Edgecam_workflow

 

Workflow helt ny funktionalitet i Edgecam. Se på filmen som visar det naturliga flödet i Workflow. Filmen är uppdelad i valbara kapitel och omfattar både svarvning och fräsning. För mer information gå in på www.edgetech.se