GiuseppeSäffleföretaget CS Produktion har lagt order på en ny svarv med unik kapacitet. Leverantör är Giuseppe Giana Spa genom sin svenska agent Fermat Sweden AB. Att valet föll på Giuseppe Giana berodde till stor del på det unika maskinkonceptet GGTronic, som kombinerar mycket höga prestanda såväl avseende avverkningskapacitet som precision. Under referensbesök var användarnas omdömen odelat positiva, inte minst gällande GGTronic maskinernas tillförlitlighet och tillgänglighet.

 

”Att den svenska agenten, Fermat Sweden AB, också har en mycket stor erfarenhet av installation och idriftsättning av större verktygsmaskiner gör att valet av leverantör känns mycket tryggt.” menar Stefan Schützer, produktionsansvarig på CS Produktion.

 

”Att den svenska agenten, Fermat Sweden AB, också har en mycket stor erfarenhet av installation och idriftsättning av större verktygsmaskiner gör att valet av leverantör känns mycket tryggt.” menar Stefan Schützer, produktionsansvarig på CS Produktion.

 

CS Produktion är en komplett underleverantör med kapacitet för såväl hela projekt inom maskinbyggnad som tillverkning av avancerade maskindelar och andra mekaniska komponenter. Gärna med lite större mått då verkstaden förfogar över såväl svarv som fräskapacitet på upp till 12 meters längd.

 

Maskinen kommer att installeras under september 2015.

 

För ytterligare information kontakta:

CS Produktion AB, 0533 69 10 10

Fermat Sweden AB, 042 400 20 20