En geometri för överlägsen spånkontroll

apr 28, 2023 | Svarv, Verktyg

Efter många och grundliga tester för att hitta en spånformare för optimal spånkontroll vid såväl fullspårstickning, breddning av spår som svarvning och finsvarvning blev resultatet vår T-spånformare. Många spånformare på marknaden klarar en eller två av dessa applikationer men sällan alla fyra. 

T-spånformaren introducerades 2018 till att börja med på det enkelsidiga CUT-GRIP-skäret GIMT med mycket effektiv spånbildning i ett brett skärdataområde. GIMT-skären är optimerade för stål i första hand men fungerar även mycket bra i rostfritt stål och högtemperaturlegeringar. Den största fördelen med T-spånformaren hittas vid breddning av spår där den ger korta, fina spån. Denna applikation har tidigare många gånger setts som en problemapplikation men det problemet är nu eliminerat.

Som uppföljning till den framgångsrika lanseringen kommer nu fler skär med T-spånformaren. Detta gäller dels dubbelsidiga HELIGRIP-skären GRIP…T… i skärbredd 3, 4, 5 och 6 mm samt dubbelsidiga CUT-GRIP-skären GDMT 8 och dessutom en utökning av de enkelsidiga GIMT-skären som nu även inkluderar 8 och 10mm´s skär.  

För mer information kontakta Iscar Sverige AB på tel 018-66 90 60 eller gå in på www.iscar.se 

Vill du synas här med en banner för ert företag