I denna version av Edgecam introducerar vi bland annat dessa nyheter:

 

• Ny funktion i grovfräsningen – Waveform

• Ny funktionalitet i 3 till 5 axlig fräscykel

• Stöd för dubbdocka i svarvning

• Förbättrad dialog – enklare och tydligare för användaren

• Importera verktygsdata från Heidenhain

• PCI – Javascript

• Helt ny modul – Shop Floor Editor

 

Waveform är en ytterligare en bearbetningsstrategi i Edgecams grovfräscykel, Waveform är utvecklad i samarbete med välkända verktygsleverantörer den övergripande målsättningen är att skapa förbättrad produktionsekonomi. Optimerad bearbetning med bättre ekonomi uppnås genom att Waveform strategin genererar en verktygsbana som ger verktyget konstant ingrepps vinkel i materialet. Strategin använder verktygets hela skärlängd tack vare det gynnsamma ingreppet får verktygen längre livslängd samtidigt som bearbetningen blir mer effektiv.

 

3 till 5 axlig fräscykel är utökad med stöd för fler fräscykler, Parallel Lace, Constant Cusp Rest Finish,Flow Surface ,Project Boundary ,Project Flow Curves ,Project Circular , Pencil Mill kan samtliga enkelt göras om från 3 axliga cykler till 5 axlig simultan fräsning. Den stora fördelen är att fräsning kan ske med kortare och därmed stabilare verktyg.

 

Svarvning har nu stöd för såväl programmering som simulering av stöddocka.

 

Edgecams dialoger har även i denna version förbättrats med avseende på att göra det enklare och tydligare för användaren. Vid redigering av en cykel är det nu betydligt enklare att välja vad som ska ändras tack vare att sådan som Features/solid, ämne, startpunkt och begränsning ligger valbara direkt i instruktionsträdet. Vidare har Edgecams ”prompt” flyttas upp från statusraden till att visas i Edgecams grafiska fönster vilket ger mycket tydligare dialog.

 

Edgecam kan numera importera verktygsdata direkt från Heidenhain. Det ger säkrare programmering då man är säker på att de verktyg som används är de som finns i maskinen.

 

Edgecam kraftfulla makrospråk PCI har utvecklats för att stödja Javascript. Javascript är ett generellt accepterat standard språk för programmering. För Edgecamanvändaren innebär Javascript att man inifrån Edgecam direkt kan kommunicera utanför Edgecam med andra applikationer.

 

En ur flera aspekter viktig nyhet i Edgecam 2012R1 är Edgecams nya Shop Floor Editor. Den skapar helt nya möjligheter för maskinoperatörer att modifiera NC-program samtidigt som säkerhet i hantering av NC-program ökar. Shop Floor Editor öppnar för maskinnära justering/optimering av NC-program. Med hjälp av Shop Floor Editor kan användaren i Edgecam optimera en gjord beredning. Den stora fördelen med detta är att operatören vid maskinen kan modifiera ett NC-program i Edgecam istället för att redigera ISO-koden. Det ger ökad säkerhet och snabbhet inte minst vid inkörning av nya jobb. I Shop Floor Editor kan operatören modifiera följande:

 

– Varvtal & matning

– % överlapp

– Skärdjup

– Storlek på verktyg

– Simulera ändringar

– Generera ny NC fil

– Spara med nytt namn

“Visa not” Dokument ändring

 

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information om Edgecam.

Edge Technology AB.

Tel 0224-370 50

www.edgetech.se