20-årskonferensen för FIRPA, den finländska föreningen för 3D-branschen, som ordnas i konferenscentret Dipoli i Esbo 18–19.4.2018 har ett förstklassigt internationellt program. Den första konferensdagen fokuserar på medicinska applikationer inom 3D-utskrivning och den andra konferensdagen på industriella applikationer inom branschen. Förutom Finland kommer konferensens talare bl.a. från England, Spanien, Hongkong, Indien, Sverige, Ryssland och USA.

Ordförande under första dagen är professor Antti Mäkitie, Helsingfors universitet och via videouppkoppling professor Ian Gibson, Deakin University, Australien.

På konferensens andra dag håller Terry Wohlers, Wohlers Associates Inc., USA keynote och på programmet står bl.a. presentationer om den 3D-utskriftsteknik som HP utvecklat samt Siemens produktionsapplikationer.

NORDIC3DEXPO som ordnas nu för tredje gången är ett internationellt mässevenemang med fokus på 3D-utskrivning och 3D-teknologier. Mässan ordnas 18–19.4.2018 i Dipolis renoverade lokaler i Esbo i samband med FIRPAs 20-årskonferens. Besökarmålgruppen är representanter för företag, forskare, studenter och amatörer som använder 3D-utskrivning och 3D-teknologi. Förutom Finland har mässan utställare även bl.a. från Lettland, Ryssland och Indien.

På programmet står bl.a. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes informationspaket om temat ”Lagstiftningen och ansvarsområden vid 3D-utskrivning”.