Hur väljer man rätt process för termisk skärning? Vad är egentligen skillnaden med Fiberlaser och Finstråleplasma? När ska man välja gasskärning?

Välkommen till Intercut och Areg på ELMIA SVETS den 15-18 maj om Du vill veta mer om Termisk skärning. Det är många faktorer som påverkar val av en skärprocess. Hos Intercut kan Du uppleva samtliga processer, i vår monter kommer vi demonstrera maskiner från Messer, Durma och Swift-Cut med:

  • Gasskärning med Alfa brännare som har magnetiskt höjdhållning, kan skära 200 mm även i vatten.
  • Plasma skärning med HyperTerm Powermax 45 XP, enklaste tänkbara plasmaprocess som skär 20 mm
  • Finstråleplasma med XPR 300, det allra senaste teknologin från HyperTherm som skär 50 mm
  • Fiberlaser skärning 6 kW från IPG som skär 25 mm med bra kvalité.

 

Några faktorer som påverkar val av process.

Typ av plåt
Plåttjocklek
Krav på toleranser och snittkvalitet
Produktivitet; serie- och detaljstorlek
Arbetsmiljö