Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ

apr 11, 2022 | 4.0, Maskin

Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste tillverka komponenter av hög kvalitet med snäva toleranser i svårbearbetade material som varmhållfasta superlegeringar, samtidigt som produktionen ska vara kostnadseffektiv och felfri – men hur? 

Här kommer digitalisering och big data in i bilden. Francis Richt, Digital Machining Business Manager hos experten på skärande bearbetning Sandvik Coromant, förklarar här hur kombinerade digitala lösningar och verktygslösningar kommer att vara avgörande för felfri produktion i morgondagens flygplanstillverkning. Här ingår de egna CoroPlus® Machining Insights, CoroPlus®-verktygsbiblioteket och Silent Tools™ Plus-processtyrningslösningarna, med vilka användarna kan övervaka sina bearbetningsprocesser och säkerställa en lyckad produktion.

Flygindustrin står inför unika bearbetningsutmaningar. De komplicerade komponentformerna och strukturerna i kombination med de varierande toleranser som krävs för olika komponenter kan göra tillverkningsprocessen både krävande och dyr. Flygindustrins natur – och dess hårda kvalitetsregler – innebär också att komponentproduktionen måste vara felfri. För att optimera tillverkningen krävs noggrann planering och ordentliga förberedelser som bygger på korrekta och tillförlitliga data. I sin strävan att stötta originaldelstillverkare inom flygindustrin erbjuder Sandvik Coromant flera olika lösningar som förbättrar bearbetningsprocesser och säkerställer komponenternas kvalitet och tillförlitlighet.

Ett ökande antal branscher inför digitala tekniker i sina tillverkningsprocesser. Digitala verktyg och de data som de kan generera om nyckelparametrar kan ge en nivå av intuition och insikt som traditionell bearbetning saknar. Detta är särskilt viktigt i strängt reglerade branscher som flygindustrin där exakthet och effektivitet är avgörande i varje steg.

Sandvik Coromants CoroPlus®-verktygsbibliotek är en webb-baserad programvara där användaren kan bygga och hantera sitt verktygsbibliotek och sina verktygsuppsättningar utifrån standarddata om mer än 900 000 artiklar från flera olika skärverktygstillverkare. Biblioteket är molnbaserat, möjliggör enkel datadelning och dataimport till CAM och simuleringsprogramvaror. Produktions- och maskiningenjörer och CAM-programmerare kan enkelt skapa verktygsuppsättningar som är anpassade för specifika bearbetningsuppgifter eller få optimerade rekommendationer för varje applikation. Verktygsdata bekräftas av respektive leverantör och är kompatibla med systemmiljöer som uppfyller ISO 13399, den internationella standarden för återgivning och utbyte av skärverktygsdata. 

Med CoroPlus®-verktygsbiblioteket kan tillverkare av komponenter för flygindustrin spara värdefull tid genom att slippa leta upp och mata in verktygsdata för hand, och minska felmarginalen vid datainsamling från olika system. Den centraliserade plattformen innehåller alla viktiga standarddata och minimerar risken – så att tillverkarna kan göra rätt från start. 

Tillverkare inom flygindustrin kan också förbättra sin verksamhet genom att använda CoroPlus® Connected med Silent Tools™ Plus. Med CoroPlus® Connected möjliggörs datadriven processautomatisering för att öka effektiviteten och optimera kvaliteten i produktionen. Denna lösning är särskilt effektiv i komplicerade processer som tillverkning av jetmotorkomponenter och landningsställ, där visualisering är svårt och operatörerna kan få kämpa för att se inuti komponenter på grund av deras komplicerade strukturer eller utmanande material. 

Silent Tools™ Plus-adaptrar har sensorer som kan mäta viktiga parametrar som höjd, temperatur och belastning, och överföra dessa data automatiskt till maskinen. Detta minimerar inställningstiden för verktygsuppsättningar och ger operatören bättre kontroll när verktyget är i ingrepp. 

Om man kan säkerställa att verktygen är korrekt inställda och fungerar med lämpliga belastningar och mått kan detta effektivt minimera stilleståndstider och resursslöseri. Detta är särskilt viktigt inom flygindustrin där exakthet är avgörande för att slippa kassera delvis bearbetade komponenter i ovanliga och dyra material. Silent Tools™ Plus stöder också säkerhet, komponentsäkerhet och ökade cykeltider, vilket leder till produktivitetsvinster i allmänhet samt skyddar tillgångar och produktion. 

För att förbättra driftseffektiviteten och utrustningens totala effektivitet i komplicerade tillverkningsprocesser inom flygindustrin är tillförlitlig insamling och analysering av data viktigt. Med CoroPlus® Machining Insights kan ingenjörer och operatörer få en centraliserad översikt över maskindata så att de kan visualisera processen från start till slut.  Manuell datainsamling är långsam och ger ofta upphov till fel – vilket flygindustrins ingenjörer måste undvika. Det molnbaserade systemet däremot samlar in data, och sparar dessa, från alla maskiner och verktyg för total drifttransparens. I historik och realtidsrapporter kan ingenjörerna se maskin- och verktygsanvändningen, fel och prestanda, vilket ger insikt om förbättringsområden och möjligheter till processoptimering. Detta kan förbättra den totala produktiviteten och belysa riskområden inom tillverkning. 

CoroPlus® Machining Insights är enkelt att integrera i en verkstad och kan enkelt skalas upp och ner eftersom det är en programvarubaserad produkt. Användaren får inte bara full överblick över maskinutnyttjandet och behov av prediktivt underhåll, utan kan också logga in för att visualisera olika anläggningar off site. På så sätt kan ingenjörer få bättre kontroll över produktionen och ge utrymme för prediktivt underhåll och enkel diagnostik av problem som kan påverka tillverkningen negativt.

Digitalisering inom flygindustrin kan absolut ge stora fördelar vad gäller produktionskvalitet, men hållbarhet är en annan viktig fråga. Sandvik Coromants digitala tekniker kan ge verktygsrekommendationer som är optimerade för specifika uppgifter, vilket förbrukar mindre ström totalt sett. När maskinerna är uppkopplade mot varandra bidrar även detta till en på det stora hela effektivare drift, med kortare bearbetningstider och snabbare cykler.

Dessa digitala lösningar är bara början när det gäller att kombinera automatisering med verktyg för flygindustrin. Artificiell intelligens och maskininlärning banar väg för att ny teknik smidigt ska kunna smälta samman sofistikerade programvarualgoritmer med flera decenniers specialiserad bearbetningskunskap. Målet med Sandvik Coromants tekniker är att driva automatisering och förbättra processproduktiviteten och hållbarheten.  I processer som måste vara exakta, precisa och felfria kan digitalisering och datadrivet beslutsfattande ge ekonomiska besparingar och produktivitetsvinster.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...
Senaste versionen med en rad förbättringar
Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och...
Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin
Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader för industrin. Nu arbetar forskare på Örebro universitet med en lösning på problemet: en digital tvilling....
Digitalt verktyg håller koll på maskinerna
Handen på hjärtat – har du koll på det löpande underhållet av maskinerna? Ravema Smart Maintenance är ett nytt digitala verktyget som gör det lättare att genomföra...
Upp till 70% minskade kostnader !
I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint. En dag fylld av information om produkten och...
Sprider kunskap i Södertälje Science
I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer. En kombination av seminarier,...
Ny version av IRONCAD
IronCAD erbjuder nu konstruktörer möjligheten att öka hastigheten i produktutvecklingsprocessen i och med lanseringen av nya IRONCAD 2020.  Programmet, som ges ut...
Automatisering, digitalisering och bearbetning
Med en monter på ungefär 1 500 kvm, visade Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, en rik portfölj av ny teknik vid årets EMO i Hannover. Besökare fick uppleva det...
20:e träffen för Edgecam-användare!
Nyköpings gästabud utspelade sig i december 1317 på Nyköpingshus. Drygt 700 år senare var det dags för ETUX att arrangeras i Nyköping, en tillställning som arrangeras...
Ökad Effektivitet och produktivitet
AutoPOL har sedan det först introducerades på 2000-talet varit det ledande offlineprogrammet till kantpressar och med den nya modulen AutoPOL Batch Manager så kan...
Makinos smarta kundsupportteknologi
När EMO 2019 öppnar sina dörrar i Hannover om bara tre månader så kommer Makino att presentera en förhandsgranskning av den nya produktionsmaskinen och produkter för...
Effektiv bearbetning och digital integration
På EMO 2019 visar INDEX framtidens effektiva skärande bearbetning. Förutom innovativa maskiner och skärtekniker spelar nu digitaliseringen en banbrytande roll....
Okuma ger plats för digitalisering och automation
Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, tillhandahåller lösningar för digitala produktionsprocesser och automatisering för metallbearbetningsindustrin. Vid årets...
Styrsystem, service & kompetens låg bakom köp
Lackdoor industri Ab i Frillesås är marknadsledande på dörrar, fönster, fasadpartier, takkonstruktioner i stål och rostfritt stål för alla typer av byggnader med...
Betydande effektivitetsvinster
Med hjälp av digitala lösningar för övervakning av utnyttjandegraden blir verkstäderna mer effektiva och lönsamma än vad som annars skulle vara möjligt, vilket är...
Gibbscam 13 är nu släppt
GibbsCAM 13 omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar hela programmeringsprocessen. Förbättringar i användargränssnittet...
Programvara integreras i Mätbolaget
Vero Software, FASys och SPRING Technologies integreras i Hexagon vilket innebär att Vero Software numera är en del av Hexagon Manufacturing Intelligence Denna...
SORALUCE presenterar nyheter under Technology Days 2018
TECHNOLOGY DAYS 2018 sker just nu, från 12 till 16 november vid BIMATEC SORALUCE Center i Limburg (Tyskland) där de senaste innovativa produkterna, teknikerna och...
Specialmetaller görs enkelt med ESPRIT
Inte alla komponenter skapas lika. I vissa industrier har komponenter som tillverkats av standardmaterial inte det som krävs för att prestera på lång sikt. Beroende på...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion