Cobot paketerar två miljoner mönsterkort per år

dec 18, 2019 | Automation, Robotar

Den största oberoende tjänsteleverantören inom elektroniktillverkning i Österrike har förfinat sin automationsstrategi ytterligare: Melecs EWS har tillsammans med Fraunhofer Austria Research utvecklat en samarbetande robotapplikation för paketering av små mönsterkort. Tack vare den nya coboten från Universal Robots har företaget ökat produktiviteten inom det här tillämpningsområdet med 25 procent, samtidigt som de har lagt grunden för mer kostnadseffektiv och förenklad automation i framtiden.

Vi lever i en ansluten värld och behovet av elektronik med höga prestanda ökar hela tiden, över hela världen. En av de viktigaste drivkrafterna för den här utvecklingen – särskilt i tysktalande länder – är fordonsindustrin och trenden mot allt fler intelligenta bilar.

Så det kommer inte som någon stor överraskning att ett företag som Melecs är inne på ett sådant dynamiskt tillväxtspår. Företaget levererar en andel av de elektronikkomponenter som till slut hamnar i flera olika exklusiva tyska bilar som VW, BMW och Mercedes. Faktiskt så startades detta dynamiska företag från Österrike för bara tio år sedan genom att ledningen köpte upp bolaget från Siemens AG, och det var då en nykomling i fordonsbranschen. Dagens Elektronikwerk Siegendorf (Melecs EWS) är en del av Melecs Group och räknas inte bara som Österrikes största tjänsteleverantör inom elektroniktillverkning, utan är även en global aktör i fordonsbranschen och marknadsledande när det gäller transmissionsstyrning för fyrhjulsdrivna fordon. Orsakerna blir snabbt tydliga: innovativa produkter, konkurrenskraftiga priser, högkvalitativa standarder och 100 procent pålitlighet vid leveranser. Melecs är en av de största privata arbetsgivarna i den österrikiska provinsen Burgenland och driver även fabriker i Ungern, Kina och Mexiko, vid sidan av elektronikanläggningen i Siegendorf. De anställda vid Siegendorf-anläggningen är också särskilt stolta över den utmärkelse som hänger i entréhallen och som visar att anläggningen har utnämnts till “Årets fabrik 2018” i Österrike. 

Innovationsprojekt med strategisk betydelse 

Att behålla och utöka denna konkurrenskraftiga ställning är en mycket viktig uppgift för Georg Loisel, som har befattningen VP Quality Management and Production System vid Melecs Group. Loisel letar hela tiden efter nya och intressanta tillverkningstekniker. “Vår sektor är väldigt kostnadsstyrd”, kommenterar han. “Därför är automation en integrerad del av vår dagliga verksamhet – men vi måste alltid ifrågasätta hur vi gör olika saker för att hänga med i tempot, i dag och i framtiden. Förutom förbättrad kostnadseffektivitet så ger automation även bättre kvalitetssäkring – och det är anledningen till att vi har ett starkt fokus på automation, även i lågkostnadsländer som Ungern eller Kina.” 

Under 2018 startade Georg Loisel ett innovationsprojekt för Siegendorf-anläggningen som var inriktat på driftsättning av samarbetande robotar, så kallade cobotar, i Melecs tillverkningsprocesser. Detta var startskottet för en global automationsstrategi: Loisel ville utvärdera i vilken omfattning cobotar är lämpliga att ytterligare förbättra användandet av konventionella industrirobotar och -system. “Cobotar kan vara till hjälp för oss på många olika sätt. En av de största fördelarna är att de gör det möjligt för oss att automatisera på ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt jämfört med traditionella lösningar. Detta ger oss slagkraft i vår strävan att uppnå snabb tillväxt.”

Pilotapplikationen för cobotar är ett resultat av samarbete med Fraunhofer Austria Research GmbH. “I början genomförde vi vissa preliminära studier tillsammans och analyserade de många olika arbetsstationerna i vår fabrikshall. Var skulle automation med cobotar göra störst nytta och varifrån kunde vi få flest resultat?”, förklarar Loisel. “Vi vill hitta en lämplig process där coboten kan avlasta våra anställda.”

Paketering av elektronikkomponenter för fordonsvattenpumpar visade sig vara det perfekta tillämpningsområdet. Fram tills nyligen hanterades de små, cirkulära mönsterkorten med en diameter på ungefär 4 cm manuellt i en process med tre steg. Georg Loisel beskriver förloppet: “Paketeringen i sig är en sluten process – monoton och standardiserad. Detta var avgörande för att rikta in innovationsprojektet på just den här processen. Våra anställda var också engagerade i de här undersökningarna”, säger han vidare och förklarar närmare vad roboten innebär för de anställda. “Det här innebär att de anställda nu kan placeras vid andra arbetsstationer på ett mer målinriktat sätt. Med tanke på vår tillväxt så behöver vi varje tillgänglig person i tillverkningsområdet.”

Samarbetande applikation med korta cykeltider

Melecs tilldelade Titanilla Komenda uppgiften att implementera det första cobotsystemet. Den unga robotingenjören från Wien är verksam vid Fraunhofer Austria Research där hon fungerar som rådgivare i projekt med företag som Melecs på deras väg mot samarbete mellan robotar och människor. 

De krav som Titanilla Komenda stod inför vad gäller automatiseringen av den här särskilda applikationen var synnerligen avancerade: “Den största utmaningen var att genomföra de mycket korta cykeltiderna på fem till sex sekunders paketeringstid per komponent. För att kunna implementera det här på ett tillförlitligt sätt valde vi UR5-modellen från Universal Robots, i samråd med Melecs”, säger hon. “En anledning var att vi såg att Universal Robots hade bäst förhållande mellan pris och prestanda. Dessutom har Universal Robots redan bevisat sitt värde på marknaderna och kan tillhandahålla tjänsteerbjudanden till Melecs via en partner som finns i deras närområde.”

För att kunna tillgodose de höga krav som ställdes på hela applikationen var UR-coboten tvungen att klara av en rad olika enskilda uppgifter. Med detta i åtanke utrustades coboten med ett särskilt gripinstrument där tre laserskannrar, tre flödesgripdon och ett vakuumgripdon kombineras i en och samma enhet.

Och sedan fortlöper processen så här: efter panelurtagningen placerar den anställda tre mönsterkort i cobotens arbetsområde. Cobotens laserskannrar registrerar först tre mönsterkort. Sedan plockar de tre flödesgripdonen upp ett mönsterkort vardera och placerar alla tre mönsterkorten på en bricka. Brickan har utrymme för totalt 54 mönsterkort. Så fort en bricka är full använder coboten sina vakuumgripdon för att placera brickan i en låda – och när lådan är full av brickor sätter cobotens vakuumgripdon på locket och lådorna är redo att levereras till kunderna.

“UR-roboten paketerar omkring två miljoner komponenter varje år”, säger Komenda med stolthet. “Min åsikt är att det här projektet bevisar att det absolut är möjligt att uppnå verkligt korta cykeltider med cobotar.” Vad gäller säkerheten så arbetar UR-coboten hos Melecs utan skyddsområde, sida vid sida med de anställda. “Inom samarbetsområdet, alltså där människor och robotar delar på samma arbetsyta, rör sig roboten med lägre hastighet”, förklarar Komenda. “Skador som inträffar vid placeringen av mönsterkort kan nu undvikas, även om en kollision med robotarmen skulle inträffa. Dessutom har gripdonet utformats så att det har en dämpningsmekanism för att hela applikationen ska fungera på ett säkert sätt.”

Avlasta de anställda 

Allt sammantaget har personalen på Melecs gett sin nya kollega ett varmt välkomnande. “Roboten är så enkel att manövrera att vår tillverkningspersonal inte stöter på några problem under interaktionen”, säger Melecs vice VD Loisel. “De slår på och stänger av coboten och kan även rätta till mindre problem själva. Den direkta interaktionen med roboten var någonting nytt för vår tillverkningspersonal, men de sköter arbetet utmärkt och är nöjda med den avlastning som de får genom applikationen.” Med ovanstående i åtanke drar Georg Loisel en positiv slutsats av projektet: “Tack vare Universal Robots har vi kunnat uppnå en produktivitetsökning på 25 procent inom tillämpningsområdet. Roboten fungerar på ett fullständigt tillförlitligt sätt under treskiftsarbete, och vi räknar för närvarande med att investeringen har betalat sig inom ett och ett halvt år. UR-cobotarna är ett utmärkt komplement till vår automationsstrategi och vi kommer definitivt att inkludera dem i framtida projekt.”

Doosan`s Prime serie P3020, längsta räckvidden på marknaden!
- Vad sägs om 30kg och över 2 meter räckvidd? Doosan Robotics är i absolut toppklass när det gäller att utveckla efter marknadens behov, nu presenterar vi den senaste...
Firar 50 år av robotinnovation
ABB Robotics firar 50 år sedan den banbrytande lanseringen av den första helelektriska mikrodatorstyrda industriroboten, IRB 6, utvecklad i Västerås. Detta...
Helt igenom europeisk robot för stränga hygienkrav
Med sin genomtänkta och moderna design uppfyller HD-serien de stränga standarderna för användning inom livsmedelsindustrin, biovetenskap, laboratorieautomation och den...
ABB:s IRB 60-robot fortsätter att imponera efter 39 års tjänst hos Koy Coating
Den innovativa maskinkomponentstillverkaren Koy Coating i värmländska Sunne har en gammal trotjänare i sin maskinpark. Det är inget annat än ABB-roboten IRB 60 från...
Omrons syn på morgondagens flexibla tillverkningslösningar
Omron höll sin Flexible Manufacturing Roadshow i Malmö förra veckan. Här demonstrerade Omron en rad automations- och robottekniker som mycket väl kan komma att dominera...
Smarta robotslösningar stöttar deras hållbarhetsmål
ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCorestyrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina...
Lanserar Lexium Cobot för att effektivisera svensk industri
Schneider Electric introducerar nästa generations robotteknik för industriell automation – Lexium Cobot. Teknologin skiljer sig från konventionella robotar genom sin...
Robotar som lär av varandra gör industrin mer effektiv
Robotar skulle kunna klara av flera och mer komplexa uppgifter än vad de gör i dag. Robotar skulle också kunna lära av varandra vilket skulle göra hela...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Ytterligare en industrirobot från YASKAWA för samarbete människa-robot
YASKAWA fortsätter att utveckla och utöka HC-familjen med robotmodeller för samarbete människa-robot. Dessa ”cobotar” är konstruerade för industriellt bruk med höga...
Robotarna fortsätter sin resa genom Sverige
Universal Robots fortsätter sin turné runt om i Sverige i höst. Det börjar nu närma sig höstens första cobotinspirationsevent, under vecka 35 kommer Universal Robots...
Livsmedelsgodkänd robot i restaurangmiljö
I början på juni i år lanserade Doosan Robotics sin nya E-serie inom kollaborativa robotar. En NSF-certifierad kollaborativ robot speciellt skapad för mat och...
Världspremiär: Svenska Cobotdagen
Den 4 maj kommer för första gången Svenska Cobotdagen arrangeras. En dag som fokuserar på kollaborativ robotik. Dagen arrangeras av Universal Robots och dess partners....
Att vara kvinna är en superkraft i tekniska yrken
Industri- och teknikbranschen är mansdominerade och inom flera yrken råder det dessutom resursbrist, men det behöver inte vara så. Afsane Vosoughi och Josefine Larsson...
SE Automation – ny återförsäljare för Universal Robots i Sverige
SE Automation blir robottillverkaren Universal Robots nästa återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på kollaborativa robotar (cobotar) har ökat mycket, de är en viktig...
Automatisering bidrar till grön omställning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och stabil fossilfri elförsörjning är nyckel till många utmaningar i vårt samhälle. På Carbex i Vadstena...
429 automationsupplevelser stärker svenska företag
Under året har Universal Robots tillsammans med sina partners Svenska Elektrod, Odigo och Cobotech åkt runt i Sverige med sina flexibla och lättprogrammerade...
Automationsexpert om 2023: Nyckelfärdiga lösningar är framtiden
Under de senaste åren har många verksamheter genomfört teknikdrivna förändringar i snabb takt. När samhället blir alltmer digitalt är det viktigt för företag att...
Levererar klassledande hastighet, precision och säkerhet
ABB har lanserat den samarbetande industriroboten SWIFTI™ CRB 1300, som minskar klyftan mellan industrirobotar och kollaborativa robotar. SWIFTI CRB 1300 kombinerar...
ABB Robotics öppnar utbildningscenter i Jönköping
 ABB Robotics öppnar ett nytt utbildningscenter i Jönköping för ABB:s kunder och partners. Utbildningscentret kommer att stärka kunskap och kompetens inom robotik och...
Universal Robots når milstolpe
Universal Robots (UR), som är det största företaget i en snabbt växande dansk robothub, har blivit klustrets första företag att nå 1 000 anställda. De är ett av få...
Cobotar och elförbrukning: en sak mindre att oroa sig för
Höga elkostnader och risk för elbrist är något som präglar vår vardag, det skrivs spaltmeter i tidningar, det debatteras och många gör vad de kan för att spara el och...
Minsta industriroboten med klassledande nyttolast och precision
ABB har lanserat den minsta industriroboten någonsin, som erbjuder nya möjligheter för snabbare, flexiblare och högkvalitativ produktion av smarta kroppsburna enheter....
ABB lanserade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB visade upp nya varumärket OmniVance™ för ABB:s standardiserade, driftklara applikations­celler med nästa generations modulära produktion, enkel programmering och...
En Motomanrobot helt och hållet ”Made in Europe”
Till skillnad för övriga modeller i GP-serien har GP20 en solid överarm som avslutas med en smal ”handled”. Det är en klassisk design som påminner om en av våra mest...
Edströms förstärker teamet kring automation och robotar.
Den 1 juni tillträdde Johan Magnusson sin nya säljartjänst på Edströms. Genom honom ska Mälardalens kunder få hjälp på digitaliseringsresan mot automation,...
Universal Robots revolutionerar cobotvärlden – lanserar en helt ny industriell cobot
Universal Robots, den danska tillverkaren av kollaborativa robotar (cobotar), tillkännager idag att de kommer att lägga till en ny 20 kg cobot till sitt...
ABB-robotar lyfter produktivitet och hållbarhet på Fårbo Mekaniska
Automation är nyckeln till Fårbo Mekaniskas konkurrenskraft. Tack vare den senaste investeringen ökade produktiviteten i tillverkningen med 85 procent. Den visade också...
Sverigepremiär för Okuma Armroid hos Stenbergs
En CNC-svarv med inbyggd robot. Som är fullt integrerad med maskinens styrsystem. Jodå, du läste helt rätt. Maskinen heter Okuma Armroid och visas för första gången i...
ABB visar intelligenta robotar för en flexibel industri
YuMi, GoFa och Swifti. På Elmia Automation visar ABB hela bredden av kollaborativa robotar – plus flera andra innovativa lösningar för en flexibel och hållbar industri....
Ny robothubb byggs i Skandinavien
Om några veckor börjar bygget av toppmoderna gemensamma huvudkontor för Universal Robots (UR) och Mobile Industrial Robots (MiR) i Odense, Danmark. Byggnaden kommer att...
Automatisera mera på mässa
Den 10–13 maj är det dags för den stora mässan Elmia Automation i Jönköping. Universal Robots, världsledande inom kollaborativa robotar (cobotar), kommer vara på plats....
Ännu starkare teamwork med MOTOMAN HC20DTP
HC står för Human-Collaborative Robot. På svenska brukar vi säga samarbetsrobot eller cobot. Oavsett ordval definierar tekniken en ny relation mellan robot och...
Yaskawa stärker erbjudandet av små robotar
Vi ser en stor efterfrågan på marknaden efter små robotar med kraftfull prestanda. Därför har Yaskawa utökat GP-serien med en ny nätt modell. Familjen, som består av...
Ny återförsäljare för robottillverkare i Sverige
Nystartade Kameleon Robotics AB i Göteborg blir robottillverkaren Universal Robots tredje återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på kollaborativa robotar (cobotar) har...
Magnifika cobot 10:an
Palletering, montering, svetsning eller maskinbetjänings applikationer är några exempel där du enkelt och kostnadseffektivt kan implementera en Doosan cobot. Med de 10...
Ökar hastigheten och flexibiliteten
Nya stora ABB-robotar ökar hastigheten och flexibiliteten för materialhantering vid batteriproduktion till elfordon De nya robotarna IRB 5710 och IRB 5720 ger...
Mycket att vinna på en automationslösning
För många företag är en automationslösning den rätta vägen att ta, både för att förbättra effektiviteten och öka lönsamheten. Detta gäller inte minst företag som är...
Robotar med hygieniska oljor klarar högt ställda krav
På en robot som hanterar livsmedel ställs särskilda krav. Smörjmedel är ett ty-piskt område där särskild hänsyn måste tas, och nu lanserar KUKA en serie robotar som...
Så blir svenska småföretag bättre på automation
”Danmark är en stormakt – Sverige sackar efter”, så löd rubriken till en debattartikel (SvD år2019) undertecknad två av Sveriges stora namn inom robotik och automation,...
SWIRA lanserar “Automationshjälpen”
SWIRA har under de 3 år som Robotlyftet pågått fått många frågor från företag om robotautomation. Ove Leichsenring -Vi vet att investeringar för att automatisera och...
”Cobotarna får ta kvällsskiftet”
Ständig övertid för att hinna bli klar. Med cobotar försvann både övertid och stress, samtidigt som produktionskapaciteten ökade. Nu tittar Norden Machinery på...
Roboten Quantec PA-2 skapar flera nya möjligheter
Snabbare, med uppgraderade viktklasser och med hygieniska oljor som tillval – nu är KUKA:s nya palleteringsrobot ute i sortimentet. – Det är en rejäl facelift från den...
”Hög effektivitet är det nya normala”
Kenji Yamaguchi, som är VD och koncernchef för FANUC Corporation, talar om det ökade intresset för automatisering, hållbar produktionsutrustning och FANUC:s egna smarta...
Coboten sparar miljoner och hälsan
För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch är det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt....

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör