Verktygsspecialisten Edeco Tool breddar sitt sortiment med chuckar och krympteknik från välkända tyska BILZ. Nytillskottet ger Edeco ett genomtänkt komplement till ett hållarprogram som redan innehåller verktyg från flera av marknadens ledande varumärken.

Fr.v Fredrik Carlsson-Reis, Thomas Hagger Kirk, Uwe Leister från Bilz och Johan Nilsson

Det var med belåtna ansiktsuttryck produktcheferna Johan Nilsson och Fredrik Carlsson-Reis nyligen återvände från en tvådagarsresa till tyska Ostfildern. Värd på resmålet var verktygstillverkaren BILZ, välkänd specialist inom hållande verktyg med fokus på gängchuckar och krympteknik.

Under en kombinerad återförsäljarträff och produktutbildning fick Johan och Fredrik – tillsammans med branschkollegor från Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Estland – en grundlig utbildning kring några av Bilz produkter.

– Det här var för vår del premiärbesöket hos Bilz, berättar Johan Nilsson, Produktchef inom hållande verktyg. Första intrycket är gott och vi har lärt oss mycket om både företaget och produkterna.

Anrikt företag firar 100 år

 Bilz är en av pionjärerna inom krymptekniken och firar under 2019 sitt 100-årsjubileum. 

 – Företaget är ett av de anrika tyska verkstadsföretag som efter första världskriget växte upp i det industritäta området runt Stüttgart, berättar Johan. Baden-Württemberg-regionen är ett världscentra för fordonsindustrin men här finns idag också högteknologisk produktion inom andra industrigrenar.

 Bilz har sitt huvudkontor och delar av produktionen i Ostfildern men har dessutom egna tillverkningsenheter i både Tyskland och Indien. 

Fullbordar Edecos hållarprogram

Syncrogängchuck

 För Edecos svenska verksamhet är Bilz en ny bekantskap. Danska dotterbolaget Edeco Tool ApS har däremot framgångsrikt jobbat med Bilz under många år. 

 – Bilz är en pålitlig, innovativ och prisvärd aktör som kan sina saker, bekräftar Thomas Hagger Kirk, produktansvarig tekniker i Danmark som också deltog på resan. 

Bilz produkter är tänkta som ett komplement till Edecos redan starka sortiment av hållande verktyg. 

– Edecos sortimentsfilosofi bygger på ett helhetstänkt där vi ska kunna välja bästa lösningen för varje ändamål, säger Johan Nilsson. Bilz har ett starkt program av standardchuckar men också spetskunskap inom t.ex gäng- och krymptekniken. 

Svenska verktygsköpare känner sannolikt till gängchuckar med Bilz-koppling men företaget har också långt framskjutna positioner inom krymptekniken

– Bilz har ett brett program av krympchuckar men också krympaggregat man bygger själva, fortsätter Johan Nilsson. En bärande del av Bilz affärsfilosofi är också att kunna erbjuda kundunika applikationer. 

Produkterna tillgängliga redan i vår

Redan i maj kommer delar av Bilz sortiment att finnas på plats på Edeco lager i Karlstad. Vid samma tidpunkt görs även produkterna tillgängliga via Edecos webshop. 

– Strategin är att under våren etablera Bilz standardprodukter på marknaden. När vi fått fotfäste här kommer vi även att ta in mer avancerade produkter, inte minst inom krymptekniken, avslutar Johan Nilsson