Cobot paketerar två miljoner mönsterkort per år

dec 18, 2019 | Automation, Robotar

Den största oberoende tjänsteleverantören inom elektroniktillverkning i Österrike har förfinat sin automationsstrategi ytterligare: Melecs EWS har tillsammans med Fraunhofer Austria Research utvecklat en samarbetande robotapplikation för paketering av små mönsterkort. Tack vare den nya coboten från Universal Robots har företaget ökat produktiviteten inom det här tillämpningsområdet med 25 procent, samtidigt som de har lagt grunden för mer kostnadseffektiv och förenklad automation i framtiden.

Vi lever i en ansluten värld och behovet av elektronik med höga prestanda ökar hela tiden, över hela världen. En av de viktigaste drivkrafterna för den här utvecklingen – särskilt i tysktalande länder – är fordonsindustrin och trenden mot allt fler intelligenta bilar.

Så det kommer inte som någon stor överraskning att ett företag som Melecs är inne på ett sådant dynamiskt tillväxtspår. Företaget levererar en andel av de elektronikkomponenter som till slut hamnar i flera olika exklusiva tyska bilar som VW, BMW och Mercedes. Faktiskt så startades detta dynamiska företag från Österrike för bara tio år sedan genom att ledningen köpte upp bolaget från Siemens AG, och det var då en nykomling i fordonsbranschen. Dagens Elektronikwerk Siegendorf (Melecs EWS) är en del av Melecs Group och räknas inte bara som Österrikes största tjänsteleverantör inom elektroniktillverkning, utan är även en global aktör i fordonsbranschen och marknadsledande när det gäller transmissionsstyrning för fyrhjulsdrivna fordon. Orsakerna blir snabbt tydliga: innovativa produkter, konkurrenskraftiga priser, högkvalitativa standarder och 100 procent pålitlighet vid leveranser. Melecs är en av de största privata arbetsgivarna i den österrikiska provinsen Burgenland och driver även fabriker i Ungern, Kina och Mexiko, vid sidan av elektronikanläggningen i Siegendorf. De anställda vid Siegendorf-anläggningen är också särskilt stolta över den utmärkelse som hänger i entréhallen och som visar att anläggningen har utnämnts till “Årets fabrik 2018” i Österrike. 

Innovationsprojekt med strategisk betydelse 

Att behålla och utöka denna konkurrenskraftiga ställning är en mycket viktig uppgift för Georg Loisel, som har befattningen VP Quality Management and Production System vid Melecs Group. Loisel letar hela tiden efter nya och intressanta tillverkningstekniker. “Vår sektor är väldigt kostnadsstyrd”, kommenterar han. “Därför är automation en integrerad del av vår dagliga verksamhet – men vi måste alltid ifrågasätta hur vi gör olika saker för att hänga med i tempot, i dag och i framtiden. Förutom förbättrad kostnadseffektivitet så ger automation även bättre kvalitetssäkring – och det är anledningen till att vi har ett starkt fokus på automation, även i lågkostnadsländer som Ungern eller Kina.” 

Under 2018 startade Georg Loisel ett innovationsprojekt för Siegendorf-anläggningen som var inriktat på driftsättning av samarbetande robotar, så kallade cobotar, i Melecs tillverkningsprocesser. Detta var startskottet för en global automationsstrategi: Loisel ville utvärdera i vilken omfattning cobotar är lämpliga att ytterligare förbättra användandet av konventionella industrirobotar och -system. “Cobotar kan vara till hjälp för oss på många olika sätt. En av de största fördelarna är att de gör det möjligt för oss att automatisera på ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt jämfört med traditionella lösningar. Detta ger oss slagkraft i vår strävan att uppnå snabb tillväxt.”

Pilotapplikationen för cobotar är ett resultat av samarbete med Fraunhofer Austria Research GmbH. “I början genomförde vi vissa preliminära studier tillsammans och analyserade de många olika arbetsstationerna i vår fabrikshall. Var skulle automation med cobotar göra störst nytta och varifrån kunde vi få flest resultat?”, förklarar Loisel. “Vi vill hitta en lämplig process där coboten kan avlasta våra anställda.”

Paketering av elektronikkomponenter för fordonsvattenpumpar visade sig vara det perfekta tillämpningsområdet. Fram tills nyligen hanterades de små, cirkulära mönsterkorten med en diameter på ungefär 4 cm manuellt i en process med tre steg. Georg Loisel beskriver förloppet: “Paketeringen i sig är en sluten process – monoton och standardiserad. Detta var avgörande för att rikta in innovationsprojektet på just den här processen. Våra anställda var också engagerade i de här undersökningarna”, säger han vidare och förklarar närmare vad roboten innebär för de anställda. “Det här innebär att de anställda nu kan placeras vid andra arbetsstationer på ett mer målinriktat sätt. Med tanke på vår tillväxt så behöver vi varje tillgänglig person i tillverkningsområdet.”

Samarbetande applikation med korta cykeltider

Melecs tilldelade Titanilla Komenda uppgiften att implementera det första cobotsystemet. Den unga robotingenjören från Wien är verksam vid Fraunhofer Austria Research där hon fungerar som rådgivare i projekt med företag som Melecs på deras väg mot samarbete mellan robotar och människor. 

De krav som Titanilla Komenda stod inför vad gäller automatiseringen av den här särskilda applikationen var synnerligen avancerade: “Den största utmaningen var att genomföra de mycket korta cykeltiderna på fem till sex sekunders paketeringstid per komponent. För att kunna implementera det här på ett tillförlitligt sätt valde vi UR5-modellen från Universal Robots, i samråd med Melecs”, säger hon. “En anledning var att vi såg att Universal Robots hade bäst förhållande mellan pris och prestanda. Dessutom har Universal Robots redan bevisat sitt värde på marknaderna och kan tillhandahålla tjänsteerbjudanden till Melecs via en partner som finns i deras närområde.”

För att kunna tillgodose de höga krav som ställdes på hela applikationen var UR-coboten tvungen att klara av en rad olika enskilda uppgifter. Med detta i åtanke utrustades coboten med ett särskilt gripinstrument där tre laserskannrar, tre flödesgripdon och ett vakuumgripdon kombineras i en och samma enhet.

Och sedan fortlöper processen så här: efter panelurtagningen placerar den anställda tre mönsterkort i cobotens arbetsområde. Cobotens laserskannrar registrerar först tre mönsterkort. Sedan plockar de tre flödesgripdonen upp ett mönsterkort vardera och placerar alla tre mönsterkorten på en bricka. Brickan har utrymme för totalt 54 mönsterkort. Så fort en bricka är full använder coboten sina vakuumgripdon för att placera brickan i en låda – och när lådan är full av brickor sätter cobotens vakuumgripdon på locket och lådorna är redo att levereras till kunderna.

“UR-roboten paketerar omkring två miljoner komponenter varje år”, säger Komenda med stolthet. “Min åsikt är att det här projektet bevisar att det absolut är möjligt att uppnå verkligt korta cykeltider med cobotar.” Vad gäller säkerheten så arbetar UR-coboten hos Melecs utan skyddsområde, sida vid sida med de anställda. “Inom samarbetsområdet, alltså där människor och robotar delar på samma arbetsyta, rör sig roboten med lägre hastighet”, förklarar Komenda. “Skador som inträffar vid placeringen av mönsterkort kan nu undvikas, även om en kollision med robotarmen skulle inträffa. Dessutom har gripdonet utformats så att det har en dämpningsmekanism för att hela applikationen ska fungera på ett säkert sätt.”

Avlasta de anställda 

Allt sammantaget har personalen på Melecs gett sin nya kollega ett varmt välkomnande. “Roboten är så enkel att manövrera att vår tillverkningspersonal inte stöter på några problem under interaktionen”, säger Melecs vice VD Loisel. “De slår på och stänger av coboten och kan även rätta till mindre problem själva. Den direkta interaktionen med roboten var någonting nytt för vår tillverkningspersonal, men de sköter arbetet utmärkt och är nöjda med den avlastning som de får genom applikationen.” Med ovanstående i åtanke drar Georg Loisel en positiv slutsats av projektet: “Tack vare Universal Robots har vi kunnat uppnå en produktivitetsökning på 25 procent inom tillämpningsområdet. Roboten fungerar på ett fullständigt tillförlitligt sätt under treskiftsarbete, och vi räknar för närvarande med att investeringen har betalat sig inom ett och ett halvt år. UR-cobotarna är ett utmärkt komplement till vår automationsstrategi och vi kommer definitivt att inkludera dem i framtida projekt.”

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

”Cobotarna får ta kvällsskiftet”
Ständig övertid för att hinna bli klar. Med cobotar försvann både övertid och stress, samtidigt som produktionskapaciteten ökade. Nu tittar Norden Machinery på...
Roboten Quantec PA-2 skapar flera nya möjligheter
Snabbare, med uppgraderade viktklasser och med hygieniska oljor som tillval – nu är KUKA:s nya palleteringsrobot ute i sortimentet. – Det är en rejäl facelift från den...
”Hög effektivitet är det nya normala”
Kenji Yamaguchi, som är VD och koncernchef för FANUC Corporation, talar om det ökade intresset för automatisering, hållbar produktionsutrustning och FANUC:s egna smarta...
Coboten sparar miljoner och hälsan
För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch är det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt....
ABB utvidgar SCARA robotsortimentet
ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. Roboten är utformad att uppfylla elektronikbranschens krav på höghastighetsproduktion i...
Cobot skapar morgondagens lösningar och teknikambassadörer
Värme- och kylteknikföretaget Danfoss med verksamhet i 22 länder, däribland Sverige, satsar på cobotar för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och utveckla produkterna....
Pernilla har fått en ny kollega
KB Components tar ytterligare ett steg i utvecklingen av enheten i Örkelljunga och I dagarna har en ny medarbetare tagit plats, en tvåarmad robot som kan arbeta med...
Automation svara upp på ökade krav – sju enkla steg
Ökade krav och volymer inom till exempel e-handel och lagerhantering har skapat större behov av effektiv packning och palletering. En cobot från Universal Robots kan...
Edströms lanserar ny automationslösning till Haas-maskiner!
Under maj lanserar Edströms en purfärsk automationslösning med Fanuc-robot till alla sina Haas- maskiner. Detta öppnar upp helt nya produktionsmöjligheter för såväl...
Universal Robots cobot UR10e – nu med 25% större nyttolast
Universal Robots bästsäljande robot UR10e lanseras nu med en ökad nyttolast, vilket gör det möjligt för coboten att nyttjas inom ännu fler applikationer och hantera...
Tätare samarbete mellan KUKA och Teamster
Systemintegratören Teamster har gått in i ett systempartnerskap med KUKA Nordic. – KUKA har en hög kompetens inom Industri 4.0 och digitala tvillingar. Det är saker som...
Kollaborativa robotar från ABB hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva
För företaget Husqvarna är automation en viktig nyckel till konkurrenskraftig produktion. Tack vare kollaborativa robotlösningar har företagets motorsågs-tillverkning...
ABB:s robot IRB 1300 förbättrad med nytt skydd
IRB 1300 finns i versioner med IP67, Foundry Plus 2 och renrum ISO 4, vilket möjliggör nya tillämpningar i tuffa och kontamineringsfria produktionsmiljöer ABB:s...
3 framgångshistorier med cobotar
Ny data från Universal Robots visar 25% ökad förpackningsproduktivitet i ett österrikiskt företag, driftskostnader som årligen minskat med 80 000 USD på indonesiska...
Robotar kan förutse människors kroppsrörelser
Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra...
60 år av Valk Welding, 60 år av ”stark anslutning” till tillverkningsindustrin
Valk Welding firar sitt 60-årsjubileum i år, en milstolpe för svetsrobotintegratören att stanna upp och fundera. Speciellt när man ser hur snabbt det har gått de...
Råder det begreppsförvirring inom robotiken – Finns det verkligen cobotar och industrirobotar?
Krönika: Tord Käck Aktuell Prouktion Nummer 2/2021 Utvecklingen av industrirobotar, som tog fart på 70-talet, har tills för några år sen i huvudsak varit driven av...
Uppgraderade KR CYBERTECH nano-serie sätter en ny standard
En serie robotar specialiserade för användningsområden som ställer särskilt stora krav på noggrannhet, tillgänglighet och slutresultat. Exempel på sådana...
65 år sedan den första folkabussen byggdes i Hannover
Efter bara ett års byggande, i mars 1956, startade produktionen av ”folkabussen” i den då helt nya produktionsanläggningen i Hannover. Fram till dagens datum har över...
Life science och livsmedelsindustrin mesta robotköparna
Bilindustrin har länge legat i frontlinjen för automation. Men nu börjar andra industrisektorer knappa in. Under 2020 såldes för första gången fler robotar till...
Lanserar coboten GoFa
 Den lättanvända kollaborativa roboten GoFa™ CRB 15000 är försedd med intelligenta sensorer i alla leder för att underlätta ett nära samarbete mellan människa och...
Nya cobot SWIFTI möjliggör samarbete i industrihastighet
SWIFTI™ är en snabb och exakt kollaborativ industrirobot för nyttolaster på upp till 4 kg, utformad att överbrygga gapet mellan samarbetande robotar och...
Möjliggör optimerad produktionsprestanda
ABB:s nya tjänst för villkorsbaserat underhåll, Condition-Based Maintenance (CBM), gör det möjligt för robotanvändare att skapa ett förebyggande underhållsschema för...
Forskningsprojektet Darko ska få robotar att samarbeta med människor
Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och...
Utökar utbudet med lättanvänt programmeringsverktyg
ABB har lanserat programvaran Wizard Easy Programming för sin industrirobot IRB 1100, vilket möjliggör för nya användare att automatisera sina produktionslinor utan att...
Först ut som certifierad integratör för dansk robottillverkare
Teknikkonsultföretaget Odigo i Lund blir danska robottillverkaren Universal Robots första certifierade integratör i Sverige. Certifieringen gör startsträckan kortare...
Når milstolpe med 50 000 sålda cobotar
En milstolpe är nådd inom en snabbväxande bransch. Intresset för automation med kollaborativa robotar har skjutit i höjden. ”Vi avslutar året med att sälja vår 50 000:e...
Roboten hjälper tillverkning av årets julklapp
Just nu har Trangia fullt fokus på att leverera årets julklapp, stormkök, till hugade svenskar. I fabriken i Jämtland finns sedan ett par år en cobot från Universal...
Robotar hjälper Lundaföretag klara konkurrens från Kina
På Ideon i Lund står två robotar från Universal Robots och ritar cirklar och streck på stora bildskärmar. Varje millimeter av företaget FlatFrogs digitala whiteboards...
Så kan robotar stärka din leveranskedja
Det är en utmanande tid för många företag. Rutiner, relationer och värdekedjor omprövas och ändras. I första hand för att förhålla sig till de olika åtgärderna kring...
Utökar e-mobilitetsverksamheten:
Leveransen av 800 högpresterande industrirobotar från ABB kommer att stödja Volkswagen Commercial Vehicles i företagets övergång till e-mobilitet.  ABB har fått en...
Snabb & flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar
ABB utvidgar robotfamiljen IRB 760 med en ny pressbetjäningsmodell som erbjuder snabb och flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar...
Få ut mer av din cobot med molntjänster
I spåren av covid-19 har mer eller mindre alla företag behövt tänka om. De som varit vana vid personliga möten, felsökningar och reparationer på plats har tvingats...
"Negativ trend bruten"
Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin. Krönika:Ove Leichsenring ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association...
Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion
Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-,...
Lösningar för att accelerera intelligent tillverkning
Den nya industriledande roboten IRB 1300, Robotics Pharmacy Automation System och fordonsindustriledande lösningen PixelPaint kommer hjälpa till att accelerera...
Hantera tunga laster med mycket hög precision och hastighet
Nu presenterar KUKA det senaste tillskottet i sin produktfamilj av linjärrobotar, KR 300LP, och kan därmed erbjuda linjärrobotar i hela spannet upp till och med 600...
Återvinner och fabriksrenovera tusentals gamla robotar
ABB fabriksrenoverar robotar, styrsystem och manipulatorer, för att förlänga deras livscykel. Fabriksrenoverade robotar hjälper kunder att dra nytta av nya funktioner...
Ny konsolrobot med lång räckvidd
Den nya konsolroboten KR QUANTEC-2 K är den mest kompakta och starkasteroboten i sin klass. Med en räckvidd på upp till 3900 millimeter ger den stora fördelar för...
Ny Cobot med enkel hantering
Mitsubishi Electrics nya kollaborativa robot, MELFA ASSISTA, har utvecklats för att arbeta tillsammans med människan utan behov av maskinskydd, samtidigt som den...
Forskning visar att ”omöjlig” svetsning faktiskt är möjlig
Högskolan Västs doktorand Ana Magalhães har visat att det som tidigare ansetts vara omöjligt faktiskt fungerar; nämligen att robotsvetsa komplexa komponenter i...
Ny återförsäljare av Kassow Robots
Solectro AB är numer också återförsäljare för Kassow Robot som utvecklar och producerar unikt effektiva, industriella, samarbetsvänliga 7-axliga robotar – så kallade...
Ny hybridrobot
MOTOMAN HC20DT är YASKAWAS nya hybridrobot. Kostnadseffektivitet och flexibilitet Förutom att MOTOMAN HC20DT har en stor fördel i att kunna vara både en samarbetsrobot...
Nu ännu enklare att använda cobotar
Universal Robots expanderar plattformen UR+ med applikationskit till flera certifierade produkter. Det sänker tröskeln ytterligare för industriell automation för både...
Nytt samarbete med cobots tillverkare
Lichron AB har nyligen inlett ett samarbete med koreanska Hanwha Robotics och representerar sedan en tid tillbaka Hanwhas kollaborativa robotar på den Svenska...
Här lär sig roboten spela curling
I månader har han kämpat för att få en robot att spela curling. Nu har roboten lärt sig hur man gör. – Det är en fantastisk känsla, säger masterstudenten Tomasso...
Snabbare palletering och bättre arbetsmiljö hos Unilever
Kortfattat: Unilever är ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumentvaror och säljer cirka 400 varumärken i fler än 190 länder. Företaget har fyra...
Självständiga lagerrobotar som arbetar med människor
På Orkla Foods lager rullar den autonoma lagerroboten. Den scannar av sin omgivning, planerar sitt arbete och är redo att packa och lasta varor på lastpallar – allt i...
Optimerar sina avgradningsprocesser
På BWIndustrie har man framgångsrikt installerat en UR16e-cobot på sin bearbetningsavdelning och automatiserat avgradningen av metalldelar med en nyttolast på 4 till 14...
Svetsrobot hjälper handikappade svetsare
AIZ GmbH är ett samhällsnyttigt industriföretag i Tyskland, som bl.a. sysselsätter människor med fysiska och psykiska handikapp. För att hjälpa det ökande antal...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör