Aktuell Produktion

3D

Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter

Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter

 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på industriella 3D-utskrifter och...

Världsledande forskning inom additiv tillverkning

Världsledande forskning inom additiv tillverkning

På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk satsning som är högintressant för...

Tar additiv tillverkning till nya nivåer

Tar additiv tillverkning till nya nivåer

Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och GKN Aerospace. Fördelarna och...

Vill du synas här med en banner för ert företag