Bra lagerstyrning för verktyg leder till lönsammare och mer hållbar tillverkning

feb 23, 2023 | Verktyg

Den första lagerautomaten uppfanns redan kring år 10 (enligt västerländsk tideräkning), då den grekiska ingenjören Heron från Alexandria byggde en maskin som måttade upp heligt vatten om användaren först lade i ett mynt. Maskinen användes för att se till att människorna i templen inte använde mer än en rimlig mängd vatten. Sedan dess har lagerautomaterna blivit mer avancerade, men principen är densamma – att ge effektiv, direkt tillgång till en produkt som användaren efterfrågar. Här förklarar Andreas Nyberg,CoroPlus® Tool Supply-specialist på Sandvik Coromant, hur programvara och maskinvara för verktygslagerautomater kan förbättra verkstadens lönsamhet, produktivitet och hållbarhetsresultat. 

I många tillverkande verksamheter förblir upp till 60 % av lagret oanvänt medan cirka 15 % av alla jobb blir fördröjda på grund av att verktyg saknas. Dessutom är det inte ovanligt att operatörerna ägnar upp till 20 % av sin arbetstid åt att leta efter försvunna verktyg. Siffrorna baseras på Sandvik Coromants egna undersökningar och visar framförallt en sak: att felaktigt planerad verktygslogistik leder till ökade kostnader för företaget.

Även hos de främsta och mest tekniskt avancerade företagen förbises hanteringen av verktygslagret, och de faktiska kostnaderna för borttappade verktyg glider under radarn. Kan något så enkelt som en lagerautomat, uppfunnen i sin första variant för mer än 2 000 år sedan, vara svaret på problemen med lagerstyrningen?

Dålig överblick, sämre produktivitet

Oavsett storlek bör en mekanisk verkstad alltid sträva efter att arbeta snabbt och kostnadseffektivt. För att kunna bearbeta detaljer av en rad olika material och för en rad olika branscher, behöver man ha enkel tillgång till en bred uppsättning av verktyg. ”Massanpassad produktion”, det vill säga att framställa unika produkter i relativt stor skala, vilket görs av allt fler tillverkare – är något som ökar komplexitetsnivån ytterligare. För att kunna tillverka rätt produkter vid rätt tidpunkt och transportera dem till den plats där de behövs, måste operatörerna använda snävare toleranser, snabbväxling av verktyg och effektiva strategier för fastspänning av verktygen. Att ha tillgång till rätt verktyg vid rätt tidpunkt är avgörande. 

Mycket kan gå fel om lagerstyrningen inte fungerar bra. Undermålig eller ofullständig överblick över anläggningens verktyg och var de finns, kan leda till onödigt stora lager. Alternativt kan ett verktyg plötsligt vara slut i lager just när det behövs som mest. Andra följder är svårighet att mäta verktygsprestanda samt höga kostnader för lagerstyrning och orderhantering. Den gemensamma konsekvensen av de här problemen är att maskiner som saknar rätt verktyg inte används – vilket innebär kostsam, oplanerad stilleståndstid. Det är dyrt. 

Att ha för få eller för många produkter i lager är till stor del ett resultat av den mänskliga faktorn. Om verktygen inte läggs tillbaka på sina platser i rätt skåp, utan snarare ligger utspridda i lokalerna, är det svårt att veta om lagret behöver fyllas på. Och om det finns en benägenhet att hämta nya verktyg onödigt ofta, kan onödigt stora lager skapas. Om, för att ta ytterligare ett exempel, en uppgraderad version av ett befintligt verktygssystem blir tillgängligt kanske tillverkaren övergår till det nya alternativet och förbiser det befintliga lagret av perfekt fungerande verktyg.

Lagerstyrningen blir digital

Att skaffa ändamålsenlig maskinvara, exempelvis lagerautomater, kan vara ett avgörande steg för tillverkare som inte har så stort fysiskt utrymme för verktygslagring. Men det krävs mer än så för att uppnå fullt optimerad, digitaliserad verktygshantering. För att ta lagerautomaten till en nivå som vida överträffar den allra första versionen för vattenhantering i de gamla grekiska templen, kan företagen utrusta sina verktygsskåp med ett alternativ till manuell lagerstyrning. 

CoroPlus® Tool Supply från Sandvik Coromant förenar verktygslagerfokuserad maskinvara och programvara, för att automatisera många av de vanligaste problematiska momenten kring verktygshantering. Programvaran håller reda på varje registrerat verktyg i lagret och visar lagertillgänglighet, högkostnadsområden, vilka verktyg som har hämtats från maskinen och vem som har hämtat verktygen. 

Programvaran hjälper operatörerna att plocka ut och lägga tillbaka verktygen på rätt plats. Den kan även hantera påfyllning och administration av lagret: När verktygen används vid bearbetning skickas data till programvarans administrationsfunktion, som stöder kostnads- och jobbplanering liksom inköpshantering. 

Rent praktiskt kontrollerar programvaran även maskinvarulösningarna, som kan vara lådor med lock, bara öppna hyllor eller lagerautomater med spiraler, beroende på vilken kontrollnivå som behövs. Hyllorna och lådorna kan innehålla olika kvantiteter verktyg som användaren kan välja bland, medan spiralerna ger tillgång till ett verktyg i taget.

Lean process för högre miljövänlighet

Automationsprogramvaran ger tillverkaren alternativet att utföra allting manuellt, och kan förhindra maskinstillestånd när det är bråttom. En surfplatta eller smartphone kan användas för att spåra verktygen, och sedan kan programvaran användas för att beställa fler verktyg automatiskt, vilket gör att inköpsavdelningarna slipper den manuella administrationen kring verktygsinköp samtidigt som risken för dubbla beställningar elimineras.

Operatörerna har därmed alltid tillgång till nödvändiga verktyg, samtidigt som onödig lagerhållning undviks. Maskinerna blir aldrig stillastående på grund av saknade verktyg. Effektiv lagerhållning genererar ytterligare en fördel, utöver att skapa en lönsam och produktiv arbetsmiljö: Den mekaniska verkstaden blir mer hållbar.

Med automatiserad lagerhållning görs beställningarna från en central plats, i stället för att flera operatörer registrerar en rad verktygsbeställningar under arbetsveckan. Flera beställningar läggs samman till en gemensam beställning, så att antalet verktygsleveranser minimeras. En ny uppsättning verktyg levereras varje vecka, i stället för varje dag. 

Med automatiserad verktygsförsörjning möjliggörs även rekonditionering och återanvändning av använda verktyg. De råmaterial som behövs för att tillverka solida hårdmetallverktyg tar slut om vi som bransch fortsätter att förbruka jordklotets begränsade resurser på ett icke hållbart sätt. Den beräknade totala reserven av volfram i världen är till exempel cirka sju miljoner ton eller 100 års förbrukning. I ett arbetsflöde där använda verktyg automatiskt skickas vidare för återvinning, är det mycket enklare för slutanvändaren att arbeta enligt hållbara principer.

Utöver att bidra till effektivare återvinning kan lagerstyrningsprogramvaran se till att kunderna erbjuds rekonditionerade verktyg i stället för helt nya verktyg. Ett rekonditionerat verktyg kan kosta hälften så mycket som ett helt nytt verktyg. Tack vare rekonditionering kan dessutom ett och samma verktyg användas upp till tre gånger innan det måste skickas vidare för återvinning. Operatörerna kan tillföra ett steg i verktygshanteringsprocessen genom att skicka använda verktyg för rekonditionering och sedan få tillbaka dem för fortsatt användning. 

Moderna lagerautomater effektiviserar lagerhållningsprocessen och ger användarna effektiv tillgång till det de behöver – precis som Herons uppfinning gjorde. Men de moderna automaterna har många fler funktioner och fördelar. Enligt Sandvik Coromants undersökningar kan företag som använder CoroPlus® Tool Supply-programvaran öka maskinnyttjandet till 95 %, jämfört med 50 % utan lagerstyrningsprogramvaran. Rätt maskinvara och programvara för verktygslagerhållning ger en prydlig och smidig arbetsmiljö. Med en effektiv lagerstyrningsprogramvara blir produktionsmiljön dessutom mer lean, miljövänlig och kostnadseffektiv. 

Behärska processen: Högpresterande brotschning
Snäva borrtoleranser, hög ytkvalitet och nästan perfekt cylindricitet. Borrning med brotschverktyg är ofta det sista bearbetningssteget i produktionen av exakta...
Svarvning med Y-axeln i alla riktningar
Sandvik Coromant, introducerar en ny metod för svarvning av komplicerade former och fickor med ett enda verktyg. Reducerad cykeltid, förbättrad ytkvalitet på...
En ny sortgeneration
Dormer Pramet har lanserat en ny generation svarvsorter, som klarar marknadens allra högst ställda krav på produktivitet och mångsidighet.  Pramets sort T9415 är den...
Nya verktyg och skär för längdsvarvar
I längdsvarvar och andra maskiner där små detaljer tillverkas är det viktigt med verktygslösningar som genererar låga skärkrafter och precision.  Eftersom...
Nio skäreggar för högre avverkningshastighet
Spårfräsning, avfräsning eller kuggfräsning: det här är bara tre fräsningsprocesser som det cirkulära interpoleringsfräsningssystemet från Paul Horn GmbH utför...
Modulärt verktygssystem för effektivitet
Tack vare sin precision och styvhet erbjuder det modulära verktygssystemet från Paul Horn GmbH en hög grad av flexibilitet för anpassning till olika maskintyper....
Bemästra processer: hård bearbetning
Kortare bearbetningstider, höga ytbehandlingar och besparingar vid slipning. Detta är bara tre fördelar som nämns som hård bearbetning med geometriskt bestämd skäregg...
Snabbare svarvning, minskat spill
En färsk undersökning från OpenText visade att 92 % av tillverkarna anser att företagets samhällsansvar (corporate social responsibility, CSR) är viktigt för deras...
Colly Verkstadsteknik växer och förstärker organisationen
Under hösten har Colly Verkstadsteknik vässat organisationen ytterligare och kan med glädje hälsa ett nytt namn välkommen till dem. Jablan Dimitrijevic, med en lång...
Framgångsrika verktygstester
Verktygsmaterial som gör märkbar skillnad för prestanda och livslängd. Det är vad man hittar hos Uppsalaföretaget VBN Components AB och deras legeringar. VBN har alltid...
Promab blir en del av GJS Verktyg
Promab Verktygsmaskiner startades i Karlstad 1999, under de första åren växte Promab mycket och var en välkänd leverantör av nya och begagnade CNC-maskiner runtom i...
För svarvning i härdat stål
Mitsubishi Materials har utvecklat ett nyskapande PCBN-belagt vändskär, BC8210, som utökar det redan stora utbudet i produktkategorin. Skäret symboliserar Mitsubishis...
Esco presenterar ny modul för genomförandestudier samt omfattande mjukvaruplattform ePP
esco, teknikpartner för processdigitalisering inom kugg- och skärverktygsindustrin, utökar sitt mjukvaruerbjudande med den nya eSkiving.FS-modulen för effektiva...
Därför är hydraulchuckar mer hållbara
För att ha en säker fastspänning och radiell rundgång så går det inte att bortse från krymp- och hydraulchuckar. När man ska välja mellan metoderna är tekniska aspekter...
Högteknologisk skärande bearbetning – med automation även för kortserier
CNC-bearbetning i korta serier med hög förädlingsgrad och snabba ledtider är deras vardag. Följ med till Linköpingsföretaget ProCell som optimerar svaroperationerna med...
Rätt verktyg när du behöver dem – en fråga om lönsamhet
De var först i Sverige med webbshop för verktyg och industri. Edströms Verktyg har också lanserat storsäljaren ToolBar för automatisk påfyllning av verktyg och...
Från hylschuck till 3-backschuck på mindre än en minutBlessing — det spännande företaget
WhizCut tar Wilhelm Blessings smarta lösningar till Sverige. Nyheten, Evoflex3 är en revolutionerande universalchuck som i själva verket är: tre chuckar i en.  — Med...
ISCAR SUMOCHAM fortsätter att utökas för fler möjligheter inom hålbearbetning
SUMOCHAM är ISCAR´s borrfamlij bestående av löstoppsborrar i Ø4-32.9 mm. Borrhuvudena finns i en mängd olika varianter avsedda för olika applikationer och material....
Många anledningar att välja MULTI-MASTER
Det finns minst 5 goda skäl att välja MULTI-MASTER. Ställtiden minimeras genom det snabba bytet av skärhuvud vilket ger mycket god EKONOMI och enkelhet i INDEXERINGEN,...
Colly Verkstadsteknik utnämns till Supplier of the Year 2021
Colly Verkstadstekniks arbete på Metallfabriken Ljunghäll och Gnutti Carlo Sweden i Kungsör uppmärksammas med ett globalt pris. Den italienska koncernen Gnutti Carlo...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör