En revolution för maskinverkstäder

dec 4, 2023 | 4.0, Mätteknik

I dagens ständigt föränderliga tillverkningslandskap spelar maskinverkstäder en avgörande roll när det gäller tillverkning av högkvalitativa delar och komponenter. För att förbli konkurrenskraftiga måste verkstäder ständigt ha som mål att förbättra effektiviteten, noggrannheten och produktiviteten. Mätteknik, eller ”mätvetenskap”, har traditionellt sett varit avgörande för att man ska kunna säkerställa precision vid maskinbearbetning. Dock har framväxten av analys av mätdata öppnat upp nya möjligheter, vilket har gjort det möjligt för verkstäder att få en aldrig tidigare skådad inblick i sin verksamhet.

Möjligheterna hos dataanalys

Analys av mätdata är en process som omfattar insamling, analys och tolkning av mätdata som inhämtats under bearbetningsprocessen. Genom att utnyttja möjligheterna i avancerade analysverktyg och analystekniker kan maskinverkstäder skaffa sig värdefulla insikter som hittills varit dolda bland enorma mängder data. Här är några viktiga områden där analys av mätdata kan vara till nytta för maskinverkstäder:

Processoptimering

Analys av mätdata gör det möjligt för maskinverkstäder att identifiera ineffektivitet, flaskhalsar och processvariationer i realtid. Genom att analysera mätdata från olika produktionsstadier kan verkstäder identifiera områden som kan förbättras och optimera bearbetningsprocesser i syfte att optimera kvaliteten, minska cykeltiderna och minimera spill.

Kvalitetssäkring

Hög produktkvalitet är av största vikt inom tillverkningsindustrin. Analys av mätdata gör det möjligt för verkstäder att genomföra omfattande statistiska analyser av mätdata i syfte att fastställa tendenser, variationer och avvikelser. Genom att proaktivt övervaka kvalitetsmått kan verkstäder vidta korrigerande åtgärder innan fel uppstår, vilket minskar materialslöseri, omarbete och kundklagomål.

Förebyggande underhåll

Maskinstillestånd som orsakas av plötsligt maskinhaveri kan avsevärt påverka produktiviteten och lönsamheten. Genom analys av historiska mätdata kan verkstäder förutsäga utrustningsfel eller underhållsbehov. Denna förutsägande kapacitet gör det lättare för maskinverkstäder att schemalägga underhållsarbete, minimera plötsliga driftstopp och optimera maskinanvändningen.

Leverantörs- och materialanalys Analys av mätdata kan ge verkstäder värdefulla insikter om prestandan hos olika leverantörer och material. Genom att analysera mätdata kopplade till specifika leverantörer eller material kan verkstäder fatta datadrivna beslut när det gäller val av leverantörer, optimering av leveranskedjor och förbättring av den övergripande produktkvaliteten.

Kontinuerlig förbättring

Analys av mätdata underlättar implementering av datadrivna initiativ som leder till kontinuerlig förbättring. Genom att fastställa nyckeltal (KPI:er) och följa upp dem med hjälp av mätdata kan verkstäder fastställa mål, övervaka framsteg och identifiera områden som kräver ytterligare förbättring. Denna löpande process gör det möjligt för verkstäder att förbättra den övergripande effektiviteten, sänka kostnaderna och överträffa kundernas förväntningar.

Utmaningar och överväganden

Fastän analys av mätdata har en enorm potential måste verkstäder hantera vissa utmaningar för att fullt ut kunna utnyttja alla fördelar. Några av dessa är:

Dataintegrering: Mätdata härrör från olika källor, till exempel koordinatmätmaskiner (CMM), optiska mätsystem och annan inspektionsutrustning. Integration och harmonisering av dessa data kan vara ett komplext arbete och kräva standardiserade format och effektiva datahanteringssystem.

Kompetens och kunskapslucka: Implementering av analys av mätdata kräver expertis inom dataanalys, statistiska metoder och datavisualisering. För att skaffa sig nödvändig kapacitet kan maskinverkstäder behöva ta utbildningsinitiativ eller samarbeta med externa experter.

Datasäkerhet och datasekretess: Precis som med alla datadrivna processer är det av yttersta vikt att skydda känsliga mätdata och se till att datasekretessbestämmelser följs. Maskinverkstäder måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och upprätta protokoll så att dataintegritet och konfidentialitet kan skyddas.

Utnyttja möjligheterna hos analys av mätdata

Att utnyttja de data som ens företag genererar är en omfattande uppgift. Således är det väldigt viktigt att ha praktiska verktyg till hands. Hexagon är ett företag som har skapat verktyg och tillbehör just i detta syfte, dvs. förenkla dataanalys. Med kvalitetssäkringslösningar som till exempel Metrology Reporting och QDAS suite, har Hexagon skapat ett dataflöde med hjälp av datainsamlingsverktyg som stationära och bärbara koordinatmätmaskiner. Detta i syfte att samla in data och överföra dem till kvalitetssäkringslösningarna så att statistiska data kan genereras för effektiv statistisk processkontroll (SPC).

Analys av mätdata innebär ett genombrott inom tillverkningsindustrin och ger maskinverkstäder insikter som kan hjälpa dem att förbättra processer, kvalitet och effektivitet. Genom att utnyttja avancerade analysverktyg och analystekniker kan verkstäder optimera driften, minska kostnader och ligga steget före på en alltmer konkurrensinriktad marknad. I takt med att tillverkningsbranschen fortsätter att utvecklas kommer även integrering av analys av mätdata utan tvekan att göra samma sak.

Använd feedback för att förbättra processer
Om man vill vara framgångsrik i dagens mycket konkurrensinriktade tillverkningsindustri är precision och effektivitet avgörande. Maskinverkstäder använder sig av...
Kvalitetsinspektion och varför det är så viktigt för maskinverkstäder
Maskinverkstäder spelar en avgörande roll för framställning av olika komponenter och delar för allt från fordons- och flygindustrin till medicin- och...
Betydande utmaningar och strategier för maskinverkstäder
Tillverkning av precisionskomponenter och innovativt arbete gör att maskinverkstäder utgör tillverkningsbranschens stomme. Men maskinverkstäder står även inför...
Friavkännande ytjämnhetsmätning från Mahr- På en helt ny nivå
Ytjämnhetsmätning har aldrig varit så enkel och kraftfull som med MarSurf M 410 från Mahr. Denna avancerade enhet tar mätningen av ytjämnhet till nya höjder. Vi fick en...
Renishaw sätter tonen med nya innovationer
I Renishaws monter på EMO kunde vi som vanligt ta en första titt på teknologier som är avsedda att öka produktiviteten, minimera användarfel och optimera...
En uppgradering av marknadens mest välkända höjdmätare
Mitutoyo släpper nästa generation av en enhet känd för sin pålitliga och extremt exakta 2D-höjdmätning; Linear Height LH-600. Denna modell är lika kapabel och flexibel...
Element Metech förlänger omfattande samarbete med GKN Aerospace
Mätteknikföretaget Element Metech förlänger sitt samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan genom att teckna ett nytt treårsavtal. Samarbetet innebär att Element Metech...
Imponerade tillverkning med full ”kontroll”
Renishaws produktionsanläggning i Miskin, Wales är ett lysande exempel på epitet ”framtidens fabrik”, men det är personalen som är den verkliga resursen bakom...
Nexus möjliggör innovation inom tillverkningsindustrin
Hexagon AB lanserar Nexus – en öppen och flexibel plattform för digitala verkligheter skräddarsydd för diskret tillverkning, vilket bland annat inkluderar flyg, fordon,...
Upplever en ökande efterfrågan på utbildning och fortbildning
Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på ZEISS Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en avgörande roll för att...
Beros går med i partnerprogrammet Renishaw Channel
Renishaw, ett av världens ledande företag inom precisionsteknik och vetenskapteknologi, har utsett Beros Verktyg Sverige (Beros) – leverantör och tillverkare av...
Väldigt exakt och intuitiv
Nya höjdmätaren Digimar 817 CLT har en enkel användarvänlig Touch-funktion, är ergonomisk utformad för operatören samt erbjuder ett brett utbud av...
Optimerar arbetsflödet för teknikutvecklare och möjliggör och innovativ tillverkning
Hexagons Manufacturing Intelligence Division presenterar en öppen plattform för smart tillverkning, Nexus, som kommer att revolutionera samarbete och innovationsarbete...
Leuzes nya 36-serie övertygar med säker upptäckt av objekt
Den nya 36-sensorserien från Leuze upptäcker objekt även vid utsträckta arbetsområden. Tillverkare och operatörer av högautomatiserade system kan dessutom dra nytta av...
Ny lasertrackerplattform med ultralång räckvidd med trådlös handhållen prob från Hexagon
Nästa generations sonderingsanvändbarhet, en integrerad styrenhet och oöverträffad beredskap för utmanande miljöer kommer till 3D-laserspårningssegmentet....
Nyheter från Mahr på control i Stuttgart
Mahr lanserar sin nya konturmätare MarSurf CD 140 AG 11 med taktil mätspets och mätområde på upp till 70 mm. Mätspetsarna kan bytas snabbt och utan verktyg – och helt...
Automatiserad kvalitetskontroll ger konkurrenskraft
Automation handlar inte bara om att plocka bitar – det måste bli rätt också. På Elmia Verktygsmaskiner presenterade Renishaw effektiva lösningar för kvalitetskontroll....
Avancerad mätteknik tar plats på Elmia Verktygsmaskiner
Intresset för mätning, provning och kontroll ökar parallellt med ständigt ökade krav på verifierad kvalitet inom industrin. KmK Instrument visar automatiserad och...
Marposs fokuserar på data och Industri 4.0 – med digital platform
MARPOSS grundades redan 1952 och Stefano Possati, som är son till grundaren och koncernens ordförande, förklarar företagets inriktning; man tillhandahåller lösningar...
MRS 2280 & MRS 2281 Vinkelgivare i modulformat
Produktprogrammet för vinkelgivare i modulformat kommer att utökas till att omfatta produkterna MRS 2280 och MRS 2281. Speciellt deras utmärkta vridstyvhet som är...
Rörmätning från ände till ände i en mjukvarulösning
Hexagons Manufacturing Intelligence-division lanserade i slutet på Augusti den nya generationen av sin marknadsledande BendingStudio-mjukvaruplattform. En...
Renishaws nya generation probsystem med radioöverföring
Det globala teknikföretaget Renishaw kommer visa upp sitt senaste probsystem med radioöverföring för maskinverktyg på EMO Milano 2021. Den nya generationen är en av...
Taylor Hobson lanserar unik rundhetsmätare!
Talyrond® 500H PRO är rundhetsmätaren som har utvecklas för precision och stabilitet. Den består av en luftlagrad spindel monterad i en bas av gjutjärn och en...
EPIROC ROCK DRILLS AB optimerar sin verktygshantering
I samband med en helt ny produktionsinvestering för bearbetning av skaldelar till borrmaskiner har EPIROC ROCK DRILLS AB i Örebro även optimerat sina möjligheter till...
Hexagon förbättrar sina autonoma och digitala tvillingfunktioner för Smart Manufacturing med förvärvet av CADLM
Hexagon AB, tillverkare inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar, tillkännagav idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom att driva datorstödd teknik (CAE)...
Renishaw lanserar FORTiS™-serien
Renishaw som är världsledande inom mätteknik, lanserar den innovativa FORTiS-serien med inkapslade linjära absoluta pulsgivare, för tuffa miljöer som t.ex....
Mät- & rapportprogramvara i en enda plattform
Professionella rapporter gör att precisa mätningar blir ett konkurrensmedel. 3D-mätföretaget GOM har blivit en standard på flera företag tack vare den kraftfulla GOM...
Ny programvara
Hexagon Manufacturing Intelligence-division har lanserat PC-DMIS 2020 R2, den senaste utgåvan av världens populäraste mätprogramvara. PC-DMIS 2020 R2 levererar ett...
Mätbolag möter flygindustrin på mässa
Mätteknik blir allt viktigare – inte minst inom fordon, flyg- och rymdindustrin där det krävs hög noggrannhet. På Elmia Verktygsmaskiner visar Hexagons Manufacturing...
Nu enklare att lokalisera ljudkällor
Tyska CAE Software und Systems GmbH har utsett Faleco AB till ny distributör i Sverige. CAE är känt för sitt sortiment av akustiska kameror. En akustisk kamera är en...
Visar på EMO hur virtuell & verklig produktion kan kombineras
Hexagons division Manufacturing Intelligence kommer att visa upp digitala produktionslösningar från sin portfölj av produktionsinriktade programvaror under EMO 2019 i...
Framgångsrikt samarbete blir partnerskap
Granlund ingår strategiskt partnerskap och utser KmK till auktoriserad och certifierad distributör med ansvar för försäljning och service gällande Unimeter för ett...
Smart Control, Quality på Hannovermässan
I den svenska paviljongen är NYLI Metrology i Uddevalla, de säljer utrustning inom teknisk renhet samt mätmaskiner och handmätdon. Företaget, som har både agenturer och...
Wyler lanserar nya CLINOTRONIC S
Schweiziska Wyler, som är ledande utvecklare av extremt noggranna lutningsgivare, har lanserat den nya Clinotronic S. Den nya givaren bygger vidare på den framgångsrika...
Succé med nedladdningar
Nu över 150.000 nedladdningar av GOM Inspect. Gratisprogramvaran för alla som arbetar med 3D-scanning, kvalitetskontroll och mesh-bearbetning. Programvaran GOM Inspect...
Inleder samarbete för tydligare mätresultat
Hexagon samarbetar med Västerås-baserade mjukvaruföretaget Softgear för att ge användare en tydlig visuell bild av mätresultat genom förstärkt verklighet (Augumented...
Nytt, smidigt system för trådlös mätdataöverföring till PC: Nya "U-WAVE fit"
Mitutoyo lanserar ett nytt litet och lätt, men ändå kraftfullt, trådlöst kommunikationssystem för överföring av mätdata från handhållna mätdon till IT-system.Mitutoyo...
Förvärvar en mjukvaruleverantör för maskinverktygssimulering och verifiering
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännager idag förvärvet av SPRING Technologies, en mjukvaruleverantör specialiserad på integrerade...
50 år i Europa: ett halvt århundrade med passion för metrologi
Mätinstrumenttillverkaren Mitutoyo har under hela sin historia varit med i förgrunden när det gäller högkvalitativa handhållna mätinstrument, koordinatmätmaskiner,...
Avser förvärva Metrologic Group, ett mjukvarubolag inom mätteknik
I linje med den strategiska inriktningen att bredda Sandvik Machining Solutions kunderbjudande inom digital tillverkning avser Sandvik att förvärva det franska...
Mätbolaget ingår i avtal för att förvärva MSC Software
Hexagon AB, en ledande tillverkare av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika geospatiala och industriella användningsområden,...
Släpper PC-DMIS 2017 R1
PC-DMIS 2017 R1 lägger grunden för en mer fokuserad användarupplevelse och förbättrade arbetsflöden Hexagon Manufacturing Intelligence presenterar idag PC-DMIS 2017 R1,...
Världens största digitala skjutmått på Elmia
KmK instrument visar världens största digitala skjutmått på ELMIA Verktygsmaskiner KmK visar världens största fullt fungerande digitala skjutmått. Det officiella...
Uppgraderar SENMATION
Hexagon Manufacturing Intelligence introducerar en ny funktion för det universella sensorgränssnittet SENMATION när systemet lanseras för koordinatmätmaskinen Leitz...
METTLER TOLEDO utökar mätarserien GPro™ 500
Störnings- och avbrottsfri teknik i METTLER TOLEDOs uppdaterade TDL-portfölj ger bättre processkontroll och lägre underhållskostnader. METTLER TOLEDOs portfölj av...
Nu är det enklare än någonsin att skapa detaljprogram för CMM
Mitutoyos nya programvara MiCAT Planner minskar arbetet för att generera detaljprogram för koordinatmätmaskiner med upp till 90 procent, jämfört med konventionella...
KmK Instrument förvärvar större mätdonslager
Förvärvet innebär att KmK Instrument kan erbjuda ett brett sortiment och snabba leveranser av tolkar och handmätdon. KmK instrument fortsätter sin satsning inom...

4.0 & Mätverktyg

CMM / Mätmaskin

Prober

Vision / Scan