Magnus-HegeforsMagnus Hegefors, född 1970, har nyligen anställt som tekniker vid ABENEs anläggningar i Valdemarsvik

 

Magnus, kommer närmast ifrån Holmbo Produktion AB där han de senaste 18 åren arbetat med maskinunderhåll. Som tekniker hos ABENE kommer han huvudsakligen att vara verksam med kvalitetssäkring, service och iordningsställande av nya maskiner på såväl den svenska marknaden som exportmarknaderna.

 

– Vår pågående expansion på icke minst de tyska och ryska marknaderna och konkurrensen där, gör att Magnus tidigare erfarenheter kommer att bli av stort värde för oss, framhåller platschefen i Valdemarsvik Ari Terävä.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av platschef Ari Terävä, Tel. 0123-511 75