1. Sex mässor och 475 utställare. Det gör Elmia Produktionsmässor till Sveriges viktigaste arena för produktion inom tillverkande industri. Var med redan vid invigningen för att höra vad industrins branschföreningar ser för möjligheter och utmaningar i framtiden.

Elmia Produktionsmässor invigs tisdagen den 15 maj. På plats finns representanter från industrins branschföreningar för att samtala kring de viktigaste frågorna för framtiden.

– Det är ett unikt tillfälle för svensk industri med sex mässor på samma ställe. Elmia Produktionsmässor är Sveriges viktigaste industrimässa, säger Tomas Berg, ordförande, Svenska Automationsgruppen, SAG.

De sex mässorna samlar Sveriges kompetens inom automatiserad produktion, verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik, svets och sammanfogning, plast och gummi, plåtbearbetning samt additiv tillverkning.

– Det är väldigt bra att mässorna arrangeras samtidigt. För första gången har vi ett koncept i Norden som är jämförbart med de stora mässorna på kontinenten, säger Joacim Lorentsson, ordförande för Swira, Swedish Industrial Robot Association.

Elmia Produktionsmässor invigs av roboten Pepper och åttaåriga Rut som båda symboliserar framtidens medarbetare. Det är också just rekrytering och kompetens som är en av de viktigaste frågorna just nu för tillverkningsindustrin. För även om industrin går mot en högre grad av automatisering, kommer det fortfarande att behövas kompetent personal i framtiden.

– Med tanke på digitaliseringen kommer det att ställas helt nya kompetenskrav i framtiden. Men personer med den kompetensen existerar inte nu och därför behövs det nya utbildningar. Det är något som kommer att genomsyra hela mässan – att det inte längre handlar om att bara köpa en maskin utan ett helt koncept som kräver övergripande kunskap, säger Tomas Berg.

Från industrins sida händer det mycket och nyligen drog exempelvis det treåriga projektet Kompetenssäkrad industri i gång med en sammanlagd budget på 75 miljoner kronor. Projektet är branschöverskridande med flera medfinansierade aktörer. Fokus ligger på att stötta mindre industriföretag med rätt utbildade medarbetare.

– Att vi i denna starka högkonjunktur har en relativt hög arbetslöshet jämte en ännu högre vakansgrad är ett enormt problem. Det visar att den kompetens som står till arbetsmarknadens förfogande inte matchar behovet. Dessutom är det ett stort mänskligt problem att de som lämnar utbildningar som inte arbetsmarknaden efterfrågar blir hänvisade till industrijobb som de är illa rustade för. Detta är frågor som är betydligt viktigare än digitalisering, automatisering, additiv tillverkning och andra hajpade aktuella frågor, säger Mathias Lundin, vd för Svetskommissionen.

Samtidigt är det här en fråga där lösningen inte enbart finns på politisk nivå eller i de stora strategiska projekten. Frågan om kompetens och rekrytering måste lösas i alla led ner till det enskilda företaget.

– Det som ofta glöms bort i branschen är att det går att göra mycket bland lokala företag. De har ett ansvar att ta in praoelever från högstadieskolan eller se till att studenter får praktik. Det lokala ansvaret är minst lika viktigt, säger Chris Schmidt, styrelseledamot SKTC, Skärteknikcentrum Sverige.

I Elmia Produktionsmässor ingår Elmia Automation, Elmia Polymer, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Plåt samt Elmia 3D.

Tomas Berg, ordförande, Svenska Automationsgruppen, SAG

Joacim Lorentsson, ordförande för Swira, Swedish Industrial Robot Association

Mathias Lundin, vd för Svetskommissionen

Chris Schmidt, styrelseledamot SKTC, Skärteknikcentrum Sverige