Bilindustrin måste anpassa sig till en förändrad och varierande drivsystemsmix

nov 29, 2021 | Automation

ABB-sponsrad rapport lyfter fram utmaningarna som biltillverkarna ställs inför när övergången till elfordon tar fart och för med sig behovet att hantera mycket komplexa monterings- och försörjningskedjor. 

Enligt Flexing for the Future , en global rapport med prognos till 2035 om drivsystem som sponsrats av ABB Robotics och tagits fram av Ultima Medias informationsenhet för bilindustrin, måste biltillverkare ta till sig en mer flexibel och samarbetsinriktad strategi för produktions- och logistikinfrastrukturen om de ska kunna bibehålla lönsamhet och kvalitet nästa decennium. 

Tillverkarna ställs inför ambitiösa mål för att mildra effekterna från klimatförändringarna tillsammans med stora regionala variationer i regler och konsumentattityder. De svarar med att utveckla plattformar och produktionsanläggningar som rymmer en komplex mix av drivsystem – från bensin och diesel till hybrid och batteridrivet, liksom nya tekniker som vätgasdrift. 

Alla dessa varianter ger en ny nivå av komplexitet som sträcker sig mycket längre än bara till fabriken och den globala logistik- och försörjningskedjan. Med konventionella ICE-drivsystem, som inte har mycket gemensamt med sina elbilsefterträdare, kan den stora mängden av olika komponenter och processer som måste skötas snabbt bli ohanterbar. Dessutom innebär hastigheten med vilken marknadsförhållanden, myndighetsincitament, lagstiftning och även underliggande teknik förändras att tillverkarna måste sträva efter att skapa ännu större flexibilitet i sina produktionsanläggningar om de ska kunna svara upp mot denna osäkerhet. 

Rapporten som släpptes idag menar att tillverkare i allt högre grad måste vända sig till digitalisering och automation för att kunna leverera den flexibilitet som krävs för att hantera alla dessa varianter. 

”Genom att riva upp gamla och långa produktionslinjer och driftsätta dedikerade modulära celler får tillverkarna möjlighet att modifiera eller till och med byta ut enskilda celler utan att drabbas av dyra produktionsstörningar”, säger Joerg Reger, chef för ABB:s Robotics fordonsverksamhet. ”Dessa förlustlösa produktionsförändringar innebär att OEM-företag kan börja i liten skala och sedan bygga ut viktiga delar av monteringsprocessen genom att lägga till eller omfördela celler allt eftersom efterfrågan förändras. Genom att bygga in flexibilitet i processen skapar vi sätt att inte bara hantera den ökande komplexiteten utan också att omvandla den till nya möjligheter.” 

En av de viktigaste teknikerna för att stötta denna flexibilitet är att gå över till mer autonom logistik och materialhantering på anläggningar, menar man i rapporten, i och med att OEM-företag i allt högre grad förlitar sig på autonoma mobila robotar (AMR) för att flytta material på ett flexibelt sätt. 

Genom att skapa en digital tvilling av anläggningen kan förändringar granskas och optimeras i förväg och när desingnen av en cell har optimerats i den virtuella världen kan den snabbt rullas ut som en helt validerad enhet var som helst i världen. Med cellulär tillverkning kan robotar också omfördelas eller flyttas till områden med hög efterfrågan med hjälp av en ”lift-and-shift-process”, vilken innebär att en resurs kan få utökad livslängd utöver det ursprungliga ändamålet. 

Avgörande för att dessa strategier ska lyckas är behovet av närmare samarbete mellan tillverkare och automationspartners. Rapporten beskriver att utmaningen för många OEM-företag och primära underleverantörer är att deras kunnande ofta är koncentrerat kring vissa produkttekniker och tillverkningsprocesser. Det bästa sättet att ta fram lösningar snabbt är därför att arbeta tillsammans med en lämplig extern partner. Genom att kombinera processkompetensen hos leverantören med automationsexpertisen hos ett externt företag kan man samskapa automationslösningar där produkterna inte bara är ”konstruerade för tillverkning” utan ”konstruerade för automation”

Det kan leda till att automatiseringen tränger längre in i produktionsprocessen. Detta finns det belägg för med en ökad robotanvändning inom finputsning och montering samt nya tekniker, som ABB:s PixelPaint, som medför att behovet av arbetsintensiva processer som sänker produktionshastigheten försvinner. 

Som rapporten säger handlar flexibel automation inte bara om att köpa in robotar. Här krävs ett helt nytt synsätt för hur man kan maximera effektiviteten i tillverkningen i en osäker och snabbt föränderlig miljö. 

Hela rapporten kan hämtas här. 

Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
Fulländning av CNC-produktion med hjälp av Fastems Intelligenta automation
Industriell tillverkning har aldrig varit mer komplex och föränderlig än nu. För att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet och flexibilitet krävs intelligent...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Integrerad kontroll och enkel programmering 
Nu lanserar SMC nya elektriska linjärenheter och cylindrar, med integrerad kontrollenhet och enkel programmering via dedikerad mjukvara. Cylinder med inbyggt drivsteg...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Kraft för automatisering
SCHUNK introducerar en ny generation av linjärenheter med SLD-serien. De kraftiga elektriskt direktdrivna linjärenheterna säkerställer korta cykeltider och högre...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...
Fulländning av CNC-produktion med hög blandning med Fastems Intelligent Automation
Den ständigt växande komplexiteten och förändringen kring industriell tillverkning kräver intelligent automatisering som möjliggör motståndskraftig och effektiv...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör