Därför är hydraulchuckar mer hållbara

jan 31, 2023 | Hållande, Verktyg

För att ha en säker fastspänning och radiell rundgång så går det inte att bortse från krymp- och hydraulchuckar. När man ska välja mellan metoderna är tekniska aspekter och personliga preferenser delar som övervägs i valet av verktyg – men lika viktigt är hållbarhet. 

Som tillverkare av både krymp- och hydraulchuckar har MAPAL studerat hållbarheten. Undersökningen är gjord med hänsyn till teknik, ekonomi och sociala frågor som är de klassiska grundpelarna i hållbarhet. Det är delar som alltid kommer överlappa, eftersom teknologisk utveckling ofta går hand i hand med ekonomi. 

Hållbarhet kan bli en avgörande faktor då många hållarverktyg är utbytbara i bearbetningen. Applikationer där enbart kympchuckar kan användas enligt rådande verktygskrav blir allt ovanligare. 

Den nya generationen av MAPALs hydrauliska verktygshållare, UNIQ, tillåter teknologier att mötas genom samma DIN-standard.  

Längre livslängd

När det kommer till hållbarhet har hydraulchuckar en stor fördel tack vare dess långa livslängd. MAPAL har i sina egna mätningar kommit fram till att de har minst tio gånger längre livslängd än en krympchuck. 

Om reservdelar byts ut vid service och man fyller på med hydraulolja så blir chuckarna som nya igen och kan köras på nytt. Medan krympchuckar har ungefär 500 fastspänningscykler kan MAPALs UNIQ-chuckar nå 10 000 – 15 000. Då spelar det ingen roll att en hydrualchuck är dyrare än en krympchuck eftersom den kommer betala av sig själv – speciellt om man väger in krympchuckarnas kringkostnader. 

I krympchuckar spänns verktyg fast med värme och kyla. Det innebär att materialets struktur förändras för varje gång vilket gör att det kan bli utnött. Efter varje krympning försämras kvaliteten på fastspänningen och den radiella rundgången. 

Fastspänning med olja däremot minskar vibrationerna under bearbetning, vilket leder till längre livslängd och bättre ytkvalitet. Därför får hydraulchuckar bättre ytfinish över hela livslängden. 

Krympchuckar är energikrävande

Ett starkt argument till att byta till hydraulchuckar är den stora energin som krympchuckar kräver. MAPAL har undersökt i sin fabrik att krympchuckar som används i treskift förbrukar omkring 10 000 till 12 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar en elkonsumtion på ungefär fem tvåpersonshushåll. 

Den här energikonsumtionen leder inte bara till höga elkostnader utan större CO2-utsläpp. 


Numera har den här typen av data stor inverkan på hela distributionskedjan då fler och fler företag ställer krav på minskade koldioxidutsläpp. 

Utöver livslängd och energiförbrukning är tiden också en faktor att väga in i en investering. Det tar ungefär två minuter att byta en hydraulchuck jämfört med sex till åtta minuter för en krympchuck, beroende på storlek. Regelbundna verktygsbyten under bearbetning resulterar i högre tillverkningskostnader.

Enklare och säkrare

Det finns fler argument till att använda hydraulchuckar. Hanteringen av en krympchuck är förenat med en viss risk eftersom de blir så varma. Den risken existerar inte med hydraulchuckar som generellt är väldigt enkla att använda – verktyget behöver bara sättas in och spännas fast. 

Slutsatsen är tydlig. Om du vill tillverka hållbart, då bör du överväga att byta till hydraulchuckar som är förstavalet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Kontakt

Colly Verkstadsteknik AB, info@vt.colly.se 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se

Vill du synas här med en banner för ert företag