Efter försäljningen av Dürr Ecoclean till SBS Group (Shenyang Blue Silver) har företaget bytt namn till Ecoclean GmbH.

Ecoclean förblir ett oberoende företag under moderbolaget SBS Ecoclean Group med bas i Frankfurt (Tyskland).

Organisationen förblir i stort sett oförändrad och utveckling, produktion och försäljning av lösningar för industriell rengöring samt våta kemiska ytbehandlingar är och förblir kärnverksamhet.

SBS Ecoclean Group har tolv verksamheter i nio olika länder. De tyska fabrikerna Filderstadt och Monschau förblir kompetenscenter och kontakterna inom försäljning, service, reservdelar och administration förblir oförändrade. Även utveckling av maskiner och produktion fortsätter som tidigare, vilket säkerställer kontinuitet i företagets utveckling och den även fortsättningsvis höga kvalitén på företagets produkter och service.

I Sverige representeras Ecoclean av NAJtech AB