Stera Technologies erbjuder tjänster inom kontraktstillverkning åt en mängd olika industrier. Steras anläggning i finska Åbo är i drift dygnet runt och har de senaste åren genomfört ett automationsprojekt för att öka produktiviteten och behålla konkurrensförmågan.

De har utökat antalet industrirobotar inom produktionen från 13 till 26 stycken de senaste två åren, men då deras truckförare inte hann bemöta efterfrågan fick de svårigheter att få material levererat i tid från lagret till produktionscellerna. För att undvika driftstopp i produktionen har Stera driftsatt den autonoma mobila roboten MiR500 för att leverera komponenter från lagret till produktionen och färdiga produkter tillbaka till lagret.

Anpassningsbar mobil robot för en flexibel produktionslayout

Stera erbjuder sina kunder skräddarsydd kontraktstillverkning inom mekanik, elektronik, kablage samt verktygstillverkning.Företaget producerar därmed på beställning och behöver anpassa sig efter en dynamisk driftsmiljö där efterfrågan och möjligheter snabbt ändras. Beroende på kundens behov ändrar och förnyar Stera produktionen väldigt ofta för ett optimalt arbetsflöde . När Stera började överväga att automatisera delar av internlogistiken var det viktigt att lösningen kunde passa i en miljö som ändras många gånger per år. ”Då layouten ofta ändras valde vi den här MiR-roboten, eftersom den kan främja den här typen av flexibel miljö”, säger Jari Isotalo, affärschef hos Stera i Åbo. ”När vi satte MiR-systemet i drift behövde vi inte göra några ändringar i layouten. Det hade krävts med andra system, som t.ex. traditionella AGV:er. MiR-roboten anpassade sig bara efter vår layout.”

MiR-robotarnas anpassningsförmåga är också avgörande för hur MiR500 kan användas. Roboten används med MiR500 EU Pallet Lift från MiR och kan automatiskt plocka upp, transportera och leverera pallar vid pallstationerna. Denna typ av pallyftare från MiR tillverkas huvudsakligen för att transportera EUR-pallar, som är 800 x 1 200 mm. Stera använder dock en mängd olika pallar. Därför ändrade de pallyftarna något och tillverkade anpassade pallställ, och nu kan roboten flytta upp till tio olika typer av pallar och burar. Roboten transporterar nu t.ex. dubbla EUR-pallar, burar på 1 x 1 meter och burar med en höjd på upp till två meter. ”Att genomföra ändringarna var lätt för oss, och MiR-systemet är lätt att anpassa. Med en robot som kan transportera alla dessa palltyper har vi alltid uppgifter åt den”, säger Santeri Grundström, utvecklingsansvarig för Stera.

Robotens säkerhetsfunktioner och användarvänlighet ger smidig integration

MiR500 har en nyttolast på 500 kg, vilket var en av huvudorsakerna till att Stera valde just denna robot. Men med en nyttolast på 500 kg och en tung robot som automatiskt kör bland människor är robotens säkerhetssystem avgörande för en lyckad implementering. ”Vi letade så klart efter ett säkert system som kunde samarbeta med truckförarna och de andra anställda, så vi inte behöver ha ett särskilt utrymme åt den mobila roboten”, säger Jari Isotalo. Och MiR500 har visat sig vara fullständigt säker. ”När MiR-roboten möter ett hinder stannar den bara eller försöker navigera runt det”, säger Santeri Grundström.

Även om säkerheten hos den mobila roboten var viktig för Stera när de skulle investera i en mobil robot, var det även viktigt att den var lätt att installera, så de kunde börja dra nytta av roboten direkt. Redan från början var roboten lätt att förstå och programmera, och nu ser de anställda fördelarna med det enkla, intuitiva sätt som roboten hanteras på. ”Det är ett väldigt användarvänligt gränssnitt hos MiR-robotarna”, säger Santeri Grundström. ”När våra robotoperatörer behöver komponenter trycker de bara på en knapp, så kommer MiR:en med alla komponenter och ställer dem på komponenthyllan”. Användarvänligheten medförde att det gick smidigt att integrera roboten, som används för minst 30 transportuppgifter per dag.

Automation optimerar produktiviteten och skapar jobb

Hos Stera används MiR500 för att transportera komponenter från lagret till produktionen och färdiga produkter från produktionen till lagret. Den plockar upp pallar eller burar från anpassade pallställ. Roboten samarbetar med truckarna på lagret; medan roboten kan plocka upp och leverera pallar på en viss höjd från anpassade pallställ, kan truckarna fokusera på att plocka pallar från högre pallhyllor, så jobbet delas upp, och truckförarna kan fokusera på lite mer komplicerade uppgifter. Samarbetet optimerar arbetsflödena. ”Roboten har inte ersatt våra gaffeltruckar helt, men den stödjer truckförarna, så när vi har mycket trafik från lageranläggningen hjälper roboten till”, säger Jari Isotalo. Användningen av den mobila roboten gör det möjligt för Stera att undvika driftstopp i produktionen. ”Det har ökat vår produktivitet och hjälpt oss hålla vår operativa nivå på närmare 100 %, eftersom vi inte har den mänskliga faktorn där som skulle försvåra att den nivån nås”, säger Isotalo.

MiR500 utför lika många uppgifter som truckförarna på daglig basis hos Stera, men de siktar på att använda den ännu mer för att öka produktiviteten ytterligare. ”Roboten slutför ungefär 30 transportuppgifter om dagen för tillfället, men vi behöver fortfarande aktivera ett par extra stationer åt den, och snart kommer den utföra minst 60 uppgifter per dag”, säger Santeri Grundström. ”Roboten behöver inga raster, och vi kan använda den på nattskiftet också, så det finns väldigt mycket potential för den”. Steras fabrik är i gång dygnet runt, och under kvällar och nätter har de bara en truckförare, vilket betyder att det var ännu längre driftstopp under nätterna innan den mobila roboten började användas.

När ett företag inleder ett automationsprojekt som Stera kan anställda vara oroliga för att deras jobb hotas. Stera har däremot visat att implementeringen av MiR500 liksom de andra robotarna faktiskt har skapat fler jobb. ”Självklart har vår personal varit oroliga över sina anställningar i fabriken, men vi har kunnat hitta fler uppgifter åt dem, och vi har faktiskt lyckats utöka personalstyrkan under de senaste tre åren där vi har automatiserat många processer”, säger Jari Isotalo.

Framtida planer på expansion

Sedan automationsprojektet började har Stera utökat sin omsättning avsevärt för varje år, och användningen av MiR500 är ett exempel på en lyckad implementering som hjälper företaget nå sina mål. Och implementeringen av MiR500 i Steras anläggning i Åbo har varit så framgångsrik att den har blivit ett pilotprojekt för andra anläggningar. ”I nuläget använder vi inte MiR-robotarna på andra platser”, säger Isotalo. ”Då erfarenheten här i Åbo varit bra planerar vi att införa det här systemet i andra Stera-fabriker”.