3nine Hall ?, Monter? (Uppdateras när info finns)

Marknadens smartaste oljedimavskiljare till lägsta totalkostnad

Karta: Tryck här (Uppdateras när info finns)

John Elliot +46736258759 john.elliot@3nine.se

Gratis inträde

Vid registrering av entrékorten finns möjlighet att ladda ner en biljett för kostnadsfritt nyttjande av Hannovers kollektivtrafik under mässdagarna.