China continues to see strong demand for 3D printing technologies and related products

feb 29, 2016 | 3D

Over the years, additive manufacturing and 3D printing technologies have been developing worldwide and particularly in China. Due to growing demand for higher precision technologies coupled with tighter R&D budgets and lead times, the value of 3D printing technologies has never been greater. Acknowledging the potential for industry growth, the 3D Printing Asia Zone continues to be a key highlight at Asiamold 2016.
Commenting on the 3D Printing Asia Zone, Mr Louis Leung, Deputy General Manager at Messe Frankfurt Co Ltd, said: “Since the zone’s establishment in 2013, it has expanded significantly in terms of exhibitor participation numbers and exhibition space. In 2015, it welcomed more than 60 domestic and international brands, a 25% increase from previous editions. Covering rapid prototyping, CAD/CAM software development, 3D laser engraving and a wide selection of 3D printers, Asiamold’s 3D Printing Asia Zone will run from 20 – 22 September at the China Import and Export Fair Complex in Guangzhou. The zone is estimated to attract 100 exhibitors and more than 10,000 professional visitors, and cover 8,000 sqm of exhibition space.”
Within the first two months Asiamold was made available for reservations, a number of prominent 3D exhibitors confirmed to join, including DSM Desotech Specialty Chemical, Guangdong Hanbang 3D Technology, Runice Power Transmission, Shanghai Union 3D Technology, Shanghai Ureal Technology, Shenzhen Soongon Technology, Z Rapid Technologies and many others.
Exhibitors planning to participate in the 3D Printing Asia Zone will be strategically categorised to facilitate sourcing and visitor flow. Manufacturers of industrial-grade 3D printers will be located near mould makers to optimise the synergies between these sectors. Meanwhile, personal 3D printer manufacturers and suppliers will be placed next to 3D printing material and component manufacturers given the two sectors complement each other. These new arrangements will not only help buyers to better meet their sourcing needs, but they will also help exhibitors to establish cross-sector partnerships.
In addition to the exhibition, a comprehensive collection of fringe events will be hosted to help raise awareness of the benefits 3D printing offers. Highlighted topics for 2016 include 3D metal printing for the automotive and aerospace industries, metal printing materials and compounds, applications and development of 3D printing technologies in both the education and medial sectors, and many others.
China continues to see strong demand for 3D printing technologies and related products
Known for its versatility, 3D printing technology can be used in a range of industrial applications and has become a mainstream tool for production in many industries. According to a Wohlers Associates’ report, the global sales of 3D printers experienced an average annual growth rate of 33.8% over the past three years. By 2020, the global 3D printing market is expected to be worth USD 21.2 billion.
Currently, 3D printing is regarded as one of the most important and fastest growing manufacturing industries in China. Backed by the government, it is projected that the market size for the sector in China will grow at an average rate of approximately 40% and exceed USD 3.1 billion by 2018, according to a Research and Markets’ report. 3D Printing Asia will help exhibitors capitalise on ample business opportunities in China’s automotive, education and medical sectors.

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör