Att ta till sig edge-tekniken

okt 27, 2022 | 4.0, Maskin

Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av att förstå edge computing – men än tillämpas inte tekniken fullt ut i industriella applikationer. I den här artikeln förklarar Nevzat Ertan, Sandvik Coromants chefsarkitekt och Global Manager för Digital Machining, vanliga missuppfattningar kring edge computing och varför tillverkarna tvekar att implementera tekniken. 

Krönika: Nevzat Ertan, Sandvik Coromants chefsarkitekt och Global Manager för Digital Machining

Definition av edge computing

Vi börjar med att ge en definition av edge computing. ”Edge computing” och ”edge analytics” är detsamma som att samla in, bearbeta och analysera data på enskilda enheter i utkanten (the edge) av processen – i realtid. Med konventionella metoder samlas enskilda maskiners data in till en central plats och bearbetas där. Med edge computing distribueras insamling och bearbetning av data till olika enheter närmare datakällorna. Detta kan förbättra svarstiderna och spara bandbredd.

I en industriell miljö kan analys på enskilda enheter innebära betydande kostnads- och resursbesparingar, jämfört med databehandling som endast är molnbaserad. Med molnbaserad databehandling menar vi här att data från flera olika enheter överförs till ett centralt datalager, där bearbetning och analys sker. 

Att drunkna i data

Med den centraliserade metoden måste enorma datavolymer samlas in och skickas till en central plats innan det kan analyseras. Även om det kan finnas vissa fördelar med att samla alla maskindata till en central hubb, kan metoden bli komplex och svårhanterlig. Det hela kan bli ännu mer avancerat i anläggningar med många maskiner, i synnerhet om enheterna har olika kommunikationsprotokoll. All data talar tyvärr inte samma språk.

Den centraliserade metoden kan också generera överdrivna mängder operativa data – att skilja ut värdefulla insikter ur stora volymer av monoton data kan vara en besvärlig uppgift. Och data om noggrannhetsbrister vid skärande bearbetning av stora, dyra detaljer är ju klart mer värdefulla än, till exempel, data om energieffektivitet hos en liten transportör i slutet av processen.

Med edge computing kan operatörerna i stället sätta parametrar för att bestämma vilka data som är värda att lagra – antingen i molnet eller på en lokal server.

För att vara tydlig, är edge computing inte något som ersätter molnbaserade metoder eller IIoT-processer (Industrial Internet of Things) där molnbaserad teknik och edge computing kan samverka. De två metoderna konkurrerar inte med varandra. Snarare är det så att de samverkar och underlättar för varandra. IIoT-inriktade datormiljöer finns i många varianter, från en industriell persondator (IPC) och fjärrserver, till en gateway- eller serverinfrastruktur. De här verktygen är avgörande för edge computing, eftersom de är distribuerade, placerade längre bort från kärnan, eller molnet. De har kapacitet för att utföra en rad olika uppgifter – i synnerhet uppgifter där det inte krävs dataanalys vid utkanten.

Fördelen med den kombinerade modellen är att företagen kan få det bästa av båda världar: Latensen minskar eftersom databaserade beslut kan fattas nära enheter i utkanten, samtidigt som man kan sammanställa data centralt. Modellen möjliggör framtida analys av data och andra processer, och insamling av data som krävs av regulatoriska skäl. 

Edge computing i praktiken

Som med andra industriella innovationer finns det tillverkare som betraktar edge computing som något oöverblickbart eller ouppnåeligt. Det är en helt felaktigt uppfattning. Skalbarhet är den främsta fördelen med edge-analys. Att placera analysfunktionerna i sensorer och nätverksenheter kan minska belastningen på EDM-system (enterprise data management) och analyssystem. Dessutom finns det möjlighet att börja i liten skala. 

Till skillnad från koncepten för den smarta fabriken som dominerade det tidiga 2010-talet, behövs det för cloud computing ingen fullständig omstöpning eller genomgång av systemen och inga inköp av nya maskiner. I stället kan tillverkaren börja med en enskild smart enhet för analys vid utkanten. 

Med exempelvis Sandvik Coromants CoroPlus® -erbjudande för edge computing, kan intelligenta verktyg och sensorer placeras vid en enskild maskin. Det har visat sig ge stora fördelar vid borrning i stora komponenter, där ett enda litet misstag kan bli extremt dyrt. 

Den nyligen lanserade, maskinintegrerade versionen av Sandvik Coromants Silent Tools™ Plus, med CoroPlus® Connected, använder data som genereras vid skärzonen för att identifiera potentiella problem. Därmed kan automatiserade skärförlopp användas, för att undvika kostsamma misstag. 

Övervinna hinder 

För edge computing, som med all industriell teknik, är it-säkerhet något som flera undrar över. Enligt en Kollective-rapport betraktar 66 procent av IT-teamen arkitekturen som en konkret risk för organisationen. Vad är det främsta skälet till oron? Farhågor kring säkerheten i utkanten. 

Eftersom edge computing är en distribuerad teknik krävs såklart vissa ändringar av säkerhetsmetoderna – i synnerhet om man i anläggningen hittills har förlitat sig på konventionell centraliserad eller molnbaserad infrastruktur. Med edge computing överförs data mellan ett antal distribuerade noder, vilket kan kräva särskilda krypteringsmekanismer som är oberoende av molnet. 

Å andra sidan: När data bearbetas i utkanten minimeras överföringen av konfidentiell information till molnet. Man skulle kunna hävda att det är säkrare, men i själva verket beror det på vilka säkerhetsprotokoll som används.  

Med det sagt är skadlig informationsdirigering och DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) fortfarande en risk – som för alla internetanslutna enheter. Det första och viktigaste steget är att efterfråga nödvändig säkerhet och säkerhetsintyg från edge-enhetens tillverkare.

På Sandvik Coromant har vi tagit fram en ny säkerhetsprincip för att ge våra kunder trygghet. Den stöder ANSI/ISA-95, som är International Society of Automations internationella standard för utveckling av automatiserade gränssnitt mellan företagssystem och styrsystem. 

Ökad förståelse 

Edge computing har allmänt fått ett positivt mottagande – det betraktas som en banbrytande teknik för industri och IT-system. Men det finns flera missuppfattningar som måste redas ut innan edge-systemen implementeras i industriella miljöer.

För det första är edge computing inte en teknik som ersätter IIoT. Inte heller konkurrerar den med andra molnbaserade analysmetoder. I stället måste de olika teknikerna samverka för att tillverkarna ska kunna få ut så stora fördelar som möjligt av edge computing. Edge computing är inte en större säkerhetsrisk än befintliga internetbaserade datainsamlingsmetoder. Säkerhetsprotokollen kanske måste uppdateras. 

Det är uppenbart att edge computing kan ge betydande fördelar för tillverkarna. Exempel på fördelar är minskad latens och därmed möjlighet till snabbare beslut, optimerad molnbaserad datainsamling samt energivinster tack vare minskat behov av att skicka data till en central hubb från alla enheter i anläggningen.

Att implementera edge computing är dessutom enklare än vad många tror. Tillverkaren behöver inte omvandla hela system för att kunna skörda frukterna av edge-tekniken. Rätt utplacerade edge-noder kan ge många fördelar, däribland minskad latens i realtidsapplikationer, effektivare nyttjande av bandbredd och lagringsresurser, förbättrad skalbarhet, lägre energikostnader, förbättrade miljöresultat samt större möjligheter till sekretess och dataskydd.

Som Google Trends data visar, ökar intresset för edge computing. Men tillverkarna måste förstå potentialen innan de investerar.


Vill du synas här med en banner för ert företag

 

Mjukvarans tidevarv har börjat: Svänger du till vänster eller höger?
Den djupverkande mjukvarudrivna omvandlingen av bilindustrin borde vara en väckarklocka för tillverkningsindustrin. Inte minst behövs ett nytt förhållningssätt till...
Kapar CO2-utsläppen med 28 procent med ny svensk teknik
Wasabröds anläggning i Filipstad har lyckats med reptricket att höja produktiviteten och samtidigt drastiskt minska miljöpåverkan. Lösningen är svenskutvecklad teknik...
Industrins behov i fokus när Örebro universitetet startar masterprogram i maskinteknik
Örebro universitet får medel från KK-stiftelsen för att starta ett nytt masterprogram i maskinteknik – i samarbete med tio industriföretag.– Det här är något som...
Framtidens lasermärkning nu i Sverige
Den senaste innovationen inom industriell lasermärkning, L-MOOV, har officiellt lanserats på den svenska marknaden genom ett exklusivt partnerskap mellan SIC Marking...
Värd för Sverigeledande forskningskonferens i produktion
I april är det dags att prata framtidens industri. Då fylls campus i Trollhättan av industrirepresentanter och forskare inom produktion. Flera namnkunniga talare kommer...
Yrkes-SM med nytt styrsystem
Yrkes-SM i CNC-teknik samverkar med Stenbergs som ställer ut på Elmia Verktygsmaskiner På Elmia Verktygsmaskiner i maj visar Stenbergs ett nytt styrsystem från Okuma...
Slår omsättnings-rekord och når mål om fördubbling till 2023
Hudiksvallsbaserade Monitor ERP, som specialiserar sig på affärssystem för tillverkningsindustrin, fortsätter sin imponerande tillväxt. Under 2023 beräknas omsättningen...
Innovation möter tradition – CNC-fräst nötknäppare
I enlighet med jultraditionen visar OPEN MIND hur en exakt replika av en berömd nötknäppare från Erzgebirge, en region i östra Tyskland, fräses från aluminium. Exemplet...
Effektivt och ergonomiskt lager? 
Effektivitet och ergonomi är av hög prioritet för många företag idag. För att uppnå detta krävs många gånger en genomtänkt lagerlösning. SSI:s hissautomat, eller...
Tillverkningsindustrins utmaningar möttes av framtidstro och nytänkande
I en värld präglad av komplexa utmaningar skapar Elmia Subcontractor en betydelsefull plattform. Här omvandlar tillverkningsindustrin problem till möjligheter för en...
Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem
I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD- (Computer-Aided Design) och CAM-system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar...
GibbsCAM 2024 – Powerfully Simple, Simply Powerful
GibbsCAM, en ledande CAD/CAM innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning är glada att kunna presentera en helt ny release. GibbsCAM 2024 fortsätter att höja...
OPEN MIND utökar teknisk försäljningsteam
Wessling (Tyskland), Göteborg (Sverige), 26 oktober 2023 – Som en ledande utvecklare av CAD/CAM-programvara expanderar OPEN MIND Technologies AG sitt tekniska...
Finepart satsar på EMO
Finepart Sweden AB, som tillverkar maskiner för mikro-vattenskärning ser EMO som en viktig plattform för att marknadsföra sina maskiner. Artikel ifrån Aktuell...
En ny era med Henrik Bohlin vid rodret
På EMO-mässan hade vi nöjet att träffa gänget från DANKAB, med Henrik Bohlin i spetsen. Det markerar början på en spännande ny era då Henrik tar över som VD och...
EMO 2023 
EMO 2023, som gick av stapeln 18-23 september i Hannover, attraherade ca; 1 850 utställare från 42 länder som kom för att visa upp sina senaste produkter, lösningar och...
Fullt fokus på E-mobilitet & automation
På årets EMO-mässa lade GROB-WERKE tonvikt på flexibilitet och automation, med särskilt fokus på kostnadseffektiva standardlösningar. De presenterade ett brett utbud av...
Mellanårsaktivitet för Elmia Produktionsmässor
– Konkreta superinjektioner för svensk tillverkningsindustri.I slutet på maj hölls en ”produktionsdag” hos Elmia i Jönköping. Dagen är, tillsammans med robotkonferensen...
Utökad funktionalitet för CNC-bearbetning
Digitala tillverkningsledaren Protolabs har utökat funktionaliteten ytterligare inom CNC-bearbetning för snabbare leverans av anodiserade och kromatpläterade...
Yrkeslandslaget mot medaljer i Gdansk
Den 4 september reser det svenska Yrkeslandslaget till Gdansk, Polen för att delta i Yrkes-EM 2023. Efter månader av träning och förberedelser ska våra 22 svenska...
Vad tillför CAM för den som köper legoproduktion?
För de flesta är CAM-system något som skapar mervärde hos det företag som investerat i sagda system. Finns det andra som kan dra nytta av CAM-system? Krönika: Anders...
Live-bearbetningsdemonstrationer tillgängliga globalt
Sandvik Coromant lanserar ett nytt Digital Live Machining-program (DLM). Utbildningssessionerna hålls av Sandvik Coromant Center – ett globalt nätverk av anläggningar...
Mazak presenterar en totalvision för avancerad produktion på EMO 2023
På EMO 2023 kommer Yamazaki Mazak att visa en enhetlig vision för moderna företag som gör det möjligt för maskinanvändare från hela Europa att främja produktivitet och...
Säkra och optimerade bearbetningsoperationer
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams maskinverkstad använder sig av VERICUT-verifierings-, simulerings- och optimeringsmjukvara från CGTech för att garantera...
Damstahl lanserar ny klimatkalkylator för att hjälpa sina kunder reducera sin miljöpåverkan
Damstahl, en av Europas ledande grossister inom rostfritt stål, leder industrin framåt med lanseringen av en ny kalkylator för koldioxidutsläpp. Det banbrytande...
Sandvik PrimeTurningTM ett lyft i GibbsCAM version 2023
GibbsCAM 2023 innehåller en mängd nya funktioner inom både svarvning och fräsning som ger ökad konkurrenskraft. Ett särskilt värdefullt tillskott är stödet för Sandvik...
CNC-bearbetning via globalt nätverk av digitala tillverkare
Världsledande digitala tillverkaren Protolabs utökar sitt erbjudande inom CNC-bearbetning via Hubs, en tjänst som ger kunder tillgång till ett globalt nätverk av...
Satsar på potentialen i additiv tillverkning
Företaget Alfa Laval är känt för sina många pågående utvecklingsprojekt. I Eskilstuna har man valt att bygga vidare på sina satsningar inom additiv tillverkning och...
Ny programvara underlättar automatiserad tillverkning av unika produkter
Inom några år kan tillverkningsindustrin hoppa över tidskrävande programmering varje gång en ny produkt ska sättas i produktion. Mattias Bennulfs forskning skapar helt...
Smart finansiering är nyckeln till hållbar tillverkning
Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av...
Ny mötesplats för tillverkare och inköpare:
Backsourcing-trenden i kölvattnet av pandemin skapar möjligheteter för svensk tillverkande industri att ta nya affärer – men hur ska man göra sig synlig för inköparna?...
TechPoint Systemteknik AB erbjuder komprimering av metallspånor
Avfall efter metallbearbetning är något som alla metallarbetande industrier måste hantera vilket är förenat med betydande kostnader. Brikettpressen från Höcker...
LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion