Edge-Press-Bild1Ett återkommande problem för alla som programmerar är att få med de korrekta toleranserna i programmet. För de mått som har symmetrisk toleranssättning det vill säga med lika stor tolerans på nominellt mått både uppåt och nedåt är det sällan ett problem. Men de flesta detaljer som bearbetas innehåller mått med där toleransen inte är symmetrisk där uppstår som regel ett bekymmer för programmeraren att säkerställa att detaljen programmeras på korrekt sätt.

 

 

För att kunna hantera tolerans krävs ofta dubbelarbete genom att skriva ut ritning med toleransangivelser eller ha använda både CAD och CAM system samtidigt. Ett ofta krångligt och omständligt arbetssätt. Överföringen av toleransen sker i dessa fall som regel helt manuellt. Att överföra data manuellt innebär alltid en risk för misstag det är lätt hänt att ett decimalkomma hamnar fel. Ett litet fel som kan innebära stora kostnader och mer arbete.

 

CAM systemet Edgecam erbjuder en lika enkel som användbar funktionalitet inom detta område. De mått som är toleranssatta på en detalj följer med in i Edgecam och ger programmeraren tydliga signaler om vilka mått som gäller. För att göra hantering av toleranser ännu enklare är det i Edgecam möjligt att låta toleranserna ingå i automatisering av programmeringen.

 

Edgecams unika Stratagy Manger använder sig av toleranserna och skapar automatisk de korrekta verktygsbanorna.

 

Kontakta  Edge Technology AB för mer information

 

Edge-Press-Bild2Edge-Press-Bild3Edge-Press-Bild4