskilda sensorer.

När avvikelser uppstår så ska dom i första hand dokumenteras av våra operatörer och processingenjörer. Därifrån så kan man gå ner i detalj genom att koppla avvikelserna mot det insamlade datan – som en första analys. Därifrån kan man gå ner i detalj på avvikelserna i de data som är sparat.

– Operatörerna är nyckelspelare i våra analyser av avvikelser. Dom är ”närmast” verkligheten” och att dom, direkt efter en händelse, dokumenterar vad som hänt ären väldigt viktig input i en senare analys.Operatörerna och processingenjörerna har, även här, en väldigt viktig roll och vi satsar mycket på att dom ska ha rätt utbildning, säger Mattias Hällgren.

Ett ännu mer flexibelt gjuteri


Robert Bergkvist berättar att man i det gamla gjuteriet bara kunde köra två produkter – motorblock och cylinderhuvuden.

Med den flexibilitet som skapats i det nya gjuteriet så kan vi köra upp till sex olika produkter” 

Som avslutning kan nämnas att det gamla gjuteriet stängs ner under sommaren 2023.

Läs hela artikeln i vår E-Tidning, Klicka här

sandvik

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Upptäck fördelarna med automation
Digitalisering och automatisering är nyckeln till effektivare och mer resursbesparande produktion. Abbe Korchane på Bürkert förklarar varför man bör satsa på automation...
1,7 miljoner till utbildningsprojekt worktrainee
Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar...
Ny toppmodern megafabrik för robottillverkning
ABB har invigt den toppmoderna, helt automatiserade och flexibla robotfabrikeni Kangqiao i Shanghai i Kina. Den 67 000 m2 stora produktions- och forskningsanläggningen...
36 miljoner kronor stärker högskolans forskning inom teknik och lärande
Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Västs forskningsmiljö Primus kan fortsätta bygga ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. I år startar...
HANNOVER MESSE visar vägen till en klimatneutral industri
Från 17 till 21 april 2023 på HANNOVER MESSE visar ledande internationella företag från maskinteknik, elektroteknik, energi samt mjukvara och IT hur långt de har kommit...
Integrera standardkomponenter med digitala processer
Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem,...
Kundupplevelsen driver prioriteringar för spårbarhet och leverantörskedjor
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), världens största företag dedikerat till industriell automation och digitalisering, har släppt en ny rapport publicerad av...
OutSystems och UiPath ingår partnerskap för intelligent automatisering
Applikations- och mjukvaruutvecklaren OutSystems och UiPath (NYSE: PATH), ledande företag inom mjukvara för företagsautomation, ingår partnerskap....
Programvara revolutionerar industrin och kan vinna Svenska Teknikpriset
Novotek har nominerats till Svenska Teknikpriset med Highbytes programvara ’’Intelligence Hub’’. Programvaran har utvecklats baserat på de unika egenskaperna hos...
Enkelt för nybörjarna och effektivt för de erfarna – KUKA.AppTech
Snabb och säker programmering korsat med stor enkelhet – det är vad koncep-tet KUKA.AppTech handlar om. – Det är en väldigt smidig lösning som tar robotprogrammeringen...
iiQoT ger ett teknologiskt lyft åt små och medelstora företag
KUKAs plattform iiQoT ger mindre bolag med viss grad av automation samma möjligheter som stora industrikoncerner. Via molnet får de full koll på hur väl robotarna...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation är världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att möta den växande...
Digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin
Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem,...
Presenterade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB la grunden till framtidens fabrik med två omdanande produkter under det nya varumärket OmniVance™ på Automatica 2022: OmniVance™ FlexArc® Compact Cell samt...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att...
Skärkraftsövervakning
Ett sätt att nyttja verktygen bättre, minska risken för dyrbara maskinhaverier och underlätta obemannad drift Artikel från Aktuell Produktion nummer 4/2022 Skriven av...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål och faktabaserad realtidsinformation för analys, insikt och beslut på...
Fokus på mjukvaror och ”More Than Robots” på Elmia Automation
Den 10 maj startar Elmia Automation och KUKA kommer att vara på plats. Förutom robotnyheter fokuserar företagets monter på mjukvaror för simulering samt lösningar för...
TNC7, det nya styrsystemet från HEIDENHAIN
Med den nya TNC7 börjar framtiden här och nu hos HEIDENHAIN, som sätter en ny standard för effektivt arbete med en verktygsmaskin. Den ger optimal vägledning till...
Partnerlandet Portugal presenterar innovativa digitala lösningar för industrin
Partnerlandet Portugal har ett av Europas mest liberala affärsekosystem med policyer som gynnar utländska investeringar. Portugisiska företag utvecklar innovativ...
”Den största omvandlingen sedan industrialiseringen”
Digitalisering och hållbarhet – det är huvudteman på HANNOVER MESSE 2022. Världens ledande mässa för industriteknik främjar därmed näringslivets ökade fokus på...
Ny version av ABB Ability™ Performance Optimization
• Digital tjänst säkerställer effektiv övervakning av gruvspel och deras prestanda för att öka kunders drifttid och produktivitet • Användarvänliga gränssnitt och...
ABB tar ett stort steg med nästa version av digital tjänst
ABB har släppt en ny version av ABB Ability™ Predictive Maintenance for grinding, en unik avancerad digital tjänst för att underhålla, utvärdera och analysera växellösa...
Smart tillverkning banar väg för framtidens batterifabriker
Batterier kommer att ha en central plats på framtida energimarknader för både mobilitet och energilagring. Enligt International Energy Agency (IEA) måste den globala...
Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin
ABB släppte den 6:e oktober sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accele-rated the switch to robotic automation”, som beskriver...
Hexagon lanserar plattform som ökar den autonoma kvalitetsgarantin för Industry 4.0.
Hexagons Manufacturing Intelligence-avdelning, som förser stora bolag som Volkswagen och Boeing med smarta tillverkningstekniker, har tagit fram HxGN Robotic...
MDH och ABB intensifierar samarbetet för att utveckla framtidens energisystem i industrin
MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i...
Nyheter i KUKA.Sim 4.0 – ett enklare liv för systemintegratörer
Möjlighet att skapa kompletta robotprojekt, att inkludera PLC och HMI, en speciell add-on för bågsvetsning och att programmet nu säljs som årligt abonnemang med mycket...
Hexagons affärsenhet R-evolution lanserar projektportfölj inom förnybar energi som syftar till att digitalisera produktion av solenergi
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på...
Tätad snabbväxlingschuck för små till medelstora batcher
Om du vill svarva mer effektivt, få minimalt underhåll och säkra uppspänningar så är chucken SCHUNK ROTA THW3 det rätta valet. ROTA THW3 är snabbväxlingschucken med ny...
KUKA:s programvara lyfter robotarna in i framtiden
För att nå industri 4.0 fullt ut, behöver produktionsutrustning vara uppkopplad och distribuera data. Och det måste ske mer eller mindre sömlöst medan pro-duktionen är...
Teamster väljer Siemens som leverantör av automationsutrustning
När Teamster fick i uppdrag att leverera en ny kundorderplock till Pågens bageri i Malmö föll valet på leverantör av automationsutrustning på Siemens Digital...
Affärsnytta med datadriven analys
Skandinavisk industri digitaliserar mot ökad hållbarhet, effektivisering och konkurrenskraft på en global marknad och detta påverkar företagens organisation och...
”Flaggskeppsfabriken digital” – ett industriprojekt om digitaliseringens möjligheter
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Lanserar ny version av ABB Ability™ Edgenius,
Den digitala tjänsten, som använder dataövervakning av nyckeltal och som möjliggörs genom den molnbaserade plattformen ABB Ability™ Edgenius, kommer att minimera risker...
StateMonitor – Full koll på din maskinpark
Samla in, analysera och visualisera maskindata: Med smarta analysverktyget StateMonitor har du alltid full koll på maskinernas aktuella status. Hur ökar jag...
Inget är som det var, allt är som vanligt
Artikel Aktuell Produktion Nummer 2/2021, källa Alexander Tatidis från Skärteknikcentrum Att vi lever i en globaliserad värld som därtill blir mer och mer digital är...
”När vi får industrirobotar att ”tänka själva”, då kan jag pensionera mig”
Högskolan Väst intervjuar sin nya professor i Automation Vår nyutnämnde professor i automation, Fredrik Danielsson, är övertygad om att framtidens industrirobotar är...
”My Safety” för automation
Med det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan operatören sammanställa sitt eget myPNOZ: Det levereras förkonfigurerat och testat och är alltså ett...
Tar svensk industris konkurrenskraft till nya höjder
Ettårsjubileum för ABB Robotics Experience Center i Västerås som inspire-rar svenska industriföretag, institutioner och startups och hjälper dem att utveckla nya...
Få ut mer av din cobot med molntjänster
I spåren av covid-19 har mer eller mindre alla företag behövt tänka om. De som varit vana vid personliga möten, felsökningar och reparationer på plats har tvingats...
Collaborative Operations för metallindustrin
ABB lanserar ABB Ability™ Collaborative Operations för metallindustrin, vilket gör det möjligt för stål-och aluminiumproducenter att optimera verksamheten, öka...
Världens största virtuella mässa om kollaborativa robotar
Mässan WeAreCOBOTS vänder sig till alla med intresse för de senaste trenderna inom automation och bjuder på expertsamtal, utställningar och demonstrationer av en rad...
Innovativ lösning för snabbt och enkelt handhavande
Gränssnittet i pekskärmen gör det enkelt att lägga in kommandon, parametrar, funktioner och programsekvenser. Logiken i gränssnittet är optimerat så att...
Utvecklar framtidens tillverkningsindustri i samarbete med Microsoft
Sandvik Coromant inleder ett unikt samarbete med Microsoft för att ta nästa steg i utvecklingen av att ytterligare förändra och digitalisera...
Ny programvarudomän planerar och kontrollerar din produktion
Fastems Manufacturing Management Software (MMS) har visat sig vara en kraftfull lösning för planering, prognos, kontroll, visualisering och övervakning av...
Förstärker sitt samarbete inom världsledande forskning
I samarbete med ABB har Mälardalens högskola (MDH) anställt Tiberiu Seceleanu som professor i datavetenskap med inriktning på distribuerade automationssystem. Med detta...
Intelligenta verktyg optimerar bearbetning I en digital värld
Digitaliseringen förändrar arbetsmetoder och tillverkningsindustrin anpassar sig efter dessa. Nya krav påverkar nästa varje steg i processen: från planering och...
Alltid på väg – sensorer för optisk positionering
Med ökande processautomation spelar den kostnadseffektiva automatiseringen av fordon en allt större roll. Automatiserade guidade fordon (AGV) träffar man på i stora...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör