Den senaste versionen av Edgecam introducerar en helt nyutvecklad modul för enklare och effektivare hantering av kubhantering ofta kallade ”Tombstone”. I en enkel och tydlig dialogruta kan användare lägga till redan programmerade detaljer och ange dess position på fixturen. När alla detaljer är monterade slår Edgecam automatiskt ihop dem till en och optimerar bearbetningen av den kompletta fixtureringen. Optimering som kan göras utifrån verktyg eller indexering, den optimerade beredningen resulterar i ett NC-program med underprogram.

Den här nya funktionen ger stora tidsbesparingar, då användarna slipper en rad med manuella moment som att montera, kombinera och rationalisera. I version 2017R1 ingår ca 50 poster med nya och förbättrade funktioner inom svarvning, fräsning, trådgnistning, maskinkonfigurationer och gränssnittet. Bland uppdateringarna finner vi två betydande i Edgecam Code Wizard när det gäller maskinkonfigurationer för svarvar. Helt nytt är stödet för så kallade linjära revolvrar. Det vill säga Edgecam får möjlighet att fullt ut hantera maskiner där verktygen sitter monterade linjärt längs X, Y eller Z-axeln.

Detta är något som är vanligt förekommande i längdsvarvar ”Swiss-typ” maskiner men även förekommer i andra svarvar också. Radiellt och axiellt monterade verktyg stöds också, både i enspindliga och flerspindliga maskinermiljöer. Ytterligare en nyhet är stöd för maskiner där verktygen är statiska och materialet positioneras i en spindel eller hylsa, även detta liknar så kallade ”Swisstyp” maskiner.

Stödet för probe i maskin utökas till att även fungera i svarv och flerfunktionsmaskiner, Renishaw och M&H probar stöds. I Toolstore introduceras en ny kategori för probe. Sju cykler för probning ingår i Edgecam naturligtvis simuleras dessa i Edgcams maskinsimulator. Flera förbättringar som att ge ökad snabbhet i filhantering och markera på solid har tillkommit genom att Edgecams interna system har uppgraderats tillsammans med uppgradering av OpenGL 3.3-teknik.

Uppdatera fixturkommandot har förbättrats så att optimerade indexeringar hanteras. I tidigare version får användaren själv välja en säker indexposition för hela sekvensen. Edgecam 2017R1 tar bort denna begränsning, genom att automatiskt kontrollera och korrigera alla indexeringar i förhållande till ämne och fixtur.

Spårstickcykeln för grovbearbetning har förbättrats så att den stödjer fasta cykler. Ytterligare förbättring i svarvmiljön är att de flesta svarvcyklerna är uppdaterade så att deras dialoger innehåller bilder som illustrerar dess funktionalitet. Mycket glädjande och användbar nyhet för inte minst nya och sällananvändare.

För alla användare som arbetar med flera komponenter finns en välkommen nyhet i Insert- kommandot. Nu är det möjligt att infoga enskilda bearbetningssekvenser tidigare infogades alla sekvenser. Dessutom kan CPL väljas när komponenten infogas.

Den nya versionen innehåller tre specifika förbättringar inom trådgnistning, Transformera, Fanuc teknologi och Feature Finder. Transformerakommandot blir än mer användbart i och med att det nu även går att spegla och rotera i kommandot. Inklusive stöd för underprogram. Teknologitabellerna i Edgecam stödjer nu även Fanuc α-C600Ia.

Den nya Featurefinder-kommandot för trådgeometri tillgodoser speciellt användare som arbetar med CAD-data i forma av 2D/3D trådgeometri. Det nya kommandot tar bort behovet av att förlita sig på Linked och Taper Profil kommandon, vilket gör det enklare att arbeta med invecklade profiler.

Behovet av att ha med ämne för köra maskinsimulation har tagits bort. Edgecam skapar

vid behov automatiskt ett ämne. Saknas ämne gör Edgecam en kopia av detaljen till ämne, det ger betydande tidsvinster när man till exempel enbart vill kontrollera en

finbearbetning eller arbetar med probning.

Profilcykeln har utökad funktionalitet, skärdjups avstånd vid länkrörelse, helixfunktionen har förbättrats för ökad kontroll av skärordningen, funktionen för flera passeringar utökas för mer kontroll över verktygsbanan. Ett stort antal nya funktioner har lagts till Workflow och Planning Board vilket leder till att verktygsbanorna genereras snabbare. Strategier inom svarvning appliceras på båda spindlarna i flerspindliga maskiner tack vare att strategier stödjer flytt av detalj mellan spindlar.

Införandet av metod för finbearbetning av hål tillåter att brotschning kan anges som en metod för att finbearbeta ett hål funktion genom att kontrollera hålets attribut för finbearbetning. Strategier inom svarvning och fräsning kan tvingas att använda aktuellt verktyg.

För att underlätta för användaren har CPL markören förenklats i svarvning, setup dialogen har utvecklats för att ge tydligare information och enklare hantering när flera detaljer hanteras.

Ännu en liten detalj som förenklar och snabbar upp programmering av svarv och flerfunktionsmaskiner kan snabbtransport till verktygsbyte och hemmaposition automatiseras.

Avslutningsvis ytterligare förbättring som förenklar positionering av detalj i maskin genom att CPL filtreras så att endast lämpliga CPL visas.

Videoklipp från nya Edgecam 2017R1

Automatic Stock

Performance Improvments

”View Comparision” Command

Canned cycle for Roughing Groove cycle

Update Fixture checks Index Moves

probe support for Mill/Turn