Använd feedback för att förbättra processer

dec 15, 2023 | 4.0, Mätteknik

Om man vill vara framgångsrik i dagens mycket konkurrensinriktade tillverkningsindustri är precision och effektivitet avgörande. Maskinverkstäder använder sig av CNC-maskiner (CompactNumericalControl) för att tillverka högkvalitativa delar med snäva toleranser. Om man vill uppnå konsekvent noggrannhet och optimera produktionsprocesser är integrering av SPC feedback (Statistical Process Control) avgörande.

Inse vikten av mätteknik vid tillverkningsprocessen

Mätteknik handlar om den ”mätvetenskap” som används för att noggrannheten och precisionen hos komponenter som tillverkas av CNC-maskiner ska säkerställas. Genom att använda olika mätverktyg och mätmetoder, t.ex. 

mätmaskiner (CMM) och optiska system kan man med hjälp av mätteknik utvärdera dimensioner, form och ytfinish hos bearbetade delar.

Integrering av mätteknik i CNC-maskiner möjliggör återkoppling och verifiering i realtid under tillverkningsprocessen. Genom att mäta kritiska dimensioner och jämföra dem med fördefinierade toleranser tillhandahåller mätsystem ovärderlig information för kvalitetskontroll och processoptimering.

Fördelar med integrering av mätteknik

Förbättrad kvalitetskontroll: Integrering av mätteknik gör att man kan detektera och eliminera avvikelser från specificerade toleranser. Verifiering av delarnas dimensioner under bearbetningsprocessen gör att tillverkare snabbt kan upptäcka och åtgärda fel. Detta proaktiva förfaringssätt gör att man kan minimera tillverkningen av defekta delar som leder till kassationer, avfallsskrot och kundklagomål.

Ökad processeffektivitet: Realtidsfeedback från mätteknik möjliggör omedelbara justeringar och optimering av CNC-bearbetningsparametrar. Genom att övervaka noggrannheten för dimensioner och ytfinish kan operatörer finjustera skärparametrar, verktygsval och maskininställningar, vilket leder till kortare cykeltider, minskat verktygsslitage och förbättrad användning av maskiner.

Förbättrad spårbarhet: Integrering av mätteknik tillhandahåller detaljerad dokumentation över mätningar och inspektioner och erbjuder ett heltäckande spårbarhetssystem för varje enskild bearbetad del. Denna spårbarhet underlättar efterlevnad av lagar och standarder och möjliggör identifiering av eventuella problem i produktionslinjen.

Statistisk processtyrning (SPC)

Statistisk processtyrning (SPC) är en metod som används för övervakning och styrning av processer genom insamling och analys av data. I kombination med mätteknik gör SPC‑feedback att precisionen och effektiviteten  hos CNC-maskiner kan förbättras ytterligare.

SPC-system samlar in data från mätenheter och analyserar dem så att processvariationer och trender kan fastställas. Genom användning av statistiska tekniker, som exempelvis kontrolltabeller och kapacitetsanalys, ger SPC-feedback verkstadsoperatörer insikter om processtabilitet och kapacitet, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut för kontinuerlig förbättring.

Fördelar med SPC‑feedback

Tidig detektering av processvariationer: SPC-feedback identifierar processvariationer som kan leda till avvikelser innan de utvecklas till väsentliga problem. Övervakning av kritiska dimensioner och trender gör det möjligt för SPC-system att utlösa larm och meddelanden när delarna närmar sig gränsvärdena. Detta gör att man kan ingripa i tid för att undvika flaskhalsar i produktionen och minimera materialslöseri.

Kontinuerlig förbättring av processer: SPC-feedback tillhandahåller värdefulla data för optimering av processer och förebyggande underhåll. Analys av trender och mönster ger tillverkare möjlighet att minska variationer, förbättra maskinens prestanda och optimera verktygens livslängd. Detta datadrivna förhållningssätt gör det möjligt för operatörer att fatta välgrundade beslut för att den övergripande processeffektiviteten och produktkvaliteten ska förbättras.

Datadrivet beslutsfattande: SPC-feedback möjliggör systematiskt beslutsfattande utifrån tillförlitliga data. SPC-system möjliggör datadrivet beslutsfattande för processjusteringar, resursallokering och strategisk planering genom att förse operatörer och chefer med realtidsinsikter om processprestanda.

Maximera produktiviteten genom de oändliga möjligheterna hos feedback

Alla är vi överens om att data är nyckeln till framtiden. Men att bara förlita sig på data för information räcker inte till. Det är när data fungerar på ett självständigt sätt som man verkligen kan utnyttja möjligheterna som data har att erbjuda.

Med QDAS IMC från Hexagon är det precis detta som händer. Delarna mäts och utvärderas med mätmaskiner (CMM) och mätprogramvara. Resultaten från dessa mätningar skickas sedan till SPC-programvaran för övervakning på lång sikt. QDAS IMC använder data i SPC-programvaran och genererar feedback åt CNC-maskinerna och/eller operatörerna, på så sätt skapas en sluten krets som vid behov kan självjusteras automatiskt.

Slutsats

Integrationen av feedback från mätteknik och statistisk processkontroll (SPC) har revolutionerat CNC-bearbetningsprocesser inom maskinverkstäder. Genom att införliva mätsystem i CNC-maskiner och använda SPC-feedback kan tillverkare uppnå konsekvent precision, optimera produktionsprocesserna och öka den övergripande produktiviteten. Till fördelarna hör förbättrad kvalitetskontroll, processeffektivitet och spårbarhet, tidig upptäckt av processvariationer, kontinuerlig processförbättring och datadrivet beslutsfattande. I takt med att tillverkningsbranschen fortsätter att utvecklas kommer mätteknik och SPC-feedback att förbli ovärderliga komponenter för precision och effektivitet hos CNC‑maskiner.

En revolution för maskinverkstäder
I dagens ständigt föränderliga tillverkningslandskap spelar maskinverkstäder en avgörande roll när det gäller tillverkning av högkvalitativa delar och komponenter. För...
Kvalitetsinspektion och varför det är så viktigt för maskinverkstäder
Maskinverkstäder spelar en avgörande roll för framställning av olika komponenter och delar för allt från fordons- och flygindustrin till medicin- och...
Betydande utmaningar och strategier för maskinverkstäder
Tillverkning av precisionskomponenter och innovativt arbete gör att maskinverkstäder utgör tillverkningsbranschens stomme. Men maskinverkstäder står även inför...
Friavkännande ytjämnhetsmätning från Mahr- På en helt ny nivå
Ytjämnhetsmätning har aldrig varit så enkel och kraftfull som med MarSurf M 410 från Mahr. Denna avancerade enhet tar mätningen av ytjämnhet till nya höjder. Vi fick en...
Renishaw sätter tonen med nya innovationer
I Renishaws monter på EMO kunde vi som vanligt ta en första titt på teknologier som är avsedda att öka produktiviteten, minimera användarfel och optimera...
En uppgradering av marknadens mest välkända höjdmätare
Mitutoyo släpper nästa generation av en enhet känd för sin pålitliga och extremt exakta 2D-höjdmätning; Linear Height LH-600. Denna modell är lika kapabel och flexibel...
Element Metech förlänger omfattande samarbete med GKN Aerospace
Mätteknikföretaget Element Metech förlänger sitt samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan genom att teckna ett nytt treårsavtal. Samarbetet innebär att Element Metech...
Imponerade tillverkning med full ”kontroll”
Renishaws produktionsanläggning i Miskin, Wales är ett lysande exempel på epitet ”framtidens fabrik”, men det är personalen som är den verkliga resursen bakom...
Nexus möjliggör innovation inom tillverkningsindustrin
Hexagon AB lanserar Nexus – en öppen och flexibel plattform för digitala verkligheter skräddarsydd för diskret tillverkning, vilket bland annat inkluderar flyg, fordon,...
Upplever en ökande efterfrågan på utbildning och fortbildning
Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på ZEISS Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en avgörande roll för att...
Beros går med i partnerprogrammet Renishaw Channel
Renishaw, ett av världens ledande företag inom precisionsteknik och vetenskapteknologi, har utsett Beros Verktyg Sverige (Beros) – leverantör och tillverkare av...
Väldigt exakt och intuitiv
Nya höjdmätaren Digimar 817 CLT har en enkel användarvänlig Touch-funktion, är ergonomisk utformad för operatören samt erbjuder ett brett utbud av...
Optimerar arbetsflödet för teknikutvecklare och möjliggör och innovativ tillverkning
Hexagons Manufacturing Intelligence Division presenterar en öppen plattform för smart tillverkning, Nexus, som kommer att revolutionera samarbete och innovationsarbete...
Leuzes nya 36-serie övertygar med säker upptäckt av objekt
Den nya 36-sensorserien från Leuze upptäcker objekt även vid utsträckta arbetsområden. Tillverkare och operatörer av högautomatiserade system kan dessutom dra nytta av...
Ny lasertrackerplattform med ultralång räckvidd med trådlös handhållen prob från Hexagon
Nästa generations sonderingsanvändbarhet, en integrerad styrenhet och oöverträffad beredskap för utmanande miljöer kommer till 3D-laserspårningssegmentet....
Nyheter från Mahr på control i Stuttgart
Mahr lanserar sin nya konturmätare MarSurf CD 140 AG 11 med taktil mätspets och mätområde på upp till 70 mm. Mätspetsarna kan bytas snabbt och utan verktyg – och helt...
Automatiserad kvalitetskontroll ger konkurrenskraft
Automation handlar inte bara om att plocka bitar – det måste bli rätt också. På Elmia Verktygsmaskiner presenterade Renishaw effektiva lösningar för kvalitetskontroll....
Avancerad mätteknik tar plats på Elmia Verktygsmaskiner
Intresset för mätning, provning och kontroll ökar parallellt med ständigt ökade krav på verifierad kvalitet inom industrin. KmK Instrument visar automatiserad och...
Marposs fokuserar på data och Industri 4.0 – med digital platform
MARPOSS grundades redan 1952 och Stefano Possati, som är son till grundaren och koncernens ordförande, förklarar företagets inriktning; man tillhandahåller lösningar...
MRS 2280 & MRS 2281 Vinkelgivare i modulformat
Produktprogrammet för vinkelgivare i modulformat kommer att utökas till att omfatta produkterna MRS 2280 och MRS 2281. Speciellt deras utmärkta vridstyvhet som är...
Rörmätning från ände till ände i en mjukvarulösning
Hexagons Manufacturing Intelligence-division lanserade i slutet på Augusti den nya generationen av sin marknadsledande BendingStudio-mjukvaruplattform. En...
Renishaws nya generation probsystem med radioöverföring
Det globala teknikföretaget Renishaw kommer visa upp sitt senaste probsystem med radioöverföring för maskinverktyg på EMO Milano 2021. Den nya generationen är en av...
Taylor Hobson lanserar unik rundhetsmätare!
Talyrond® 500H PRO är rundhetsmätaren som har utvecklas för precision och stabilitet. Den består av en luftlagrad spindel monterad i en bas av gjutjärn och en...
EPIROC ROCK DRILLS AB optimerar sin verktygshantering
I samband med en helt ny produktionsinvestering för bearbetning av skaldelar till borrmaskiner har EPIROC ROCK DRILLS AB i Örebro även optimerat sina möjligheter till...
Hexagon förbättrar sina autonoma och digitala tvillingfunktioner för Smart Manufacturing med förvärvet av CADLM
Hexagon AB, tillverkare inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar, tillkännagav idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom att driva datorstödd teknik (CAE)...
Renishaw lanserar FORTiS™-serien
Renishaw som är världsledande inom mätteknik, lanserar den innovativa FORTiS-serien med inkapslade linjära absoluta pulsgivare, för tuffa miljöer som t.ex....
Mät- & rapportprogramvara i en enda plattform
Professionella rapporter gör att precisa mätningar blir ett konkurrensmedel. 3D-mätföretaget GOM har blivit en standard på flera företag tack vare den kraftfulla GOM...
Ny programvara
Hexagon Manufacturing Intelligence-division har lanserat PC-DMIS 2020 R2, den senaste utgåvan av världens populäraste mätprogramvara. PC-DMIS 2020 R2 levererar ett...
Mätbolag möter flygindustrin på mässa
Mätteknik blir allt viktigare – inte minst inom fordon, flyg- och rymdindustrin där det krävs hög noggrannhet. På Elmia Verktygsmaskiner visar Hexagons Manufacturing...
Nu enklare att lokalisera ljudkällor
Tyska CAE Software und Systems GmbH har utsett Faleco AB till ny distributör i Sverige. CAE är känt för sitt sortiment av akustiska kameror. En akustisk kamera är en...
Visar på EMO hur virtuell & verklig produktion kan kombineras
Hexagons division Manufacturing Intelligence kommer att visa upp digitala produktionslösningar från sin portfölj av produktionsinriktade programvaror under EMO 2019 i...
Framgångsrikt samarbete blir partnerskap
Granlund ingår strategiskt partnerskap och utser KmK till auktoriserad och certifierad distributör med ansvar för försäljning och service gällande Unimeter för ett...
Smart Control, Quality på Hannovermässan
I den svenska paviljongen är NYLI Metrology i Uddevalla, de säljer utrustning inom teknisk renhet samt mätmaskiner och handmätdon. Företaget, som har både agenturer och...
Wyler lanserar nya CLINOTRONIC S
Schweiziska Wyler, som är ledande utvecklare av extremt noggranna lutningsgivare, har lanserat den nya Clinotronic S. Den nya givaren bygger vidare på den framgångsrika...
Succé med nedladdningar
Nu över 150.000 nedladdningar av GOM Inspect. Gratisprogramvaran för alla som arbetar med 3D-scanning, kvalitetskontroll och mesh-bearbetning. Programvaran GOM Inspect...
Inleder samarbete för tydligare mätresultat
Hexagon samarbetar med Västerås-baserade mjukvaruföretaget Softgear för att ge användare en tydlig visuell bild av mätresultat genom förstärkt verklighet (Augumented...
Nytt, smidigt system för trådlös mätdataöverföring till PC: Nya "U-WAVE fit"
Mitutoyo lanserar ett nytt litet och lätt, men ändå kraftfullt, trådlöst kommunikationssystem för överföring av mätdata från handhållna mätdon till IT-system.Mitutoyo...
Förvärvar en mjukvaruleverantör för maskinverktygssimulering och verifiering
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännager idag förvärvet av SPRING Technologies, en mjukvaruleverantör specialiserad på integrerade...
50 år i Europa: ett halvt århundrade med passion för metrologi
Mätinstrumenttillverkaren Mitutoyo har under hela sin historia varit med i förgrunden när det gäller högkvalitativa handhållna mätinstrument, koordinatmätmaskiner,...
Avser förvärva Metrologic Group, ett mjukvarubolag inom mätteknik
I linje med den strategiska inriktningen att bredda Sandvik Machining Solutions kunderbjudande inom digital tillverkning avser Sandvik att förvärva det franska...
Mätbolaget ingår i avtal för att förvärva MSC Software
Hexagon AB, en ledande tillverkare av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika geospatiala och industriella användningsområden,...
Släpper PC-DMIS 2017 R1
PC-DMIS 2017 R1 lägger grunden för en mer fokuserad användarupplevelse och förbättrade arbetsflöden Hexagon Manufacturing Intelligence presenterar idag PC-DMIS 2017 R1,...
Världens största digitala skjutmått på Elmia
KmK instrument visar världens största digitala skjutmått på ELMIA Verktygsmaskiner KmK visar världens största fullt fungerande digitala skjutmått. Det officiella...
Uppgraderar SENMATION
Hexagon Manufacturing Intelligence introducerar en ny funktion för det universella sensorgränssnittet SENMATION när systemet lanseras för koordinatmätmaskinen Leitz...
METTLER TOLEDO utökar mätarserien GPro™ 500
Störnings- och avbrottsfri teknik i METTLER TOLEDOs uppdaterade TDL-portfölj ger bättre processkontroll och lägre underhållskostnader. METTLER TOLEDOs portfölj av...
Nu är det enklare än någonsin att skapa detaljprogram för CMM
Mitutoyos nya programvara MiCAT Planner minskar arbetet för att generera detaljprogram för koordinatmätmaskiner med upp till 90 procent, jämfört med konventionella...
KmK Instrument förvärvar större mätdonslager
Förvärvet innebär att KmK Instrument kan erbjuda ett brett sortiment och snabba leveranser av tolkar och handmätdon. KmK instrument fortsätter sin satsning inom...

4.0 & Mätverktyg

CMM / Mätmaskin

Prober

Vision / Scan