Efter ett framgångsrikt år i Skandinavien är Amada stolta över att kunna rapportera om stora framgångar med sin högteknologiska kantpress, HG ATC. Detta flaggskepp bland hybridkantpressarna har snabba automatiska verktygsbyten för att maximera produktiviteten genom att minska maskinens ställtid. Marknadstrenderna går mot minskade seriestorlekar och förväntningar på minskade leveranstider, så ATC-lösningen har varit mycket framgångsrik, med fler än 200 enheter sålda i Europa. 

Amada HG ATC

De lokala trenderna i Skandinavien anses också vara en ytterligare anledning till denna maskins popularitet. Efterfrågan har varit speciellt märkbar i områden med stor konkurrens om arbetskraften. Kantpressoperatörerna uppskattar att det inte finns något behov av manuell hantering av verktyg, och de andra innovationerna som ökar maskinens användarvänlighet. För många arbetsgivare är HG-ATC en investering i en god arbetsmiljö, som ökar personalens trivsel och produktivitet. 

Med HG ATC försöker vi minimera alla delar av ställtiderna, från uppsättning och borttagning av verktyg till programmering – vilket elimineras med offlineprogrammering och testbockning – vilket underlättar mätningen av bockningen. Denna ökade effektivitet innebär att HG ATC ofta kan ersätta två konventionella maskiner. 

Slutligen är det från den produktionsansvariges perspektiv speciellt värdefullt att kunna köra brådskande jobb. Traditionella kantpressjobb körs i serier, vilket är nödvändigt för att få lönsamhet. Med HG ATC kan produktionen avbrytas och ett jobb med hög prioritet kan köras snabbt och enkelt. Inom några få minuter kan maskinen automatiskt byta verktyg och vara redo för det nya brådskande jobbet. När det är klart kan det ursprungliga programmet fortsättas på samma sätt. Denna flexibilitet gör schemaläggningen av produktionen mycket enklare, och även oplanerade jobb blir lönsamma. 

Med många referensplatser i hela Skandinavien hjälper nöjda HG-ATC-kunder Amada att erbjuda denna lösning till andra företag, vilket skapar en växande gemenskap av användare som ser fördelarna med denna unika maskin.