Edgecam-Skolsystem-2 Edgecam-Skolsystem-3

Edgecam i skolans värld kan installeras fritt.

 

Edgecam är ett ledande CAM-system inom den spånskärande marknaden. Såväl producerande industri som skolor (gymnasieskolor | högskolor | universitet och andra aktörer inom utbildning) använder Edgecam dagligen.

 

Tack vare ett mycket väl utvecklat och intuitivt gränssnitt är det enkelt och smidigt för en ny användare att sätta sig in i hur Edgecam fungerar. Det gör Edgecam till ett ytterst lämpligt system att använda i utbildning i CAM teknik.

 

De Edgecam system som levereras till skolor är alla kompletta och täcker såväl svarvning som fräsning. De har alla samma funktionalitet så att skolor kan utbilda i såväl bearbetning en 2ó axlig

fräs till en sk flerfunktionssvarv med flera verktygsbärare och spindlar i kombination med drivna verktyg och B-C-Y axel.

 

Systemen levereras i klassuppsättningar som används i nätverksmiljö. För att underlätta för lärare och elever ingår alltid möjligheten att installera Edgecam även i datorer som är utanför nätverket. Det kan tex vara lärarens arbetsdator som används för förberedelser av lektioner tack vare att Edgecam erbjuder denna kostnadsfria installation kan läraren göra sina förberedelser på den plasts om passar honom/henne bäst.

 

På samma sätt är det för skolans elever, Edgecam ger dem möjlighet att fritt installera Edgecam på sin egen dator i hemmet. På så sätt kan eleven fortsätta sitt lärande även utanför skolan som tex att göra en läxa eller finjustera en laboration.

 

För både läraren och eleven är installationerna kompletta de kan således göra samma saker som de kan i skolans nätverk med en liten men betydelsefull skillnad, möjligheten att skapa NC-program

är borttagen. Däremot kan arbeten förberedas utanför skolans nätverk sparas och färdigställas när man har kontakt med nätverket igen.

 

På så sätt kan både lärare och elever utnyttja Edgecam och sin tid på för dem bästa sätt.

 

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information om Edgecam.Edge

 

Edge Technology AB.

Tel 0224-370 50

www.edgetech.se