Som vanligt står nyttan för användaren i centrum när Edgecam utvecklas. Ny funktionalitet och förbättringar av existerande funktioner utvecklas med syfte att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet med programmering av CNC-maskiner. Version 2013R1 är inte något undantag återigen visar teamet bakom Edgecam att de kan leverera kraftfulla och påtagliga förbättringar som alla leder till att öka produktiviteten.

 

I korthet har version 2013R1 dessa nyheter

  • Helt nytt trådgnistsystem
  • Förbättrad Waveform fräsning
  • Förbättrad grovsvarvning
  • Nytt ämne i svarv
  • Förbättrad simulator
  • Integration med Autodesk Vault
  • 5-axlig simultan fräsning med 64-bit teknologi
En av de stora nyheterna i denna version är ett helt nytt trådgnistsystem.
Edgecam 2013 R1 erbjuder ett intuitivt system för programmering av alla trådgnistmaskiner. I systemet ingår ett stort bibliotek med väl utprovade postprocessorer som standard. Likaså ingår bearbetningsteknologier som standard. Bearbetningscyklerna känner av ämne, eliminerar luftskär och reducerar bearbetningstiden. Användaren kan enkelt välja någon av de fördefinierade strategierna som till exempel, ”obemannad nattkörning” eller ”bemannad dagkörning”. Dessutom kan egna strategier enkelt skapas. Andra inkluderade funktioner är tex flera strategier för bearbetning av hörn, flera metoder att ”tagga”, såväl grov som finskär med mera.

Alla dialoger har bilder och text för att hjälpa användaren att på bästa sätt använda de funktioner som systemet erbjuder.

 

För användare av Edgecam fräs och svarv system ger denna version en rad med goda nyheter.

Den mycket uppskattade grovbearbetningsmetoden “Waveform” är vidareutvecklad så att cykeln nu även kan använda ett fördefinierat hål som ingångsmetod. Ytterligare ett sätt att göra ingreppet i detaljen så effektivt som möjligt och dessutom en reducering av cykeltiden.

 

 

Ytterligare nyhet finns i profileringen som kompletterats med funktionalitet för att runda av eller bryta skarpa hörn, det eliminerar behovet för efterföljande bearbetning av dessa skarpa hörn.

Rörformade ämnen kan nu definieras, ämnets dimension kan redigeras samtidigt kan detaljens geometri markeras om med bibehållen ämnesgeometri. När en sekvens regenereras tas automatiskt hänsyn till eventuell ändring av ämnet.

Feature Finder har förbättrats så att de features som identifieras sorteras med nästa närmast, det vill säga i en ordning som är optimal för efterföljande bearbetning. Ytterligare förbättring är förmågan att identifiera U och V formade spår för efterföljande bearbetning.

 

 

 

 

Ny grovsvarvfunktion för att utföra grovsvarvning parallellt med profilen, väldigt användbart och tidsbesparande vid grovsvarvning av formade ämnen t.ex. smidesdetaljer. Ytterligare en positiv effekt av cykeln är att verktyget hålls i ingrepp en större del av tiden med minimalt antal ingångar i materialet

Cykeln inkluderar intelligent hantering av in och utgångar samtidigt som hänsyn tas till ämnets form för att minimera luftskär och reducera bearbetningstiden. Dessutom stöds radiekompensering och flera olika alternativa offsetmetoder.

 

 

Edgecams Simulator har ny funktionalitet som tillåter användaren att spola tillbaka i en simulering för ytterligare granskning.

 

Verktygsbanor skapas snabbare tack vare ny 64-bits teknologi i cykeln för 5-axlig simultan fräsning. Denna process körs som en separat process vilket möjliggör hantering av CPU med flera kärnor. Dessutom kan bakgrundsprocesser användas i svarv/fräs operationer – det låter användare fortsätta programmeringen av komplexa detaljer samtidigt som beräkning pågår i bakgrunden.

Edgecam är certifierad Autodesk Inventor partner version 2013 R1 innehåller ett interface till Autodesk Vault 2013, så att användare kan administrera Edgecamfiler i Autodesk Vault.

 

 

 

Pågående arbete kan spåras liksom versionskontroll kan erhållas över alla jobb.

Edgecam’s Vault meny ger tillgång till in och utcheckning av detaljer liksom kontroll av historik.

 

När en Edgecamfil innehållande en Inventormodell checkas ut från Autodesk Vault och är inläst i Edgecam kontrolleras om någon ändring är gjord på Inventormodellen om så är fallet får användaren ett meddelande om detta och kan välja att uppdatera modellen till senaste utgåva.

Edgecam version 2013R1 innebär för dessa användare ytterligare hjälp med att effektivisera och säkerställa korrekt programmering och bidrar därmed till ökad produktivitet.

 

För mer information vänligen kontakta Edge Technology AB, 0224-37050, www.edgetech.se