Speciellt vid fräsning av mycket tuffa material, så är det endast möjligt i begränsad utsträckning att öka skärhastigheten (med tanke på processtillförlitlighet). Tack vare fler skär på RF 100 Speed 5-skär och RF 100 Speed 7-skär så kan man uppnå höga avverkningshastigheter med en stabil processtillförlitlighet även i svårbearbetade material. RF100 Speed 5-skär och 7-skär är en utökning av Speed familjen och tillåter hög dynamisk GTC fräsning med ett ae upp till 10%. I en maskin med begränsat varvtal eller material som inte tillåter höga skärhastigheter så garanterar det ökade antalet tänder hög matningshastighet och en lång livslängd. De är särskilt lämpliga för svårbearbetade material under stabila förhållanden.  

  • Högpresterande grovfräsning även vid höga skärdjup 
  • Maximal matningshastighet för hög spånavverkning
  • Hög dynamisk GTC fräsning i tuffa rostfria stål, speciallegeringar samt olika stål och gjutjärn

RF 100 Speed P och M

5-skär och 7-skär Speed läggs till det redan etablerade RF100 Speed sortimentet för P och M  material. Dom är anpassade för GTC fräsning till en ae upp till 15%. Tack vare den höga spiralvinkeln (48°) med olikdelad skäregg så ges en mjuk och tyst bearbetning med stort spånutrymme. FT100 Speed P och RF100 Speed M säkerställer en lågspindeleffekt och belastning på maskinen. Det lägre antalet skär ger maximalt spånutrymme för god spånevakuering. Olika versioner av fräsverktyg finns tillgängliga. Den långa versionen har spånbrytare för att bryta av spånen vilket säkerställer en smidig spånevakuering. Stort spånutrymme och den förbättrade urspetsningen möjliggör också en säker nedmatning i arbetsstycket. Den optimerade hörnskyddsfasen och den förbättrade skäreggs förstärkningen vilken är den mest utsatta delen av verktyget reducerar också eventuella avböjningar i sidled. Genom denna kombination förlängs verktygets livslängd betydligt. 

Ny fräs strategi: grovfräsning med GTC

GTC grovfräsning är idealisk för bearbetning av stora skärdjup. Detta eftersom tekniken innebär att man använder hela skärlängden på fräsen för att bearbeta arbetsstycket. Att styra fräsbanan med liten radiell inmatning möjliggör för en skonsam avverkning av arbetsstycket eftersom skärkrafterna fördelas jämt över hela skäreggens längd. Detta möjliggör höga bearbetningshastigheter och lång livslängd på fräsen.

Gühring Trochoidal Cutting (GTC) är det första valet vid bearbetning med stora avverkningars hastigheter. Komponenten som ska bearbetas är vanligtvis tillverkad av höghållfasta stål vilket ställer höga krav på bearbetningsprocessen. För att uppnå lämpliga resultat används högre skärhastigheter, högre matningshastigheter per tand och större skärdjup. De höga skärhastigheterna uppnås med hjälp av höga varvtal så länge fräsmaskinen tillåter detta. Genom att använda hela skär längden så är belastningen på skäreggarna avsevärt mindre och slitaget reduceras.

Fräsprocessen är inte ny, men det är bara på grund av prestandan i dagens bearbetningsmaskiner och geometri justeringar samt slitstyrkan hos fräsverktyget som GTC visar sig vara en framgångsrikt när det gäller storaaverkningsshastigheter. RF100 Speed har en motsvarande geometri för att möta kraven på tuffa, låg och höglegerade stål samt svårbearbetade material – särskilt i modernare applikationstekniker som GTC fräsning.