Att ta till sig edge-tekniken

okt 27, 2022 | 4.0, Maskin

Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av att förstå edge computing – men än tillämpas inte tekniken fullt ut i industriella applikationer. I den här artikeln förklarar Nevzat Ertan, Sandvik Coromants chefsarkitekt och Global Manager för Digital Machining, vanliga missuppfattningar kring edge computing och varför tillverkarna tvekar att implementera tekniken. 

Krönika: Nevzat Ertan, Sandvik Coromants chefsarkitekt och Global Manager för Digital Machining

Definition av edge computing

Vi börjar med att ge en definition av edge computing. ”Edge computing” och ”edge analytics” är detsamma som att samla in, bearbeta och analysera data på enskilda enheter i utkanten (the edge) av processen – i realtid. Med konventionella metoder samlas enskilda maskiners data in till en central plats och bearbetas där. Med edge computing distribueras insamling och bearbetning av data till olika enheter närmare datakällorna. Detta kan förbättra svarstiderna och spara bandbredd.

I en industriell miljö kan analys på enskilda enheter innebära betydande kostnads- och resursbesparingar, jämfört med databehandling som endast är molnbaserad. Med molnbaserad databehandling menar vi här att data från flera olika enheter överförs till ett centralt datalager, där bearbetning och analys sker. 

Att drunkna i data

Med den centraliserade metoden måste enorma datavolymer samlas in och skickas till en central plats innan det kan analyseras. Även om det kan finnas vissa fördelar med att samla alla maskindata till en central hubb, kan metoden bli komplex och svårhanterlig. Det hela kan bli ännu mer avancerat i anläggningar med många maskiner, i synnerhet om enheterna har olika kommunikationsprotokoll. All data talar tyvärr inte samma språk.

Den centraliserade metoden kan också generera överdrivna mängder operativa data – att skilja ut värdefulla insikter ur stora volymer av monoton data kan vara en besvärlig uppgift. Och data om noggrannhetsbrister vid skärande bearbetning av stora, dyra detaljer är ju klart mer värdefulla än, till exempel, data om energieffektivitet hos en liten transportör i slutet av processen.

Med edge computing kan operatörerna i stället sätta parametrar för att bestämma vilka data som är värda att lagra – antingen i molnet eller på en lokal server.

För att vara tydlig, är edge computing inte något som ersätter molnbaserade metoder eller IIoT-processer (Industrial Internet of Things) där molnbaserad teknik och edge computing kan samverka. De två metoderna konkurrerar inte med varandra. Snarare är det så att de samverkar och underlättar för varandra. IIoT-inriktade datormiljöer finns i många varianter, från en industriell persondator (IPC) och fjärrserver, till en gateway- eller serverinfrastruktur. De här verktygen är avgörande för edge computing, eftersom de är distribuerade, placerade längre bort från kärnan, eller molnet. De har kapacitet för att utföra en rad olika uppgifter – i synnerhet uppgifter där det inte krävs dataanalys vid utkanten.

Fördelen med den kombinerade modellen är att företagen kan få det bästa av båda världar: Latensen minskar eftersom databaserade beslut kan fattas nära enheter i utkanten, samtidigt som man kan sammanställa data centralt. Modellen möjliggör framtida analys av data och andra processer, och insamling av data som krävs av regulatoriska skäl. 

Edge computing i praktiken

Som med andra industriella innovationer finns det tillverkare som betraktar edge computing som något oöverblickbart eller ouppnåeligt. Det är en helt felaktigt uppfattning. Skalbarhet är den främsta fördelen med edge-analys. Att placera analysfunktionerna i sensorer och nätverksenheter kan minska belastningen på EDM-system (enterprise data management) och analyssystem. Dessutom finns det möjlighet att börja i liten skala. 

Till skillnad från koncepten för den smarta fabriken som dominerade det tidiga 2010-talet, behövs det för cloud computing ingen fullständig omstöpning eller genomgång av systemen och inga inköp av nya maskiner. I stället kan tillverkaren börja med en enskild smart enhet för analys vid utkanten. 

Med exempelvis Sandvik Coromants CoroPlus® -erbjudande för edge computing, kan intelligenta verktyg och sensorer placeras vid en enskild maskin. Det har visat sig ge stora fördelar vid borrning i stora komponenter, där ett enda litet misstag kan bli extremt dyrt. 

Den nyligen lanserade, maskinintegrerade versionen av Sandvik Coromants Silent Tools™ Plus, med CoroPlus® Connected, använder data som genereras vid skärzonen för att identifiera potentiella problem. Därmed kan automatiserade skärförlopp användas, för att undvika kostsamma misstag. 

Övervinna hinder 

För edge computing, som med all industriell teknik, är it-säkerhet något som flera undrar över. Enligt en Kollective-rapport betraktar 66 procent av IT-teamen arkitekturen som en konkret risk för organisationen. Vad är det främsta skälet till oron? Farhågor kring säkerheten i utkanten. 

Eftersom edge computing är en distribuerad teknik krävs såklart vissa ändringar av säkerhetsmetoderna – i synnerhet om man i anläggningen hittills har förlitat sig på konventionell centraliserad eller molnbaserad infrastruktur. Med edge computing överförs data mellan ett antal distribuerade noder, vilket kan kräva särskilda krypteringsmekanismer som är oberoende av molnet. 

Å andra sidan: När data bearbetas i utkanten minimeras överföringen av konfidentiell information till molnet. Man skulle kunna hävda att det är säkrare, men i själva verket beror det på vilka säkerhetsprotokoll som används.  

Med det sagt är skadlig informationsdirigering och DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) fortfarande en risk – som för alla internetanslutna enheter. Det första och viktigaste steget är att efterfråga nödvändig säkerhet och säkerhetsintyg från edge-enhetens tillverkare.

På Sandvik Coromant har vi tagit fram en ny säkerhetsprincip för att ge våra kunder trygghet. Den stöder ANSI/ISA-95, som är International Society of Automations internationella standard för utveckling av automatiserade gränssnitt mellan företagssystem och styrsystem. 

Ökad förståelse 

Edge computing har allmänt fått ett positivt mottagande – det betraktas som en banbrytande teknik för industri och IT-system. Men det finns flera missuppfattningar som måste redas ut innan edge-systemen implementeras i industriella miljöer.

För det första är edge computing inte en teknik som ersätter IIoT. Inte heller konkurrerar den med andra molnbaserade analysmetoder. I stället måste de olika teknikerna samverka för att tillverkarna ska kunna få ut så stora fördelar som möjligt av edge computing. Edge computing är inte en större säkerhetsrisk än befintliga internetbaserade datainsamlingsmetoder. Säkerhetsprotokollen kanske måste uppdateras. 

Det är uppenbart att edge computing kan ge betydande fördelar för tillverkarna. Exempel på fördelar är minskad latens och därmed möjlighet till snabbare beslut, optimerad molnbaserad datainsamling samt energivinster tack vare minskat behov av att skicka data till en central hubb från alla enheter i anläggningen.

Att implementera edge computing är dessutom enklare än vad många tror. Tillverkaren behöver inte omvandla hela system för att kunna skörda frukterna av edge-tekniken. Rätt utplacerade edge-noder kan ge många fördelar, däribland minskad latens i realtidsapplikationer, effektivare nyttjande av bandbredd och lagringsresurser, förbättrad skalbarhet, lägre energikostnader, förbättrade miljöresultat samt större möjligheter till sekretess och dataskydd.

Som Google Trends data visar, ökar intresset för edge computing. Men tillverkarna måste förstå potentialen innan de investerar.


Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Ny mötesplats för tillverkare och inköpare:
Backsourcing-trenden i kölvattnet av pandemin skapar möjligheteter för svensk tillverkande industri att ta nya affärer – men hur ska man göra sig synlig för inköparna?...
TechPoint Systemteknik AB erbjuder komprimering av metallspånor
Avfall efter metallbearbetning är något som alla metallarbetande industrier måste hantera vilket är förenat med betydande kostnader. Brikettpressen från Höcker...
LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...
Senaste versionen med en rad förbättringar
Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och...
Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin
Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader för industrin. Nu arbetar forskare på Örebro universitet med en lösning på problemet: en digital tvilling....
Digitalt verktyg håller koll på maskinerna
Handen på hjärtat – har du koll på det löpande underhållet av maskinerna? Ravema Smart Maintenance är ett nytt digitala verktyget som gör det lättare att genomföra...
Upp till 70% minskade kostnader !
I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint. En dag fylld av information om produkten och...
Sprider kunskap i Södertälje Science
I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer. En kombination av seminarier,...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion