6 av 10 inom tillverkningsindustrin vill byta bransch

nov 11, 2021 | Nyheter

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och många har haft tid att reflektera över sin arbetssituation, något som återspeglas bland yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin – 6 av 10 uppger att de kan tänka sig att byta bransch i en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia. Det ligger över rikssnittet där 58 procent av svenskarna kan tänka sig det. De största orsakerna till missnöje inom sektorn är bristande ledarskap, arbetsuppgifter man inte trivs med och att man har högre kompetens än vad arbetet kräver.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att 63 procent inom tillverkningsindustrin kan tänka sig att byta bransch. Samtidigt har 44 procent funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen.

-En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Bristande ledarskap orsak till missnöje

Trots att många inom tillverkningsindustrin funderar på att byta jobb och bransch svarar nästan åtta av tio (78 procent) att de är nöjda med sitt arbete. De främsta anledningarna till att anställda inom sektorn är missnöjda med sitt jobb uppges vara bristande ledarskap (64 procent), arbetsuppgifter man inte trivs med (36 procent) och att man har högre kompetens än arbetet kräver (31 procent). På frågan vad som är viktigast med sitt arbete hamnar ett utvecklande jobb (33% procent), kollegor en trivs med (25 procent) och en bra lön (24 procent) i topp.

-Att så många funderar på att byta bransch kan vara ett uttryck för många saker – att man fått mer tid att fundera på vad man vill göra under pandemin eller att vi går mot en situation där man kanske räknar med att byta yrkesmässig bana åtminstone en gång i livet. Men det visar också på vikten av att som arbetsgivare satsa för att behålla sin personal, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Få beredda att flytta

Samtidigt som många verkar redo att röra på sig mellan arbeten och branscher visar undersökningen att den geografiska rörligheten inte är lika aktuell. Inom tillverkningsindustrin kan endast 28 procent tänka sig att flytta för jobb, vilket ligger något under rikssnittet där tre av tio svenskar kan tänka sig det.

Om undersökningen Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. Inom tillverkningsindustrin har 398 personer svarat på undersökningen.

Bilaga med topplistor

Svenskarnas benägenhet att byta bransch

Andel svenskar benägna att byta bransch

●      Kvinnor, 57%

●      Män, 60%

●      18-32 år, 60%

●      33-47 år, 64%

●      47-65 år, 52%

Topplista över branscher svenskar vill byta till

●      Utbildning, 25%

●      Kultur, nöje, fritid, 24%

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 22%

●      Offentlig förvaltning, 21%

●      Bank, finans, försäkring, 21%

●      Data/IT, 20%

Topplista över branscher kvinnor vill byta till

●      Utbildning, 32%

●      Kultur, nöje, fritid, 28%

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 26%

●      Offentligt förvaltning, 25%

●      Miljö, djurvård, 24%

Topplista över branscher män vill byta till

●      Data/IT, 29%

●      Bank, finans, försäkring, 25%

●      Transport, lager, logistik, 25%

●      Utbildning, 25%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 24%

●      Energi, vatten, värme, 23%

Branscherna där man är mest intresserad av att byta bransch:

●      Detaljhandel, partihandel, 72%

●      Installation, drift, underhåll, 67%

●      Transport, lager, logistik, 67%

●      Fordonsindustri, 65%

●      Offentligt förvaltning, 65%

Branscherna där man är minst intresserad av att byta bransch:

●      Utbildning, 54%

●      Data/IT, 53%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 53%

●      Säkerhet/skydd, 50%

●      Energi, vatten, värme, 49%

Länen där man i högst grad kan tänka sig att byta bransch

●      Uppsala län, 64%

●      Dalarnas län, 63%

●      Jönköpings län, 62%

●      Kalmar län, 60%

Länen där man i lägst grad kan tänka sig att byta bransch

●      Örebro län, 53%

●      Västernorrlands län, 53%

●      Skåne län, 56%

●      Norrbottens län, 56%

Svenskarnas benägenhet att byta jobb

Andel svenskar som funderat på att söka nytt jobb det senaste året

●      Män, 47%

●      Kvinnor, 52%

●      18-32 år, 55%

●      33-47 år, 55%

●      47-65 år, 40%

Branscher där man är mest intresserad av att byta jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 59%

●      Hotell, restaurang, storhushåll, 59%

●      Kultur, nöje, fritid, 57%

●      Offentlig förvaltning, 55%

●      Vård och omsorg, sociala tjänster, 53%

Branscher där man är minst intresserad av att byta jobb

●      Fordonsindustri, 44%

●      Bank, finans, försäkring, 41%

●      Tillverkningsindustrin, 39%

●      Energi, vatten, värme, 38%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 36%

Länen där man är mest intresserad av att byta jobb

●      Dalarnas län, 56%

●      Östergötlands län, 55%

●      Stockholms län, 54%

●      Kalmar län, 54%

●      Uppsala län, 53%

Länen där man är minst intresserad av att byta jobb

●      Västernorrlands län, 45%

●      Jämtlands län, 43%

●      Blekinge län, 39%

●      Örebro län, 39%

●      Kronobergs län, 38%

Svenskarnas benägenhet att flytta för jobb

Andelen som kan tänka sig att flytta för jobb

●      Män, 36%

●      Kvinnor, 26%

●      18-32 år, 47%

●      33-47 år, 25%

●      47-65 år, 23%

Länen man helst vill flytta till

●      Stockholms län, 54%

●      Västra Götalands län, 50%

●      Skåne län, 47%

●      Uppsala län, 46%

●      Hallands län, 36%

●      Södermanlands län, 36%

●      Jönköpings län, 33%

●      Dalarnas län, 33%

Branscherna där man är mest intresserade att flytta för jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 35%

●      Säkerhet/skydd, 34%

●      Transport, lager, logistik, 32%

●      Fordonsindustri, 32%

●      Kultur, nöje, fritid, 31%

●      Offentlig förvaltning, 30%

●      Data/IT, 29%

Branscherna där man är minst intresserade att flytta för jobb

●      Energi, vatten, värme, 27%

●      Detaljhandel, partihandel, 27%

●      Installation, drift, underhåll, 26%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 26%

●      Bank, finans, försäkring, 26%

●      Utbildning, 26%

●      Tillverkningsindustrin, 23%

Länen där man är mest intresserade att flytta för jobb 

●      Södermanlands län, 40%

●      Uppsala län, 39%

●      Norrbottens län, 35%

●      Västerbottens län, 34%

●      Västmanlands län, 33%

●      Kronobergs län, 33%

Länen där man är minst intresserade att flytta för jobb 

●      Kalmar län, 26%

●      Värmlands län, 26%

●      Östergötlands län, 26%

●      Gotlands län, 24%

●      Blekinge län, 23%

●      Hallands län, 19%

Svenskarnas syn på sitt jobb

Av vilken eller vilka anledningar är du missnöjd med ditt jobb?

●      Jag gillar inte ledarskapet på min arbetsplats, 59%

●      Jag har för låg lön i förhållande till det jobb jag gör, 49%

●      Jag trivs inte med mina nuvarande arbetsuppgifter, 38%

●      Jag har högre kompetens än mitt arbete kräver, 32%

●      Jag skulle vilja arbeta i en annan bransch, 27%

●      Jag trivs inte med mina kollegor, 16%

Vad av följande tycker du är viktigast med ett arbete?

●      Kollegor jag trivs med, 67%

●      En bra lön, 64%

●      Att jag känner att jobbet är utvecklande, 61%

●      Att jag har en bra chef, 35%

●      Att jag jobbar med något som är bra för samhället, 21%

●      Korta arbetsresor till och från jobbet, 16%

Branscherna där man är mest nöjd med sitt jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 88%

●      Data/IT, 85%

●      Bank, finans, försäkring, 84%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 84%

●      Energi, vatten, värme, 84%

Branscherna där man är minst nöjd med sitt jobb

●      Utbildning, 78% 

●      Detaljhandel, partihandel, 77% 

●      Hälsa/sjukvård och vård/omsorg, 73% 

●      Transport, lager, logistik, 73% 

●      Hotell, restaurang, storhushåll, 59%

Topplista över branscher missnöjda med ledarskapet på arbetsplatsen

●      Offentligt verksamhet, 74%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 84%

●      Hälsa/sjukvård och vård/omsorg, 65%

●      Tillverkningsindustrin, 65%

●      Data/IT, 65%

●      Utbildning, 64%

●      Transport, lager, logistik, 58%

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

Enkel och individuell konfigurering av verktygshållare
 Nytt digitalt verktyg från SCHUNK – easyToolholder produktkonfigurator. Denna kan användas för optimal online-anpassning av standardverktygshållare till deras...
Effektivt och ergonomiskt lager? 
Effektivitet och ergonomi är av hög prioritet för många företag idag. För att uppnå detta krävs många gånger en genomtänkt lagerlösning. SSI:s hissautomat, eller...
Nya Garant master chuck
Oavsett vilken typ av Hydraul Chuck du väljer inom GARANT Master Chuck-familjen kommer den att prestera utmärkt! De nya chuckarna erbjuder ett alternativ till...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Tillverkningsindustrins utmaningar möttes av framtidstro och nytänkande
I en värld präglad av komplexa utmaningar skapar Elmia Subcontractor en betydelsefull plattform. Här omvandlar tillverkningsindustrin problem till möjligheter för en...
Kvalitetsinspektion och varför det är så viktigt för maskinverkstäder
Maskinverkstäder spelar en avgörande roll för framställning av olika komponenter och delar för allt från fordons- och flygindustrin till medicin- och...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Ravema Expo – där julstämning och industriell teknik möts!
-Återigen bjuder vi på Ravema in till vår årliga mässa fylld av innovativa lösningar, spännande nyheter och givande möten! Den 12-14 december öppnar vi upp dörrarna...
Iscar nyanställer
Iscar Sverige AB är ett av 40-talet dotterbolag i den internationella koncernen IMC som är ett av de världsledande företagen inom utveckling, tillverkning och...
Ny stålsvarvningssort för grovbearbetning med hög matning
Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, presenterar en ny sort i den senaste versionen av stålsvarvningsserien. GC4405 är första val för höga...
Ny verktygshållare – TENDO Silver
På EMO 2023, presenterade SCHUNK en ny verktygshållare – TENDO Silver, som erbjuder idealisk introduktion till hydraulisk hållarteknik och är en allroundverktygshållare...
Nokalux AB investerar i ny kantpress
1971 startade Nokalux AB i Töcksfors i västra Värmland sin verksamhet och utvecklar och producerar nubelysningsarmaturer för den professionella marknaden i...
Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem
I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD- (Computer-Aided Design) och CAM-system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar...
Ett borr att lita på för nickelbaserade HRSA-komponenter
Sandvik Coromant, globalt ledande inom skärande bearbetning, introducerar ett nytt solitt hårdmetallborr som är optimerat för borrning i nickelbaserade HRSA-material...
Betydande utmaningar och strategier för maskinverkstäder
Tillverkning av precisionskomponenter och innovativt arbete gör att maskinverkstäder utgör tillverkningsbranschens stomme. Men maskinverkstäder står även inför...
InLead Automation
Hur ser InLead Automation på huvudtemat Omställbar industri på Elmia Automation 2024 InLead Automation är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024....
För tillförlitlig och kostnadseffektiv plan- och profilfräsning
Sandvik Coromant – specialisten på skärverktyg – lanserar det nya fräskonceptet CoroMill® MR80, som är anpassat för krävande grovfräsning i ett brett applikationsområde...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Kuggfräsar på rekordtid
Med sin verktygskonfigurator (HTC – HORN Tool Configurator) erbjuder Horn möjligheten att leverera kuggfräsar med kort ledtid. Horn fokuserar på sitt eget cirkulära...
Nytt samarbete mellan Seco och Swemachinist
Seco har tagit ännu ett steg i företagets strävan att dela kunskap om de många möjligheterna inom maskinbearbetning genom ett nytt samarbete med Swemachinist, en...
Förbättra din maskinbearbetning med utökat verktygssortiment
Dormer Pramet har nöjet att presentera sitt senaste sortiment av verktygssystem. Det nya sortimentet innehåller en rad avancerade fastspänningsverktyg för fräsning,...
Nya faciliteter för Amada Scanidinavia
AMADA Scandinavia tillkännager stolt sin kommande invigning av en helt ny kundanläggning belägen i Alingsås, Sverige. Samtidigt med denna invigning firas 30-årsjubileum...
GibbsCAM 2024 – Powerfully Simple, Simply Powerful
GibbsCAM, en ledande CAD/CAM innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning är glada att kunna presentera en helt ny release. GibbsCAM 2024 fortsätter att höja...
SMT
SMT har säkrat monterplats på Elmia Verktygsmaskiner 2024 SMT är ett av de bolag som bokat monter på Elmia Verktygsmaskiner 2024. Tre huvudteman - Smart industri,...
Optimel Plåtteknik AB i Uppsala investerar 
Optimel startade 1997 och är ett väletablerat legotillverkande företag inom tunnplåtsbearbetning.Våra kunder är både stora och små företag och vi åtar oss alla typer av...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
FA-Tec investerar i ny fräs
FA TEC i Falkenberg AB har investerat i en fräsmaskin av fabrikatet JUARISTI som marknadsförs av Mekana Maskin AB Maskinmodellen TX1D-MGX8 Specifikation på maskinen...
Mångsidig spår- och avstickning med hög stabilitet
Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, uppgraderar det väletablerade avsticknings- och spårsvarvningskonceptet CoroCut® 1-2. Förbättrad...
Nytt partnerskap mellan JN & Röders
Johan Nordström Verktygsmaskiner AB och den tyska maskinleverantören Röders TEC har ingått partnerskap. Röders tillverkar vertikala höghastighetsfräsar för...
Framtidsinriktad tillväxt med ökat fokus på ”Wearparts”
Nyligen på EMO-mässan i Hannover korsade vi vägen för Mikael Gyllhamn, VD för Scandinavian Carbide Company (SCC). SCC är en pålitlig aktör som erbjuder ett imponerande...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Innovation och hållbarhet i centrum
Hösten 2023 bjuder på en spektakulär händelse när EMO-mässan intar Hannover, och ett företag som sticker ut i mängden är MAPAL. Deras 480 kvadratmeter stora monter var...
Världens största tillverkare av karusellsvarvar  –
Slår på stort med nya VTL-1000ATC+C You Ji har än en gång överträffat sig själva genom att presentera den nya VTL-1000ATC+C. Detta mästerverk har en helt ny design som...
Finepart satsar på EMO
Finepart Sweden AB, som tillverkar maskiner för mikro-vattenskärning ser EMO som en viktig plattform för att marknadsföra sina maskiner. Artikel ifrån Aktuell...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Maskiner med maskinbetjäning i fokus
Under vårt besök i Haas monter, där den nya VD:n för Edströms Maskin, Adam Asplund, guidade oss runt, fick vi en fascinerande inblick i prisvärda automationslösningar...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
En ny era med Henrik Bohlin vid rodret
På EMO-mässan hade vi nöjet att träffa gänget från DANKAB, med Henrik Bohlin i spetsen. Det markerar början på en spännande ny era då Henrik tar över som VD och...
Ny högpresterande sort för virvelgängning
SG3P är namnet på den nyutvecklade högpresterande Horn-sorten som ger användaren nya möjligheter när det gäller prestanda och verktygslivslängd vid virvelfräsning av...
Ny vd på Edströms Maskin
Edströms Maskin AB meddelar att Adam Asplund, för närvarande försäljningschef, kommer att tillträda rollen som verkställande direktör för företaget från och med den 1...
Masentia – maskinpartnern till 110%
Aktuell Produktion träffar Thomas Hässel och Anssi Laurila, båda Area Sales Managers hos Masentia AB, på EMO och vi kikar närmare på ett par av Masentias leverantörer....
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
EMO 2023 
EMO 2023, som gick av stapeln 18-23 september i Hannover, attraherade ca; 1 850 utställare från 42 länder som kom för att visa upp sina senaste produkter, lösningar och...
Vibrationsfri Gängfräsning med SmiCut
SmiCut, ett svenskt företag med ett rikt arv som en banbrytare inom skärande verktyg, har markerat sin närvaro på EMO 2023 med ett spektakulärt genombrott inom...
Saluco
Hur ser Saluco på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Plåt 2024? Saluco AB är ett av de företag som bokat monter på Elmia Plåt 2024. Tre huvudteman - Smart industri,...
Schunk
Hur ser Schunk på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Automation 2024? SCHUNK är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024. Tre huvudteman - Smart...
Duroc Machine Tool – simply better performance
På EMO får Aktuell Produktion får en pratstund med Mikael Högberg, VD, och Christian Royal, Group Marketing Manager, hos Duroc Machine Tools som berättar om företagets...