Bra lagerstyrning för verktyg leder till lönsammare och mer hållbar tillverkning

feb 23, 2023 | Verktyg

Den första lagerautomaten uppfanns redan kring år 10 (enligt västerländsk tideräkning), då den grekiska ingenjören Heron från Alexandria byggde en maskin som måttade upp heligt vatten om användaren först lade i ett mynt. Maskinen användes för att se till att människorna i templen inte använde mer än en rimlig mängd vatten. Sedan dess har lagerautomaterna blivit mer avancerade, men principen är densamma – att ge effektiv, direkt tillgång till en produkt som användaren efterfrågar. Här förklarar Andreas Nyberg,CoroPlus® Tool Supply-specialist på Sandvik Coromant, hur programvara och maskinvara för verktygslagerautomater kan förbättra verkstadens lönsamhet, produktivitet och hållbarhetsresultat. 

I många tillverkande verksamheter förblir upp till 60 % av lagret oanvänt medan cirka 15 % av alla jobb blir fördröjda på grund av att verktyg saknas. Dessutom är det inte ovanligt att operatörerna ägnar upp till 20 % av sin arbetstid åt att leta efter försvunna verktyg. Siffrorna baseras på Sandvik Coromants egna undersökningar och visar framförallt en sak: att felaktigt planerad verktygslogistik leder till ökade kostnader för företaget.

Även hos de främsta och mest tekniskt avancerade företagen förbises hanteringen av verktygslagret, och de faktiska kostnaderna för borttappade verktyg glider under radarn. Kan något så enkelt som en lagerautomat, uppfunnen i sin första variant för mer än 2 000 år sedan, vara svaret på problemen med lagerstyrningen?

Dålig överblick, sämre produktivitet

Oavsett storlek bör en mekanisk verkstad alltid sträva efter att arbeta snabbt och kostnadseffektivt. För att kunna bearbeta detaljer av en rad olika material och för en rad olika branscher, behöver man ha enkel tillgång till en bred uppsättning av verktyg. ”Massanpassad produktion”, det vill säga att framställa unika produkter i relativt stor skala, vilket görs av allt fler tillverkare – är något som ökar komplexitetsnivån ytterligare. För att kunna tillverka rätt produkter vid rätt tidpunkt och transportera dem till den plats där de behövs, måste operatörerna använda snävare toleranser, snabbväxling av verktyg och effektiva strategier för fastspänning av verktygen. Att ha tillgång till rätt verktyg vid rätt tidpunkt är avgörande. 

Mycket kan gå fel om lagerstyrningen inte fungerar bra. Undermålig eller ofullständig överblick över anläggningens verktyg och var de finns, kan leda till onödigt stora lager. Alternativt kan ett verktyg plötsligt vara slut i lager just när det behövs som mest. Andra följder är svårighet att mäta verktygsprestanda samt höga kostnader för lagerstyrning och orderhantering. Den gemensamma konsekvensen av de här problemen är att maskiner som saknar rätt verktyg inte används – vilket innebär kostsam, oplanerad stilleståndstid. Det är dyrt. 

Att ha för få eller för många produkter i lager är till stor del ett resultat av den mänskliga faktorn. Om verktygen inte läggs tillbaka på sina platser i rätt skåp, utan snarare ligger utspridda i lokalerna, är det svårt att veta om lagret behöver fyllas på. Och om det finns en benägenhet att hämta nya verktyg onödigt ofta, kan onödigt stora lager skapas. Om, för att ta ytterligare ett exempel, en uppgraderad version av ett befintligt verktygssystem blir tillgängligt kanske tillverkaren övergår till det nya alternativet och förbiser det befintliga lagret av perfekt fungerande verktyg.

Lagerstyrningen blir digital

Att skaffa ändamålsenlig maskinvara, exempelvis lagerautomater, kan vara ett avgörande steg för tillverkare som inte har så stort fysiskt utrymme för verktygslagring. Men det krävs mer än så för att uppnå fullt optimerad, digitaliserad verktygshantering. För att ta lagerautomaten till en nivå som vida överträffar den allra första versionen för vattenhantering i de gamla grekiska templen, kan företagen utrusta sina verktygsskåp med ett alternativ till manuell lagerstyrning. 

CoroPlus® Tool Supply från Sandvik Coromant förenar verktygslagerfokuserad maskinvara och programvara, för att automatisera många av de vanligaste problematiska momenten kring verktygshantering. Programvaran håller reda på varje registrerat verktyg i lagret och visar lagertillgänglighet, högkostnadsområden, vilka verktyg som har hämtats från maskinen och vem som har hämtat verktygen. 

Programvaran hjälper operatörerna att plocka ut och lägga tillbaka verktygen på rätt plats. Den kan även hantera påfyllning och administration av lagret: När verktygen används vid bearbetning skickas data till programvarans administrationsfunktion, som stöder kostnads- och jobbplanering liksom inköpshantering. 

Rent praktiskt kontrollerar programvaran även maskinvarulösningarna, som kan vara lådor med lock, bara öppna hyllor eller lagerautomater med spiraler, beroende på vilken kontrollnivå som behövs. Hyllorna och lådorna kan innehålla olika kvantiteter verktyg som användaren kan välja bland, medan spiralerna ger tillgång till ett verktyg i taget.

Lean process för högre miljövänlighet

Automationsprogramvaran ger tillverkaren alternativet att utföra allting manuellt, och kan förhindra maskinstillestånd när det är bråttom. En surfplatta eller smartphone kan användas för att spåra verktygen, och sedan kan programvaran användas för att beställa fler verktyg automatiskt, vilket gör att inköpsavdelningarna slipper den manuella administrationen kring verktygsinköp samtidigt som risken för dubbla beställningar elimineras.

Operatörerna har därmed alltid tillgång till nödvändiga verktyg, samtidigt som onödig lagerhållning undviks. Maskinerna blir aldrig stillastående på grund av saknade verktyg. Effektiv lagerhållning genererar ytterligare en fördel, utöver att skapa en lönsam och produktiv arbetsmiljö: Den mekaniska verkstaden blir mer hållbar.

Med automatiserad lagerhållning görs beställningarna från en central plats, i stället för att flera operatörer registrerar en rad verktygsbeställningar under arbetsveckan. Flera beställningar läggs samman till en gemensam beställning, så att antalet verktygsleveranser minimeras. En ny uppsättning verktyg levereras varje vecka, i stället för varje dag. 

Med automatiserad verktygsförsörjning möjliggörs även rekonditionering och återanvändning av använda verktyg. De råmaterial som behövs för att tillverka solida hårdmetallverktyg tar slut om vi som bransch fortsätter att förbruka jordklotets begränsade resurser på ett icke hållbart sätt. Den beräknade totala reserven av volfram i världen är till exempel cirka sju miljoner ton eller 100 års förbrukning. I ett arbetsflöde där använda verktyg automatiskt skickas vidare för återvinning, är det mycket enklare för slutanvändaren att arbeta enligt hållbara principer.

Utöver att bidra till effektivare återvinning kan lagerstyrningsprogramvaran se till att kunderna erbjuds rekonditionerade verktyg i stället för helt nya verktyg. Ett rekonditionerat verktyg kan kosta hälften så mycket som ett helt nytt verktyg. Tack vare rekonditionering kan dessutom ett och samma verktyg användas upp till tre gånger innan det måste skickas vidare för återvinning. Operatörerna kan tillföra ett steg i verktygshanteringsprocessen genom att skicka använda verktyg för rekonditionering och sedan få tillbaka dem för fortsatt användning. 

Moderna lagerautomater effektiviserar lagerhållningsprocessen och ger användarna effektiv tillgång till det de behöver – precis som Herons uppfinning gjorde. Men de moderna automaterna har många fler funktioner och fördelar. Enligt Sandvik Coromants undersökningar kan företag som använder CoroPlus® Tool Supply-programvaran öka maskinnyttjandet till 95 %, jämfört med 50 % utan lagerstyrningsprogramvaran. Rätt maskinvara och programvara för verktygslagerhållning ger en prydlig och smidig arbetsmiljö. Med en effektiv lagerstyrningsprogramvara blir produktionsmiljön dessutom mer lean, miljövänlig och kostnadseffektiv. 

Hållbarhet inom maskinbearbetning: Vilken roll spelar hållande verktyg?
Hållbarhetsfrågor är ständigt återkommande. Maskinbearbetning och den utrustning som används för detta är inget undantag. Enskilda element - som hållande verktyg-...
Optimerar spånkontrollen för att eliminera skrotade delar
Seco Nanojet solida hårdmetallbrotschar förbättrar spånkontrollen med ett innovativt genomgående kylmedelsutlopp för optimal spånavgång. Detta utförande eliminerar...
ISCAR introducerar ny generation av SHRINKIN krymputrustning
Nu finns en ny generation av SHRINKIN-maskiner i Iscar´s utbud bestående av två helt nya enheter - en basmodell och en mer avancerad automatiserad modell. NDN AP UNIT...
Edströms Verktyg förvärvar JPD Verktygsteknik
Edströms Verktyg meddelar att de förvärvat majoriteten av aktierna i JPD, ett etablerat företag specialiserat på skärande verktyg. Förvärvet genomfördes vid årsskiftet...
Brotschen med nio liv 
MAPAL har lanserat en ny serie av flerskärsbrotschar med cylindriskt skaft och lödda skäreggar. Inom intervallet för solida hårdmetallbrotschar, tillför detta nya...
Nya positiva skär i MC6100-serien 
Den framgångsrika, högpresterande MC6100 -serien från Mitsubishi Materials DIAEDGE har nu utökats med nya positiva 5°, 7° och 11° skär. Mitsubishi erbjuder därmed...
TechPoint Systemteknik AB och NIKKEN i partnerskap.
TechPoint Systemteknik AB och japanska Nikken har ingått samarbete för att erbjuda den svenska marknaden produkter och service. Partnerskapet gäller främst Nikken...
HAIMERs verktygsrum nu med WinTool och Toolbase System
Haimergruppen blir 25% aktieägare i WinTool AG och kommer överens om ett strategiskt partnerskap med TCM Group, som ger HAIMER globala distributionsrättigheter till...
Historia möter nutid när Edeco jubilerar
2024 fyller den värmländska verktygsspecialisten Edeco jämna år. 40 år har passerat sedan grundarna Leif Edström, Per-Olof Nilsson och Jan-Erik Malmquist tog beslutet...
Ny multifunktionsfamilj bestående av skär och hållare 
NEOTURN-skären har en unik spetsvinkel på 70° vilken ger bättre åtkomlighet jämfört med konventionella 80°-skäret CNMG och en starkare skärspets jämfört med 55°-skäret...
Utbudet av borrhuvud IHP för icke-legerade stål och kolstål utökas
För något år sedan introducerade Iscar IHP, ett nytt SUMOCHAM-borrhuvud som framförallt är avsett för håltagning i mjukare stål så som icke-legerade stål och kolstål....
Dormer Pramet utser ny försäljningschef i Sverige
Dormer Pramet tillkännager idag utnämningen av Drilon Pllana till ny försäljningschef för Sverige. Drilon tar över rollen från Roger Larsson, som har befordrats till...
Enkel och exakt konfiguration av digitala uppborrningshuvuden
Secos digitala axiella uppborrningshuvuden Axiabore™ och Axiabore Plus™ innebär att du slipper tidskrävande felaktiga justeringar av uppborrningshuvuden som kan leda...
ISCAR Sverige presenterar ny systemtekniker för MATRIX verktygshantering
Iscar Sverige AB är ett av 40-talet dotterbolag i den internationella koncernen IMC som är ett av de världsledande företagen inom utveckling, tillverkning och...
Smart spännbricka nu ännu bättre
RINGSPANN presenterar nu nya 15° spännbrickor till sina flänschuckar och flänsdorn. Det unika är deras spännoggrannhet på bara 10 µm med ett Delta-D på minst 0,7 mm....
Gühring Sweden växer
Gühring Sweden AB, ett dotterbolag till det tyska Gühring, en av världens främsta leverantörer av skärande verktyg, har under december och januari utökat sitt team med...
Nya MC5100-serien för svarvning i gjutjärn
Mitsubishi Materials presenterar MC5100, en ny serie vändskär som är speciellt framtagen för högeffektiv svarvning i gjutjärn. Programmet består av tre olika skärsorter...
SMV Verktyg satsar och utökar sin säljstyrka
SMV VERKTYG satsar och utökar sin säljstyrka med tekniska säljarna Henrik Hviid och Teddy Hjelte. Båda har erfarenhet inom verkstadsindustrin och ser framemot sina nya...
I fokus: Hydraulmotor med axiella kolvar
Kostnadseffektiv och exakt bearbetning med smarta processlösningar från MAPAL.De har noggrant undersökt de kritiska komponenterna i serietillverkningen inom...
Varför det är viktigt med minsta håldiameter
Vid tillverkning av invändiga gängor med gängsvarvning är minsta håldiametern en viktig faktor. Det här måttet spelar en central roll i att välja rätt verktyg för...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör