ABB-robotar lyfter produktivitet och hållbarhet på Fårbo Mekaniska

okt 13, 2022 | Automation, Maskinbetjäningsceller

Automation är nyckeln till Fårbo Mekaniskas konkurrenskraft. Tack vare den senaste investeringen ökade produktiviteten i tillverkningen med 85 procent. Den visade också hur viktiga robotarna är för hållbarhet och arbetsmiljö.

Tillämpningen
Tillverkning av metallprodukter som används i gruvindustrin.

Utmaningen
Både för att vinna en stor upphandling och för attrahera personal stod Fårbo Mekaniska inför flera utmaningar. Företaget var tvungna att höja konkurrenskraften vad gäller kvalitet, kvantitet och leveranstider, samtidigt som de behövde säkerställa hållbarhet och erbjuda medarbetare bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter.

Lösningen
Tack vare Fårbo Mekaniskas investering i nya robotceller med hög automationsgrad lyckas man möta tuffa kundkrav på tillgänglighet, kvalitet och volymflexibilitet. Robotarna har skapat möjlighet till obemannad produktion, vilket höjt produktiviteten med 85 procent. Som en del av ett målmedvetet hållbarhetsarbete bidrar robotarna till lägre miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Med sju nya robotar, nio svarvar, en fleroperationsmaskin och två långhålsborrmaskiner har Fårbo Mekaniska säkrat både konkurrenskraft och en hållbar verksamhet. Det här är den senaste i Fagerstaföretagets långa rad av kontinuerliga investeringar i automation.

”Vi har en lång historia av automatisering, där vi redan från början märkte att det är otroligt framgångsrikt och hjälper oss att ta marknadsandelar. Idag har vi runt 30 automatiserade maskiner och 21 ABB-robotar. Vårt samarbete med ABB funkar jättebra, det är en stor och stabil partner med bra service”, säger Roger Berggren, grundare och ägare på Fårbo Mekaniska.

Vunnit viktig upphandling
Fårbo Mekaniskas kunder finns inom flera olika industrier, och den senaste storinvesteringen hänger ihop med en upphandling till en världsaktör inom gruvindustrin. I konkurrens med landets ledande mekaniska verkstäder vann Fårbo Mekaniska upphandlingen för tillverkning av borrkronor och riggar för borrmaskiner i gruvor.

”Det hade vi aldrig kunnat göra utan automation och möjligheten att köra obemannad produktion. Vår höga andel robotautomation var en nyckel för att kunna pressa ned tillverkningskostnaden med bibehållen kvalitet”, säger Roger Berggren.

För att kunna möta kundens krav tvingades Fårbo Mekaniska utmana både sig själva och sina leverantörer, och ABB:s standardiserade celler för robotiserad maskinbetjäning blev en av nyckelkomponenterna i produktionslayouten. Fårbo Mekaniska valde en automationslösning med visionteknik och in- och utmatningsband till robotcellerna, där svarvar, fleroperationsmaskiner och multitaskmaskiner betjänas. De står oftast i grupper om två till fyra maskiner där en operatör kan sköta flera maskiner.

Stabil process för svarvning
I den ena av de nya automatiserade svarvcellerna startar tillverkningsprocessen med att operatören placerar 1500 kilo råmaterial på cellens inband. Roboten går fram till ämnena och tar kort på bitarna innan den plockar en detalj. När dörren åker upp laddar roboten svarven. Efter att dörren stängts om svarven hämtar roboten nästa material som ska bearbetas. När produkten är färdigbearbetad ger svarven en signal, dörren öppnas och roboten åker dit med dubbla gripdon, ett med råämne och ett som är tomt. Roboten hämtar den färdiga biten, vrider runt gripdonet, stoppar in ett nytt råämne i svarven och går ut ur maskinen varefter dörren stängs och produktionen startar om.

Hela svarvloopen tar ungefär 15 sekunder. Efter det åker den färdiga biten ner i en blåsbox där den blåses torr och ren och fin och ställs på ett utband.

”Det är en otroligt stabil process. ABB:s FlexLoader-celler erbjuder oss rejäla buffert-tider som gör att vi kan köra fler CNC-svarvar med färre operatörer. Vi kan även köra sju timmars obemannad produktion, och i våra sju automatiserade produktionssvarvar tillverkar vi runt 5000 sådana här ämnen i veckan. Det är magiskt”, säger Roger Berggren.

Tekniklyft att slippa lyfta
I en annan automationscell använder Fårbo Mekaniska en horisontell fleroperationsmaskin. Där stoppas 18 halvpallar med runt 500 ämnen på en inbana och roboten plockar med magnetgripdon ämnen direkt från pallen, den skannar pallen och laddar den horisontella fleroperationsmaskinen. När två artiklar processas förbereder roboten två nya ämnen. När dörren åker upp blåser den rent bitarna, och plockar med magnetgripdonet av dem innan den plockar i två nya ämnen. De färdiga bitarna lägger roboten i en tom pall.

För personalen innebär den nya automationscellen en rejäl arbetsmiljöförbättring, eftersom det numera bara är roboten som lyfter järnbitar.

”Det är ergonomiskt och bra att personalen aldrig behöver lyfta en järnbit. För oss är det en otroligt bra investering, och ett riktigt tekniklyft att slippa ta i bitarna överhuvudtaget. Dessutom kan den här cellen takta nio-tio timmars obemannad körning”, säger Roger Berggren.

Stor produktivitetsökning med spökskift
Tack vare de nya robotinstallationerna kan Fårbo Mekaniska numera köra spökskift på nätterna. När personalen släcker lyset och går hem för dagen så fortsätter produktionen, och med hjälp av optimerad laddning och obemannad körning har Fårbo Mekaniska nu 85 procent högre kapacitet än vid traditionell operatörsbaserad körning.

”Vi jobbar hela tiden med att utveckla förbättringar på produktivitetssidan. Det som är intressant i det här caset är att vi kunnat jämföra resultatet mellan att ladda manuellt och att jobba automatiserat. Vår output har ökat med 85 procent nu när vi är fullautomatiserade och kan använda spökskiften för att köra obemannat på nätterna”, säger Mikael Vetterskog, vd på Fårbo Mekaniska.

”Även för kvaliteten på våra produkter så spelar robotarna en central roll. Kraven på repeterbarhet i process och spårbarhet är hundraprocentiga i produktionen av de här artiklarna. Genom att frigöra tid från operatörerna så har vi ökat deras möjlighet att kontrollera, mäta och säkerställa att allt vi producerar håller rätt kvalitetsnivå.”

Hållbarhet centralt i upphandlingen
För Fårbo Mekaniska handlar automation om mer än kapacitet, produktivitet och kvalitet. Den är också en viktig del av företagets arbete med hållbarhet och arbetsmiljö, något som blev tydligt i den senaste gruvupphandlingen.

”Det som var extra kul i den upphandlingen är att den inte bara handlade om att erbjuda kunden rätt kvalitet, leveransprecision och kostnadsnivå, utan att hållbarhetsdimensionen också var med som ett tydligt krav. Där kom robotarna att spela en viktig roll för att vi skulle kunna möta den kravnivå som ställdes”, säger Mikael Vetterskog.

Fårbo Mekaniska lyckades genom en effektiv layout spara så mycket utrymme att befintliga lokaler kunde användas för de nya robotcellerna. Det blev inte bara en stor kostnadsbesparing, det innebar också en enorm reducering av den miljöpåverkan som en ny fastighet annars hade orsakat.

Tack vare att Fårbo Mekaniska ligger nära både sin kund och den stora stålleverantör som man använder kan dessutom transporter och utsläppskvoter reduceras väsentligt. Man har också skapat på ett slutet kretslopp kring spånor, som är tillverkningens restprodukt. Spånorna återförs till samma stålleverantör för att smälta in i nya stålleveranser som kommer tillbaka till Fårbo Mekaniskas tillverkning.

Robotar möjliggör rekrytering
Fårbo Mekaniska har som ambition att vara Sveriges bästa mekaniska verkstad 2025. En nyckel för att nå dit är automation och att erbjuda operatörer och övriga medarbetare en rolig och trivsam arbetsmiljö. Att skapa en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö för företagets 40-tal medarbetare är viktigt, och där spelar robotar en avgörande roll: genom att möjliggöra stimulerande arbetsuppgifter i stället för repetitiva och tunga arbetsmoment lägger de grunden för en bra arbetsmiljö.

”Både vid våra senaste rekryteringar och när vi framtidsspanar på arbetsmarknaden så ser vi hur viktigt det är att få jobba med spännande teknik. Arbetsmiljön som operatör påverkas positivt av robotar, det blir lättare att jobba och färre tunga lyft. Våra operatörer vittnar om hur tråkiga arbetsmoment försvinner och roliga kommer till. Det gör oss konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och vi kan attrahera både kvinnor och män till rollen som operatör. Det är vi väldigt glada för”, säger Mikael Vetterskog.

Framtiden ser ljus ut
På Fårbo Mekaniska är man övertygade om att automation är vägen framåt. De senaste investeringarna har blivit väldigt lyckade, och framtiden ser ljus ut.

”Det var jätteroligt att jobba tillsammans med ABB i den senaste upphandlingen. Vi ser den som en uppvärmning inför vad som komma skall i en svensk tillverkningsindustri som är på frammarsch och där mycket produktion nu flyttar hem till Sverige igen. Fårbo Mekaniska står redo”, säger Mikael Vetterskog.

Förenklar automation och kompenserar för arbetskraftsbrist
ABB har lanserat den nya cellen OmniVance™ Collaborative Machine Tending, som ger en helt integrerad lösning för automatiserad maskinbetjäning som är enkelt att...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Fulländning av CNC-produktion med hjälp av Fastems Intelligenta automation
Industriell tillverkning har aldrig varit mer komplex och föränderlig än nu. För att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet och flexibilitet krävs intelligent...
Fulländning av CNC-produktion med hög blandning med Fastems Intelligent Automation
Den ständigt växande komplexiteten och förändringen kring industriell tillverkning kräver intelligent automatisering som möjliggör motståndskraftig och effektiv...
Ständigt växande robotpark ger affärer
Smemo driftsatte sin första automationslina för montering för femton år sedan – ett strategiskt val som resulterade i att man fick behålla affärer som annars flyttat ut...
Våga satsa på automation för kortserier!
Automationslösningar vid skärande bearbetning är inte bara en fråga för volymproduktion. MF Precision har framgångsrikt valt att automatisera även mot kortserier när...
Kvalitetslego från Hälsingland – med 100% Okuma och Sveriges första FPT från Fastems
Det började i en bysmedja i Alfta 1913, det som skulle bli ÖSA skogsmaskiner och växa från 3 till 700 anställda på den lilla orten mellan Bollnäs och Edsbyn i...
Fastems tar CNC tillverkning till nya höjder
Fastems höll nyligen ett uppskattat virtuellt Live event med temat ”Elevate your CNC Production”. Direkt från deras R&D center i Tampere Finland körde man demon med...
FlexLoader™ M-familjen lyfter maskinbetjäning med modularitet
Smarta maskinbetjäningsceller med standardiserade moduler möjliggör enkel expansion av framtida robotbehov Flexibilitet att hantera olika krav; nya arbetsstycken kan...
Ravema tar fram modulbaserad automationslösning!
Automation är ju, som de allra flesta känner till, på mångas läppar i maskinbranschen just nu. Antalet lösningar som finns att välja på är nog lika många som de som...
Ny innovation bidrar till ökad automations- grad och bättre miljö.
Alla tillverkande företag av i dag jobbar stenhårt med att automatisera och optimera sin tillverkning. För dom som jobbar med skärande bearbetning så är smartare/...
Företag tar hem största ordern någonsin under företagets 60-åriga historia
Industriföretaget Prestando har tagit hem största ordern någonsin under företagets 60-åriga historia. Orderna från tyska JOST har ett värde på 400 miljoner kronor och...
Investeringar var ett lyft för Grantek
Robotautomation är en lönsam investering för både små och stora företag. För Grantek öppnar det nya möjligheter att leverera specialdetaljer till industrin. För det sju...
Investerar i kantpressrobotisering
RZ INM Mekaniska i Västra Frölunda är en legotillverkare som ingår i RZ Gruppen med tolv mekaniska verkstäder runt om i Sverige.  Företaget är specialister inom...
Genomför historiskt investeringspaket
EketsXUppåkra har startat genomförandet av ett historiskt stort investeringspaket genom sitt bolag Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd.  3D-bild över maskinparken I...
Ny robotcell
-KUKA cell4_production är ett koncept som gör det snabbare, lättare och mer kostnadseffektivt att leverera en robotcell – färdig att sättas in i produktion. – Det...
Ny robotcell för 3D-inspektion
Skalbar cell för kvalitetsinspektioner snabbar upp produktionen för fordon, flyg, tunga maskiner och byggindustrier genom att öka kvalitet, produktivitet och minska...
Robotceller ökar produktiviteten med 30 procent
Specialiteten för Kern Microtechnik GmbH i Tyskland är mycket komplexa delar med hög precision.  För att ytterligare öka kvaliteten och produktiviteten...
Kostnadseffektiva och kompakta robotceller
YASKAWA lanserar nya kostnadseffektiva och kompakta robotceller för svetsning – ArcWorld Mini och Micro Kostnadseffektivitet och flexibilitet ArcWorld är framtagen för...
Mora CNC utökar sin kapacitet inom 5-axlig bearbetning
Ingemar Dahlström, styrelseordförande och ägare, har köpt sin 6:e maskin från MaskinFransson och denna gång föll valet på en Hedelius Acura 65 som även kommer att...
Världspremiär när ENSHU visade upp E-Loader, laddning och urladdning utan robot
Under EMO i Hannover var det världspremiär när japanska ENSHU visade upp WE30V E-Loader, en nyutvecklad produkt med automatisk laddning och urladdning i en...
Visar många nyheter på Hannovermässan
YASKAWA fokuserar på ”EASY automation”, och hur företag kan dra nytta av enkel programmerbarhet, snabb igångkörning och optimal drift. Exempel på produkter som visas är...
Utökad fräskapacitet och automation
Järvsö Industriplast AB investerar i utökad fräskapacitet och automation, Lars-Åke Söderlund, VD och ägare, har köpt sin första robotcell och är mycket nöjd med...
Jakten på precisionen – vassare verktyg med helautomatisk fräs- och gnistcell
Bristen på verktygsmakare kan delvis mötas med ny teknologi. Det menar Sven Sköld som har investerat i en helautomatisk fräs- och gnistcell med integrerad mätfunktion....
Robotar och CNC-maskiner – en effektiv kombination
CNC-maskiner har en noggrannhet och en skärkraft som är svår att överträffa av en robot. Men jämfört med robotar har de nackdelar som att de är oflexibla och innebär...
Unik automation hos Uddeholm
Vid årsskiftet 2014/2015 levererades en ny typ av automation inklusive två stycken plangejdmaskiner till Uddeholm i Hagfors där man tillverkar plattor av verktygsstål i...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör