Aktuell Produktion

Mätteknik

4.0 & Mätverktyg

CMM / Mätmaskin

Prober

Vision / Scan

Tvåsiffrig tillväxt för ZEISS

Tvåsiffrig tillväxt för ZEISS

Trots internationell politisk oro och allmän ekonomisk osäkerhet har ZEISS kunnat hålla en mycket hög nivå både när det gäller orderingång och omsättning. Det framkommer i koncernens nyligen...