Avstickssystem som förenar ekonomi och miljötänk

sep 9, 2022 | Svarv, Verktyg

Avsticksskäret WhizTwin från Svenska WhizCut har dubbla skäreggar framtill för minskat spill av material, reducerad energiåtgång och lägre tillverkningskostnader.

Text med i Aktuell Produktion Nummer 5/2022

Ett skär, med två eggar, som jobbar mot samma mål: att spara tid och att förbruka mindre material. WhizCuts avstickssystem förenar ekonomi och miljötänk.

 WhizTwin optimerar ­materialkonsumtionen genom minskad materialåtgång vid ­avstick­s­operationer. WhizCut har ­utvecklat ett tvåeggat skär med unik design, där skär­eggarna är riktade framåt och ger stöd till varandra. WhizTwin-systemet har ­betydligt kortare överhäng än de konventionella avsticksverktygen som finns på marknaden idag. WhizTwin sticker av samma ­diameter som konventionella system men med en ­mindre skärbredd. Användare av WhizTwin kan därför öka sin lönsamhet på många olika sätt med samma verktyg. 

Överhäng 

Konventionella skär med två skäreggar har problemet att skäreggen som inte är i ingrepp ligger inne i hållaren och tar plats, vilket förlänger överhänget. WhizTwin är ett tvåeggat skär med båda skäreggarna riktade mot ­arbetsstycket. Detta leder till att överhänget för processen kan minska med mer än 30 procent samtidigt som böjstyvheten för skäret ökar med mer än 50 procent. Ett minskat överhäng och ökad böjstyvhet gör att skäret kan användas i tuffare miljöer med högre skärhastighet och matning för ökad produktivitet eller ersätta konventionella system med ett smalare skär. Det smalare skäret minskar konsumenternas material­åtgång vilket leder till att både konsument och miljö vinner på WhizTwin-konceptet. 

Nedböjning 

Det unika tankesättet med två skäreggar ­riktade åt samma håll gör det möjligt att minska nedböjningen och med det även ­vibrationerna som gör avsticksoperationen instabil. Tack vare att avsticket blir mer ­stabilt kan skärbredden minska, vilket leder till minskad materialåtgång. 

Utmaningen med avstick 

Idag används ofta samma avsticksskär till olika diametrar, beroende på ­maskinens maximala bearbetningsdiameter — ­exempelvis om maskinen kan arbeta med en ­stångdiameter på 20 mm så används ett avstick för den diametern även om ­materialet byts till 10 mm. Resultatet av det gör att avstick av små diametrar där bredden på avsticksskäret är onödigt stort då bredden och skärdjupet ofta går hand i hand: ett djupare avstick kräver ofta ett bredare skär. Detta ger upphov till att en större mängd material måste kasseras. 

Stabilare med extra hårdmetall  

Tack vare att WhizTwin konceptet har två eggar framåt är det möjligt att producera skären med mer hårdmetall under ­skäreggen. Direkt under skäreggen behövs det frigång för att arbetsstycket inte ska ­skada skäret, frigången görs i en radie för att ­uppnå ­optimal släppning precis efter ­skäreggen men sedan successivt göra skäret ­starkare längre från skäreggen. Båda ­eggarna slipas ­samtidigt vilket gör att hårdmetallen som a­gerar släppning för ena eggen blir stöd till den andra. Den extra hård­metallen ­hamnar inte bara i brottytans tvärsnitt utan även ­längre fram under eggen — och denna massa ger stöd till skäreggen som är i ­ingreppet.

Produktivitet

WhizTwin kan öka produktiviteten hos kunder som inte har möjlighet att göra större förändringar i sina program. Det kan även förekomma att en producent vill använda sig av samma bredd på samtliga maskiner för att underlätta operationerna. 

  • Med WhizTwin kan operatören använda samma skärbredd men öka skärdatan för avsticket. Cykeltid för avsticket sparas in och fler detaljer produceras per dag. 
  • Alternativt kan samma skärdata ­behållas om det istället är önskad livslängd på skäret som önskas. Detta är också lönsamt för ­användaren genom tidsbesparing genom färre verktygsbyten och övrigt underhåll. 

Materialåtgång

Trots att det handlar om måttenheten ­millimeter är det här miljövinsterna, den lägre graden av energiåtgång och ­tidseffektiviteten, uppstår. 0,5 millimeters differens i skärbredd innebär också en halv millimeter sparat ­material per detalj. Vilket snabbt blir ­kilometer med material på ett år. ­Minskad materialåtgång är ofta efterfrågad då ­exklusiva material bearbetas. Guld, ­titan, inconel, platina och även många rostfria stålsorter kan vara dyra i ­förhållande till ­detaljens slutkostnad. Vid ­produktion av stora kvantiteter blir den minskade ­materialåtgången påtaglig. 

Exempelvis kan 50 löpmeter av ett material sparas om skärbredden minskas från 2,0 till 1,5 mm vid produktion av 100 000 detaljer. Inom längdsvarvning är 100 000 detaljer inte ovanligt och i många fall är detaljerna som produceras i stora kvantiteter mycket små — vilket ger ännu större anledning till att ­minska materialåtgången. Om detaljen är 10 mm lång och 0,5 mm kan sparas vid varje avstick minskas materialåtgången med ­ungefär 4,2 procent vilket kan resultera i stora summor, beroende på material. Det är också vanligt förekommande att detaljer som produceras i en längdsvarv är betydligt ­kortare än 10 mm.

Miljöpåverkan 

Minskad miljöpåverkan i förhållande till konventionella system är en viktig fördel med WhizTwin. Minskad materialåtgång leder direkt till att mindre material måste återvinnas vilket har en rad olika fördelar.

  • Återvinningen minskar direkt med den ­minskade skärbredden och om ­bredden ­minskar från 2,0 till 1,5 mm minskar ­mängden material, som måste återvinnas, med 25 procent. 
  • Minskad materialåtgång leder direkt till att användare av WhizTwin kan minska sina materialinköp. 
  • Och samtidigt skicka mindre material till återvinning. 

För mer information: WhizCut

Länk till E-tidning

CPT lanserar nya sintrade skär för gängsvarvning
Type-K från CPT är en ny serie av precisionssintrade skär för gängsvarvning som är utrustade med spånbrytare för högsta prestanda i en mängd olika material. De finns...
Optimerad bearbetning gör alla till vinnare
Med den japanska giganten Kyocera i ryggen har svenska Kyocera Unimerco Tooling AB i Jönköping målet klart. I partnerskap med kunden och med rätt verktygsval vill man...
WhizTwin, utmärkt för både långa och korta serier
Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, har tillsammans med WhizCuts grundare Erik Schmidt utvecklat avstickskonceptet WhizTwin. Han lyfter fram att det dubbeleggade...
Hållbar skärande bearbetning: för människorna, planeten och vinsten
När man arbetar med metall kan ett dåligt val av verktyg eller bearbetningsstrategi vara det som avgör om man lyckas eller misslyckas. Avfallsmaterial, dålig...
Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin
Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...
Vi driver innovation och digitalisering inom tillverkning
Med unika produkter samt digitala lösningar och koncept kommer världens ledande leverantör av skärande verktyg och lösningar Sandvik Coromant att visa besökarna på EMO...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...