Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin

maj 25, 2022 | Svarv, Verktyg

Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital omvandling för att fortsätta att vara framgångsrika eller överleva på marknaden. Det råder ingen tvekan om att fordonstillverkarna kan uppnå högre produktivitet och flexibilitet samt kortare tid till marknad genom att digitalisera sina verksamheter. Men kvalitetssäkringen då? Här förklarar Jens Nannen, som är Digital Machining Sales Technology Manager i Europa hos Sandvik Coromant varför bättre övervaknings- och styrsystem är en förutsättning för kvalitet och fordonstillverkarnas överlevnad.

Flera aktörer inom fordonsindustrin implementerar digitaliserade processer för att förbättra produktionen. Till exempel har BMW i Bayern driftsatt en IoT-plattform (Internet of Things) med en rad digitala verktyg och tillbehör som BMW:s medarbetare kan kombinera för att skapa egna plug-and-play-lösningar. Tack vare plattformen har tiden för driftsättning av nya programvarutillämpningar förkortats med 80 %, och felfrekvensen för tillverkade delar har minskat med 5 %. En annan aktör, Volkswagen, har i samarbete med en AR-inriktad (augmented reality) applikationsutvecklare, börjat märka upp fordonskomponenter på ett nytt sätt, för att lättare kunna matcha varje del mot ett optimalt bearbetningsverktyg. Det här har lett till att Volkswagens servicetekniker kan arbeta mycket effektivare.

Moderna CNC-maskiner och svarvar är anslutna i högre grad än någonsin. Bearbetningsprocesser genererar fysikaliska förhållanden som ger mätbara insikter, och sensorer och IoT kan användas för att övervaka maskinernas drifttid, stilleståndstid och tillgänglighet. Den typen av teknik kan också användas för att undersöka specifika problem, som verktygsbrott och maskinhaverier, som är några av de vanligaste orsakerna till stillestånd. Man beräknar att en minuts stilleståndstid är extremt dyrt, och kostar fordonstillverkarna tusentals dollar i timmen enligt TPC.

Det är inte hållbart med sådana förluster vid bearbetning av fordonskomponenter. Kugghjul och drivaxlar tillverkas vanligen av smidesstål, som är väl lämpat för större, robustare delar men som också är svårbearbetat. Smidda material är inkonsekventa beträffande djup, vilket innebär att många olika bearbetningstoleranser krävs. Skärdjupen kan variera från 0,5 mm till över 1 mm, vilket ökar benägenheten för verktygsbrott.

Kvalitetssäkring genom effektiv övervakning kan också vara problematiskt vid bearbetning av smidda delar och gjutjärnsdelar. Det kan vara svårt att upptäcka skärbrott i fordonsindustrins produktionslinjer – ändrade skärvillkor, varierande bearbetningsmån och asymmetriska detaljer är kända för att ge upphov till falsklarm. Utan väl fungerande bearbetning i verkstaden kan oönskade avvikelser orsaka skador på skärverktyg, maskiner och arbetsstycken.

Vad är då den bästa lösningen? Ett svar är de mer avancerade övervakningssystem som ger bättre kontroll, samt IoT-system som stöder de viktiga manuella moment som utförs av operatörerna i produktionslinjen.

Digitala beslut

Lösningar som övervakar bearbetningsprocesserna i realtid ger tillverkarna större möjligheter att hantera problem under bearbetningen. Process control teknologi innefattar sensorer som använder unika algoritmer för att upptäcka och beräkna skärbrott i realtid. Om problem inträffar ser systemet till att matningen stoppas och verktyget dras tillbaka. Därmed kan tillverkaren lösa problemet innan stillestånd har inträffat.

Att övervaka krafter och vibrationer under bearbetningen ger också ett kollisions- och överbelastningsskydd. Systemet övervakar krafter och vibrationer under produktionskörningarna, och stänger av matningen om potentiell överbelastning inträffar. På så sätt kan kollisionsrisker avhjälpas snabbare, och risken för allvarliga konsekvenser minimeras.

Men låt oss ta konceptet ”prediktivt underhåll” ytterligare ett steg. Tänk om det vore möjligt att säkerställa optimerade verktygsvägar innan bearbetningen startar, för att förbättra slutresultatet och minimera risken för oförutsedda avbrott?

För detta kan programvaran CoroPlus® Tool Path användas. Genom att skapa specifika verktygsvägar för bearbetningsmetoder som PrimeTurning™ ger programvaran kraftigt ökad produktivitet, förlängd verktygslivslängd och högre bearbetningssäkerhet. Programvarans programmeringsfunktioner och teknik används för att konfigurera variabler som säkerställer maximal arbetseffekt i specifika tillämpningar – exempelvis en produktionslinje inom fordonsindustrin. Programvaran är molnbaserad, tillgänglig via webbläsare och öppen för samarbete och delning inom ett företag. Den NC-kod som programvaran genererar kan enkelt redigeras och exporteras för användning i maskinen. Koden är därmed enkelt åtkomlig för operatörerna, samtidigt som operationer och planeringsprocesser blir snabbare.

Produktionsproblem och produktionsstopp i fordonsindustrins produktionslinjer kan aldrig undvikas helt. Trots det är digitalisering avgörande för att kunna minimera konsekvenserna av produktionsstopp och tackla de produktivitets-, kostnads- och driftsproblem som tillverkarna ställs inför. Eftersom 50 % av fordonsindustrins chefer, baserat på IBM:s undersökning, menar att de måste omvandla sina organisationer digitalt, verkar det lyckligtvis oundvikligt med en omfattande digital omvandling av branschen. Lösningar för processövervakning och kontroll, exempelvis CoroPlus® Tool Path, kommer att driva fordonsindustrin framåt genom den digitala omvandlingen.

För mer information, gå in på www.sandvik.coromant.com

AMB 2022 – den viktigaste mässan för WhizCut
AMB i Stuttgart, nystartat försäljningsbolag och flertalet tyska samarbetspartners. Det är mycket Tyskland just nu för svenska WhizCut.  Artikel i Aktuell Produktion...
Minimässa hos Colly Verkstadsteknik
I april tidigare i år hade Colly ett öppet hus (och minimässa) med extra fokusering på deras slipverkad. Konceptet och mottagandet var så bra att man bestämde sig för...
Nya produkter för maskiner där utrymmet är begränsat
I maskiner med begränsat utrymme är det viktigt med verktyg som i sig är utrymmesbesparande men också att verktyg och skär är enkla att hantera framför allt vid byte...
CPT lanserar nya sintrade skär för gängsvarvning
Type-K från CPT är en ny serie av precisionssintrade skär för gängsvarvning som är utrustade med spånbrytare för högsta prestanda i en mängd olika material. De finns...
Avstickssystem som förenar ekonomi och miljötänk
Avsticksskäret WhizTwin från Svenska WhizCut har dubbla skäreggar framtill för minskat spill av material, reducerad energiåtgång och lägre tillverkningskostnader. Text...
Optimerad bearbetning gör alla till vinnare
Med den japanska giganten Kyocera i ryggen har svenska Kyocera Unimerco Tooling AB i Jönköping målet klart. I partnerskap med kunden och med rätt verktygsval vill man...
WhizTwin, utmärkt för både långa och korta serier
Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, har tillsammans med WhizCuts grundare Erik Schmidt utvecklat avstickskonceptet WhizTwin. Han lyfter fram att det dubbeleggade...
Hållbar skärande bearbetning: för människorna, planeten och vinsten
När man arbetar med metall kan ett dåligt val av verktyg eller bearbetningsstrategi vara det som avgör om man lyckas eller misslyckas. Avfallsmaterial, dålig...
Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...