Det går bra för svenska underleverantörer.

dec 2, 2021 | Elmia EPM

Trots utmaningar som hägrar så fortsätter svensk industri att stå stark. Under årets Elmia Subcontractor presenterade Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2021. Barometern visar på ett kvartal med positiva siffror jämfört med samma period tidigare år. Omsättningsförändringen har under tredje kvartalet ökat för 53 procent och företagen visar på en stor anpassningsförmåga trots flera utmaningar som slår hårt mot industrin.

– Underleverantörerna fortsätter att leverera men det finns många utmaningar som företagen förväntar sig får en direkt påverkan på omsättningen under kommande kvartal, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Det går bra för svenska underleverantörer. Trots utmaningar som hägrar så fortsätter svensk industri att stå stark. Det är det starkaste kvartal tre vi haft på 4 år. 51 procent av underleverantörerna uppger att de förväntar sig en ökad orderingång för kvartal fyra.

55 procent av underleverantörerna ser att vi är i en högkonjunktur, av dessa menar en stor grupp, 76 procent att konjunkturen inte kommer vika inom det närmsta halvåret.

– Att siffrorna för kvartal tre inte har varit så bra sedan 2017 visar på vilken potential och styrka det finns inom svenska företag som behövs tas betydligt bättre tillvara. Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt mycket tack vare industrins omställningsförmåga trots pandemi, leveransproblem, halvledar- och råvarubrist, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. I en rad möten med beslutsfattare pratar man om materialbrist men gör inget. Så kan vi inte ha det fortsätter Sanna. Materialbristen är ett fortsatt stålbad för svensk industri. Under föregående kvartal uppgav 75 procent att de drabbats av materialbrist. Under kvartal tre har siffran ökat till hela 84 procent. Vidare uppger sex av tio att de förväntar sig att materialbristen påverkar omsättningen med –10 procent under kommande kvartal. 21 procent beräknar att materialbristen kommer påverka omsättningen med –20 procent eller mer.

– Detta är alarmerande! Företagen behöver kapital för den stora tekniktransformation som sker just nu i form av Industri 4.0 med automatisering, digitalisering och även elektrifieringen. Dessutom är elpriserna skyhöga, det gör att lönsamheten nu kraftfullt påverkas. En lönsamhet som är helt avgörande för företagens tillväxt framåt. 35% uppger att de haft en lönsamhetsökning jämfört med föregående år vilket är en minskning med 11% jämfört med föregående mätning. Dubbelt så många har en lönsamhetsminskning, siffran är nu 25%. Det krävs krafttag av regeringen för att ge mindre företag möjlighet till större investeringar för svensk utveckling och innovation. Företagen har behov av stora investeringar, i kostsamma maskiner och har utmaningar i finansiering. Nuvarande företagslån är otillräckliga och för dyra, menar Sanna Arnfjorden Wadström.

33 procent av de svarande företagen uppger att de upplever att kunderna flyttar hem produktionen. Av dessa anser hela 94 procent att det huvudsakliga skälet är att säkra leveranser. I konsekvens av pandemin är det 73 procent som uppger att de drabbats av försenade eller inställda leveranser från utlandet och 65 procent inom Sverige.

Barometern visar också:

  • 25 procent av företagarna har blivit utsatt för någon form av brott sedan tre år tillbaka.
  • 38 procent av dessa brott gäller bluffakturor. Hela 19 procent gäller Cyberbrott.
  • 23 procent av företagen upplever att det är svårt att skydda sitt företag från brott.

-Våra jurister får många frågor om bluffakturor och cyberbrottsligheten har ju varit högaktuell sedan i somras. Att var femte företag drabbats av cyberbrottslighet är bekymmersamt. Det är viktigt av att säkra upp system och att ha goda arbetsrutiner i alla företag idag. En handlingsplan kring cybersäkerheten och tillgång till expertis är också viktigt för att förebygga och skydda verksamheten mot angrepp avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

För mer information: Elmia Automation

InLead Automation
Hur ser InLead Automation på huvudtemat Omställbar industri på Elmia Automation 2024 InLead Automation är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024....
SMT
SMT har säkrat monterplats på Elmia Verktygsmaskiner 2024 SMT är ett av de bolag som bokat monter på Elmia Verktygsmaskiner 2024. Tre huvudteman - Smart industri,...
Saluco
Hur ser Saluco på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Plåt 2024? Saluco AB är ett av de företag som bokat monter på Elmia Plåt 2024. Tre huvudteman - Smart industri,...
Schunk
Hur ser Schunk på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Automation 2024? SCHUNK är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024. Tre huvudteman - Smart...
Edströms
Om Kitamura - "En fantastisk premiummaskin där det är kunden som sätter gränserna" EDSTRÖMS är ett av de bolag som bokat monter på Elmia Verktygsmaskiner 2024. Tre...
ABICOR BINZEL
Tävlande lyckades programmera iBOTone på revolutionerande kort tid! ABICOR BINZEL Sverige AB är ett av de företag som bokat monter på Elmia Svets och Fogningsteknik...
Labotek Nordic
"Vi arbetar just nu med konceptet Akkasense" Labotek Nordic är ett av de företag som bokat monter på Elmia Polymer 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar...
r.a.p.s
Hur ser r.a.p.s på huvudtemat Smart industri? r.a.p.s är ett av de företag som bokat monter på Elmia 3D 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och...
Din Maskin
Fokuserar hållbarhet och digitalisering Din Maskin representerar en handfull världsledande och framåtsträvande bolag som ständigt söker nya vägar att utvecklas. Några...
Universal Robots
"Våra produkter är enkla och användarvänliga för våra slutkunder" De små och medelstora bolagen saknar ofta kunskap om robotautomation, våra kunder ska inte behöva gå...
Mellanårsaktivitet för Elmia Produktionsmässor
– Konkreta superinjektioner för svensk tillverkningsindustri.I slutet på maj hölls en ”produktionsdag” hos Elmia i Jönköping. Dagen är, tillsammans med robotkonferensen...
Mässteman 2024
Smart industri. Hållbar industri. Omställbar industri. Vi är stolta över att nu kunna presentera tre huvudteman som kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia...
Två nya säljare för Elmia Produktionsmässor
-Vårt team som driver Elmia Produktionsmässor är stolta över att nu ha två nya säljare på plats. Emma Beech och Petra Larsson är säljansvariga för våra industrimässor...
Ta kontroll över din tillverkningsprocess stärk konkurrenskraften och den gröna omställningen
Svensk tillverkningsindustri befinner sig i det sämsta affärsläget sedan 2020 enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för det andra kvartalet 2023. Samtidigt står...
Elmia Verktygsmaskiner 2022 en Succé
Årets Elmia Verktygsmaskiner var mycket efterlängtat och sammanfattningsvis en succé för Ravema. Fotograf: Stefan Wiberg Med 4 maskiner från Mazak på plats, Ravema...
Skärkraftsövervakning
Ett sätt att nyttja verktygen bättre, minska risken för dyrbara maskinhaverier och underlätta obemannad drift Artikel från Aktuell Produktion nummer 4/2022 Skriven av...
Dynamate optimerar produktionsutrustning
Hos Dynamate träffar vi Lars Davidsson, som är platschef för Dynamates verksamhet i Värnamo.   Artikel från Aktuell Produktion Nummer 4/2022 Skriven av Tord Käck -Att...
United Components startar bolag i Sverige
Niels H. Sörensen (tv) är grundare och CEO hos det danskaUnited Components och Fredrik Petersson (th) blir vd för det nybildade svenska bolaget. Efter betydande...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Äntligen mässa – ”som ett kosläpp för branschen”
Efter drygt två år med pandemi, och 4 år sen förra produktionsmässan på ELMIA, och därmed stor saknad av fysiska möten så kom den äntligen – ELMIA Produktionsmässor i...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör