6 av 10 inom tillverkningsindustrin vill byta bransch

nov 11, 2021 | Nyheter

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och många har haft tid att reflektera över sin arbetssituation, något som återspeglas bland yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin – 6 av 10 uppger att de kan tänka sig att byta bransch i en färsk undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia. Det ligger över rikssnittet där 58 procent av svenskarna kan tänka sig det. De största orsakerna till missnöje inom sektorn är bristande ledarskap, arbetsuppgifter man inte trivs med och att man har högre kompetens än vad arbetet kräver.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att 63 procent inom tillverkningsindustrin kan tänka sig att byta bransch. Samtidigt har 44 procent funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen.

-En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Bristande ledarskap orsak till missnöje

Trots att många inom tillverkningsindustrin funderar på att byta jobb och bransch svarar nästan åtta av tio (78 procent) att de är nöjda med sitt arbete. De främsta anledningarna till att anställda inom sektorn är missnöjda med sitt jobb uppges vara bristande ledarskap (64 procent), arbetsuppgifter man inte trivs med (36 procent) och att man har högre kompetens än arbetet kräver (31 procent). På frågan vad som är viktigast med sitt arbete hamnar ett utvecklande jobb (33% procent), kollegor en trivs med (25 procent) och en bra lön (24 procent) i topp.

-Att så många funderar på att byta bransch kan vara ett uttryck för många saker – att man fått mer tid att fundera på vad man vill göra under pandemin eller att vi går mot en situation där man kanske räknar med att byta yrkesmässig bana åtminstone en gång i livet. Men det visar också på vikten av att som arbetsgivare satsa för att behålla sin personal, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Få beredda att flytta

Samtidigt som många verkar redo att röra på sig mellan arbeten och branscher visar undersökningen att den geografiska rörligheten inte är lika aktuell. Inom tillverkningsindustrin kan endast 28 procent tänka sig att flytta för jobb, vilket ligger något under rikssnittet där tre av tio svenskar kan tänka sig det.

Om undersökningen Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. Inom tillverkningsindustrin har 398 personer svarat på undersökningen.

Bilaga med topplistor

Svenskarnas benägenhet att byta bransch

Andel svenskar benägna att byta bransch

●      Kvinnor, 57%

●      Män, 60%

●      18-32 år, 60%

●      33-47 år, 64%

●      47-65 år, 52%

Topplista över branscher svenskar vill byta till

●      Utbildning, 25%

●      Kultur, nöje, fritid, 24%

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 22%

●      Offentlig förvaltning, 21%

●      Bank, finans, försäkring, 21%

●      Data/IT, 20%

Topplista över branscher kvinnor vill byta till

●      Utbildning, 32%

●      Kultur, nöje, fritid, 28%

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 26%

●      Offentligt förvaltning, 25%

●      Miljö, djurvård, 24%

Topplista över branscher män vill byta till

●      Data/IT, 29%

●      Bank, finans, försäkring, 25%

●      Transport, lager, logistik, 25%

●      Utbildning, 25%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 24%

●      Energi, vatten, värme, 23%

Branscherna där man är mest intresserad av att byta bransch:

●      Detaljhandel, partihandel, 72%

●      Installation, drift, underhåll, 67%

●      Transport, lager, logistik, 67%

●      Fordonsindustri, 65%

●      Offentligt förvaltning, 65%

Branscherna där man är minst intresserad av att byta bransch:

●      Utbildning, 54%

●      Data/IT, 53%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 53%

●      Säkerhet/skydd, 50%

●      Energi, vatten, värme, 49%

Länen där man i högst grad kan tänka sig att byta bransch

●      Uppsala län, 64%

●      Dalarnas län, 63%

●      Jönköpings län, 62%

●      Kalmar län, 60%

Länen där man i lägst grad kan tänka sig att byta bransch

●      Örebro län, 53%

●      Västernorrlands län, 53%

●      Skåne län, 56%

●      Norrbottens län, 56%

Svenskarnas benägenhet att byta jobb

Andel svenskar som funderat på att söka nytt jobb det senaste året

●      Män, 47%

●      Kvinnor, 52%

●      18-32 år, 55%

●      33-47 år, 55%

●      47-65 år, 40%

Branscher där man är mest intresserad av att byta jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 59%

●      Hotell, restaurang, storhushåll, 59%

●      Kultur, nöje, fritid, 57%

●      Offentlig förvaltning, 55%

●      Vård och omsorg, sociala tjänster, 53%

Branscher där man är minst intresserad av att byta jobb

●      Fordonsindustri, 44%

●      Bank, finans, försäkring, 41%

●      Tillverkningsindustrin, 39%

●      Energi, vatten, värme, 38%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 36%

Länen där man är mest intresserad av att byta jobb

●      Dalarnas län, 56%

●      Östergötlands län, 55%

●      Stockholms län, 54%

●      Kalmar län, 54%

●      Uppsala län, 53%

Länen där man är minst intresserad av att byta jobb

●      Västernorrlands län, 45%

●      Jämtlands län, 43%

●      Blekinge län, 39%

●      Örebro län, 39%

●      Kronobergs län, 38%

Svenskarnas benägenhet att flytta för jobb

Andelen som kan tänka sig att flytta för jobb

●      Män, 36%

●      Kvinnor, 26%

●      18-32 år, 47%

●      33-47 år, 25%

●      47-65 år, 23%

Länen man helst vill flytta till

●      Stockholms län, 54%

●      Västra Götalands län, 50%

●      Skåne län, 47%

●      Uppsala län, 46%

●      Hallands län, 36%

●      Södermanlands län, 36%

●      Jönköpings län, 33%

●      Dalarnas län, 33%

Branscherna där man är mest intresserade att flytta för jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 35%

●      Säkerhet/skydd, 34%

●      Transport, lager, logistik, 32%

●      Fordonsindustri, 32%

●      Kultur, nöje, fritid, 31%

●      Offentlig förvaltning, 30%

●      Data/IT, 29%

Branscherna där man är minst intresserade att flytta för jobb

●      Energi, vatten, värme, 27%

●      Detaljhandel, partihandel, 27%

●      Installation, drift, underhåll, 26%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 26%

●      Bank, finans, försäkring, 26%

●      Utbildning, 26%

●      Tillverkningsindustrin, 23%

Länen där man är mest intresserade att flytta för jobb 

●      Södermanlands län, 40%

●      Uppsala län, 39%

●      Norrbottens län, 35%

●      Västerbottens län, 34%

●      Västmanlands län, 33%

●      Kronobergs län, 33%

Länen där man är minst intresserade att flytta för jobb 

●      Kalmar län, 26%

●      Värmlands län, 26%

●      Östergötlands län, 26%

●      Gotlands län, 24%

●      Blekinge län, 23%

●      Hallands län, 19%

Svenskarnas syn på sitt jobb

Av vilken eller vilka anledningar är du missnöjd med ditt jobb?

●      Jag gillar inte ledarskapet på min arbetsplats, 59%

●      Jag har för låg lön i förhållande till det jobb jag gör, 49%

●      Jag trivs inte med mina nuvarande arbetsuppgifter, 38%

●      Jag har högre kompetens än mitt arbete kräver, 32%

●      Jag skulle vilja arbeta i en annan bransch, 27%

●      Jag trivs inte med mina kollegor, 16%

Vad av följande tycker du är viktigast med ett arbete?

●      Kollegor jag trivs med, 67%

●      En bra lön, 64%

●      Att jag känner att jobbet är utvecklande, 61%

●      Att jag har en bra chef, 35%

●      Att jag jobbar med något som är bra för samhället, 21%

●      Korta arbetsresor till och från jobbet, 16%

Branscherna där man är mest nöjd med sitt jobb

●      Marknadsföring, kommunikation, information, 88%

●      Data/IT, 85%

●      Bank, finans, försäkring, 84%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 84%

●      Energi, vatten, värme, 84%

Branscherna där man är minst nöjd med sitt jobb

●      Utbildning, 78% 

●      Detaljhandel, partihandel, 77% 

●      Hälsa/sjukvård och vård/omsorg, 73% 

●      Transport, lager, logistik, 73% 

●      Hotell, restaurang, storhushåll, 59%

Topplista över branscher missnöjda med ledarskapet på arbetsplatsen

●      Offentligt verksamhet, 74%

●      Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 84%

●      Hälsa/sjukvård och vård/omsorg, 65%

●      Tillverkningsindustrin, 65%

●      Data/IT, 65%

●      Utbildning, 64%

●      Transport, lager, logistik, 58%

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

De investerar för fler lasertimmar
När LM Metall taktar upp legotimmarna på laser krävs maskiner som klarar utmaningen. Lösningen stavas Bystronic BySmart Fiber 6000W som tillsammans med ByTrans Extended...
Nya generationens mikroborr
Sandvik Coromant har lanserat två nya mikroborrserier särskilt utformade för precisionsbearbetning. CoroDrill® 462 med -XM geometri och CoroDrill® 862 med -GM...
Innovation – Nya experter på spårskärning i icke-järnhaltiga material
Hofmann & Vratny presenterar sin nya EXN1-serie – en innovation för spår skärning i aluminium, syntetiska material och andra icke-järnhaltiga metaller. EX i...
Bilindustrin måste anpassa sig till en förändrad och varierande drivsystemsmix
ABB-sponsrad rapport lyfter fram utmaningarna som biltillverkarna ställs inför när övergången till elfordon tar fart och för med sig behovet att hantera mycket komplexa...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Utökar sortiment av gängfräsar
SmiCut har nu utökat och förbättrat sitt sortiment av solida gängfräsar som dem tillverkar själva i Ludvika. Vad är då nytt? Vissa verktyg ändras från 4-skäriga till...
Europas första 3D-printade båt
En sjöduglig båt, 3D-printad i ett stycke visades upp på InnoDex under Elmia Subcontractor i november. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete...
Reducera ställtid med automatisering
ALPAB bibehåller sin konkurrenskraftiga prisnivå genom minskning av maskinens ställtid ALPAB är ett framgångsrikt familjeföretag i Mellansverige. Skicklig personal i...
Mapal presenterar nya OptiMill-Tro-Inox: Högsta produktivitet i rostfritt stål
För att uppnå högsta möjliga produktivitet i bearbetningen av rostfritt stål (Inox) lanserar MAPAL OptiMill-Tro-Inox-en ny sexskärig fräs för dynamisk fräsning i...
Ny programvarumodul för kontrollerad spånbrytning
Sandvik Coromant presenterar en ny bearbetningsmetod som gör det möjligt att kontrollera spånbrytningen i gängsvarvningsapplikationer. OptiThreading™ lanseras som...
Ny investering som utökar produktionskapaciteten
Nimo AB i Hova har investerat i en ny Salvagnini fiberlasermaskin L5-4kW. Man ersätter sin första Salvagnini investering från 2001, en S4-30 stansmaskin med fast...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Lyckat samarbete kring nya girbandsågen Doall DCDS-600NC
Som första aktör i Sverige har Edströms Maskin sålt girbandsågen Doall DCDS-600NC. Köparen är samarbetspartnern och den mekaniska verkstaden Anva Titech System AB. Anva...
Nya projekt med nyheter inom brotschning
Brotschning med flerskäriga brotschhuvuden är en välkänd metod för att nå exakta toleranser inom exempelvis fordonsindustrin. Brotschning är en stabil process som ger...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Stor satsning på plåtbearbetning
Under försommaren 2021 tog företaget Spitze i Skottorp in plåtbearbetning i verksamheten och hanterar därmed hela tillverkningsprocessen av högkvalitativa...
”Hög effektivitet är det nya normala”
Kenji Yamaguchi, som är VD och koncernchef för FANUC Corporation, talar om det ökade intresset för automatisering, hållbar produktionsutrustning och FANUC:s egna smarta...
Haas kommer med nya maskiner och robotlösningar, och bygger ny fabrik.
Amerikanska Haas är västvärldens volymmässigt största leverantör av CNC-maskiner. Haas kännetecknas av ett brett maskinprogram som hela tiden fortsätter att utvecklas,...
Per Selskog tar över som ny vd för Din Maskin
När Alexander Ström lämnar över stafettpinnen efter nära 30 år som vd för Din Maskin så blir det Per Selskog som tar över – och han hoppas få utmana organisationen....
Mahr introducerar en helt ny CMM med multisensor-teknologi
På EMO Milano 2021 presenterade Mahr sin nya Mar4D PLQ-produktserie för första gången. En cylindrisk koordinatmätmaskin med multisensorteknik,  optimerade för...
Produktivitet, lönsamhet och miljöfokus hos Mazak
I Mazaks monter träffar vi Malte Vertetics, som är Teamleader Maskiner & Automation hos Ravema. Malte berättar att Mazak, firar 40 är med sitt Mazatrol styrsystem,...
Så behåller du kompetensen på företaget
Integration, kompetensutveckling och självledarskap – när Laserkraft i Bredaryd började jobba aktivt med mjuka världen och trivsel så halverade man samtidigt...
Marposs fokuserar på data och Industri 4.0 – med digital platform
MARPOSS grundades redan 1952 och Stefano Possati, som är son till grundaren och koncernens ordförande, förklarar företagets inriktning; man tillhandahåller lösningar...
MCM – med mer prestanda och lösningar för högvolymproduktion
Förkorta; Machining Centers Manufacturing – och vi har det italienska MCM som redan tidigt 70-tal började att tillverka fleroperationsmaskiner. Under 90-talet blev...
30 miljoner i ny teknik Gårö Plåtprodukter har satsat offensivt under pandemin
För att ligga i topp inom tunnplåtsbearbetning krävs investeringsvilja och förmåga att hantera kundernas växande behov av helhetslösningar – som hos Gnosjöbaserade Gårö...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
FlexLoader™ M-familjen lyfter maskinbetjäning med modularitet
Smarta maskinbetjäningsceller med standardiserade moduler möjliggör enkel expansion av framtida robotbehov Flexibilitet att hantera olika krav; nya arbetsstycken kan...
AP&T:s servohydrauliska press kan sänka energiförbrukningen med upp till 70 %
Transferapplikationer, presshärdning, varmformning av aluminium eller formning av kompositmaterial… Med sin servohydrauliska press har AP&T utvecklat ett mångsidigt...
MRS 2280 & MRS 2281 Vinkelgivare i modulformat
Produktprogrammet för vinkelgivare i modulformat kommer att utökas till att omfatta produkterna MRS 2280 och MRS 2281. Speciellt deras utmärkta vridstyvhet som är...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Köpte 18 meter laserskärmaskin på auktion!
Alla vet ju att man skapar effektivare arbetsflöden i sin verkstad genom att förnya sitt maskinbestånd. Det enklaste är förstås att kontakta några återförsäljare och be...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Euromaskin och ANCA samarbetar för att serva svenska verktygstillverkare
Euromaskin, en mångårig partner för den svenska industrin och med nästan 40 år som levererar tillverkningsteknikutrustning till tillverkare, är ANCAs nya...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Optimerad fräsning för vibrationsfri bearbetning
Sandvik Coromant har lanserat ett nytt fräsverktyg för hög matning. CoroMill® MH20 är främst framtagen för fräsning av hålrum och fickor i materialen ISO S, M och P....
Ödeshög Mekaniska AB rekordinvesterar
Förra året investerade Ödeshög Mekaniska i två Okuma GENOS fleroperationsmaskiner varav den ena, GENOS M660, var den första i Sverige. Sedan tidigare har de en Okuma MA...
Elektrifierad rörlighet – verktygslösningar för alla koncept
Rörligheten förändras – målet är en CO2-neutral framtid. För motorindustrin innebär detta att nya motorkoncept måste utvecklas. Ett sätt att närma sig det är att helt...
Beprövad teknik med hög tillgänglighet
AP&T har tillsammans med Norgren utvecklat ett nyckelfärdigt system för snabb hantering och matning av ämnen i olika format, helt utan tidskrävande...
Rekordorder till svensk maskin-tillverkare
Finepart Sweden AB är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för mikrovattenskärning. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret...
Deras vassaste fräs någonsin!
-Vår vassaste fräs någonsin! Speciellt framtagen för effektiv bearbetning i mjuka och tuffa material, både under stabila och instabila förhållanden säger Peter Alström...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
ISCAR NEOFEED – högre lönsamhet med dynamisk plan- och högmatningsfräsning
Från ISCAR´s senaste kampanjlansering NEOLOGIQ återfinns den helt nya fräsfamiljen NEOFEED för grovfräsning. NEOFEED består av planfräsar i två olika utföranden - FFQ8...
En Okuma blev tre för Jan Uddén
Jan Uddén AB investerade i en OKUMA MU4000V med 12 paletter dagen innan julafton 2020 och maskinen installerades i augusti 2021. Det är företagets femte Okuma och nu är...
Ny formgängtapp med unik polygongeometri ger hög process säkerhet och lång livslängd!
GARANT Master-produktfamiljen har fått en ny medlem: Med nya GARANT Master Form Steel presenterar Hoffmann-gruppen en formgängtapp som levererar gängor i toppklass,...
Ravema tar fram modulbaserad automationslösning!
Automation är ju, som de allra flesta känner till, på mångas läppar i maskinbranschen just nu. Antalet lösningar som finns att välja på är nog lika många som de som...
ISCAR – nya lösningar för djupare och rakare hål
Iscar´s stora utbud av verktyg för håltagning blir nu större och bredare i och med ytterligare utvidgningar av produktfamiljen SOLIDDRILL. Extra långa solida...
ISCAR HELISLOT-familjen växer – nu finns skivfräsar för smalare spår
ISCAR HELISLOT består av spårfräsar med fyrkantiga skär som ger en produktiv och kostnadseffektiv spårfräsning. Introducerat sedan tidigare är fräskroppar för 13 mm´s...
Fullt fokus på varje detalj
TRUMPF´s mest framgångsrika kantpressar TruBend 5000 serien med smarta funktioner, snabb och flexibel mjukvara och verktygsväxling för optimal bockningsprocess....
Maskiner, IoT och ett nytt affärsområde
Nya, ännu effektivare automatiska svarvar, ökad effektivitet och produktivitet tack vare iXworlds molnplattform och helt nya produkter för additiv tillverkning i metall...
De tillverkar plogar i världsklass – med ”logisk borrning” som boostar produktionseffektiviteten
Här snackar vi Made in Sweden på en helt ny nivå. CNHs val att använda den nya LOGIQ3CHAM-borren levererade enastående resultat – fördubblad livslängd på borren och...