Bilindustrin måste anpassa sig till en förändrad och varierande drivsystemsmix

nov 29, 2021 | Automation

ABB-sponsrad rapport lyfter fram utmaningarna som biltillverkarna ställs inför när övergången till elfordon tar fart och för med sig behovet att hantera mycket komplexa monterings- och försörjningskedjor. 

Enligt Flexing for the Future , en global rapport med prognos till 2035 om drivsystem som sponsrats av ABB Robotics och tagits fram av Ultima Medias informationsenhet för bilindustrin, måste biltillverkare ta till sig en mer flexibel och samarbetsinriktad strategi för produktions- och logistikinfrastrukturen om de ska kunna bibehålla lönsamhet och kvalitet nästa decennium. 

Tillverkarna ställs inför ambitiösa mål för att mildra effekterna från klimatförändringarna tillsammans med stora regionala variationer i regler och konsumentattityder. De svarar med att utveckla plattformar och produktionsanläggningar som rymmer en komplex mix av drivsystem – från bensin och diesel till hybrid och batteridrivet, liksom nya tekniker som vätgasdrift. 

Alla dessa varianter ger en ny nivå av komplexitet som sträcker sig mycket längre än bara till fabriken och den globala logistik- och försörjningskedjan. Med konventionella ICE-drivsystem, som inte har mycket gemensamt med sina elbilsefterträdare, kan den stora mängden av olika komponenter och processer som måste skötas snabbt bli ohanterbar. Dessutom innebär hastigheten med vilken marknadsförhållanden, myndighetsincitament, lagstiftning och även underliggande teknik förändras att tillverkarna måste sträva efter att skapa ännu större flexibilitet i sina produktionsanläggningar om de ska kunna svara upp mot denna osäkerhet. 

Rapporten som släpptes idag menar att tillverkare i allt högre grad måste vända sig till digitalisering och automation för att kunna leverera den flexibilitet som krävs för att hantera alla dessa varianter. 

”Genom att riva upp gamla och långa produktionslinjer och driftsätta dedikerade modulära celler får tillverkarna möjlighet att modifiera eller till och med byta ut enskilda celler utan att drabbas av dyra produktionsstörningar”, säger Joerg Reger, chef för ABB:s Robotics fordonsverksamhet. ”Dessa förlustlösa produktionsförändringar innebär att OEM-företag kan börja i liten skala och sedan bygga ut viktiga delar av monteringsprocessen genom att lägga till eller omfördela celler allt eftersom efterfrågan förändras. Genom att bygga in flexibilitet i processen skapar vi sätt att inte bara hantera den ökande komplexiteten utan också att omvandla den till nya möjligheter.” 

En av de viktigaste teknikerna för att stötta denna flexibilitet är att gå över till mer autonom logistik och materialhantering på anläggningar, menar man i rapporten, i och med att OEM-företag i allt högre grad förlitar sig på autonoma mobila robotar (AMR) för att flytta material på ett flexibelt sätt. 

Genom att skapa en digital tvilling av anläggningen kan förändringar granskas och optimeras i förväg och när desingnen av en cell har optimerats i den virtuella världen kan den snabbt rullas ut som en helt validerad enhet var som helst i världen. Med cellulär tillverkning kan robotar också omfördelas eller flyttas till områden med hög efterfrågan med hjälp av en ”lift-and-shift-process”, vilken innebär att en resurs kan få utökad livslängd utöver det ursprungliga ändamålet. 

Avgörande för att dessa strategier ska lyckas är behovet av närmare samarbete mellan tillverkare och automationspartners. Rapporten beskriver att utmaningen för många OEM-företag och primära underleverantörer är att deras kunnande ofta är koncentrerat kring vissa produkttekniker och tillverkningsprocesser. Det bästa sättet att ta fram lösningar snabbt är därför att arbeta tillsammans med en lämplig extern partner. Genom att kombinera processkompetensen hos leverantören med automationsexpertisen hos ett externt företag kan man samskapa automationslösningar där produkterna inte bara är ”konstruerade för tillverkning” utan ”konstruerade för automation”

Det kan leda till att automatiseringen tränger längre in i produktionsprocessen. Detta finns det belägg för med en ökad robotanvändning inom finputsning och montering samt nya tekniker, som ABB:s PixelPaint, som medför att behovet av arbetsintensiva processer som sänker produktionshastigheten försvinner. 

Som rapporten säger handlar flexibel automation inte bara om att köpa in robotar. Här krävs ett helt nytt synsätt för hur man kan maximera effektiviteten i tillverkningen i en osäker och snabbt föränderlig miljö. 

Hela rapporten kan hämtas här. 

Edströms förstärker teamet kring automation och robotar.
Den 1 juni tillträdde Johan Magnusson sin nya säljartjänst på Edströms. Genom honom ska Mälardalens kunder få hjälp på digitaliseringsresan mot automation,...
Universal Robots revolutionerar cobotvärlden – lanserar en helt ny industriell cobot
Universal Robots, den danska tillverkaren av kollaborativa robotar (cobotar), tillkännager idag att de kommer att lägga till en ny 20 kg cobot till sitt...
Presenterade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB la grunden till framtidens fabrik med två omdanande produkter under det nya varumärket OmniVance™ på Automatica 2022: OmniVance™ FlexArc® Compact Cell samt...
ABB-robotar lyfter produktivitet och hållbarhet på Fårbo Mekaniska
Automation är nyckeln till Fårbo Mekaniskas konkurrenskraft. Tack vare den senaste investeringen ökade produktiviteten i tillverkningen med 85 procent. Den visade också...
Kvalitetslego från Hälsingland – med 100% Okuma och Sveriges första FPT från Fastems
Det började i en bysmedja i Alfta 1913, det som skulle bli ÖSA skogsmaskiner och växa från 3 till 700 anställda på den lilla orten mellan Bollnäs och Edsbyn i...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att...
Skärkraftsövervakning
Ett sätt att nyttja verktygen bättre, minska risken för dyrbara maskinhaverier och underlätta obemannad drift Artikel från Aktuell Produktion nummer 4/2022 Skriven av...
Dynamate optimerar produktionsutrustning
Hos Dynamate träffar vi Lars Davidsson, som är platschef för Dynamates verksamhet i Värnamo.   Artikel från Aktuell Produktion Nummer 4/2022 Skriven av Tord Käck -Att...
United Components startar bolag i Sverige
Niels H. Sörensen (tv) är grundare och CEO hos det danskaUnited Components och Fredrik Petersson (th) blir vd för det nybildade svenska bolaget. Efter betydande...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål och faktabaserad realtidsinformation för analys, insikt och beslut på...
Gripdon för cobots
SMC lanserar ett antal gripdon baserade på olika tekniker och anpassade för de största robottillverkarna på marknaden. Pneumatiska gripdon samt vakuum- och...
Sverigepremiär för Okuma Armroid hos Stenbergs
En CNC-svarv med inbyggd robot. Som är fullt integrerad med maskinens styrsystem. Jodå, du läste helt rätt. Maskinen heter Okuma Armroid och visas för första gången i...
Ökad produktivitet med globalt använd teknik
Förebygg driftstopp, öka din produktivitet och få bättre koll på din energiförbrukning – i Wexoes monter på Elmia Automation diskuteras lösningar för smarta maskiner...
ABB visar intelligenta robotar för en flexibel industri
YuMi, GoFa och Swifti. På Elmia Automation visar ABB hela bredden av kollaborativa robotar – plus flera andra innovativa lösningar för en flexibel och hållbar industri....
SCHUNK öppnar CoLab och ingår strategiskt samarbete med Örebro universitet
I september öppnar SCHUNK det nationella robotlabbet ”CoLab” i Södertälje som ska hjälpa svensk industri att accelerera och intensifiera framtagandet av...
Trådlös operatörspanel med nödstopp – nu med roaming
Mobila kabelbundna operatörspaneler har sina fördelar men också begränsningar. Kabelns längd och vikt är ett par nackdelar. Man kan snubbla över kabeln, kabeln kan bli...
SCHUNK öppnar CoLab, Sveriges första robotlab för validering av lösningar inom gripsystem och robotiserad materialborttagning.
Sverige ligger långt fram när det gäller att skapa automationslösningar för att öka den svenska industrins konkurrenskraft. Nu tar SCHUNK ett nationellt ansvar och...
Ny robothubb byggs i Skandinavien
Om några veckor börjar bygget av toppmoderna gemensamma huvudkontor för Universal Robots (UR) och Mobile Industrial Robots (MiR) i Odense, Danmark. Byggnaden kommer att...
Fokus på mjukvaror och ”More Than Robots” på Elmia Automation
Den 10 maj startar Elmia Automation och KUKA kommer att vara på plats. Förutom robotnyheter fokuserar företagets monter på mjukvaror för simulering samt lösningar för...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör