För att utöka sina mycket populära och kostnadsfria Universal Robots Academys utbildningsmoduler online, lanserar den kollaborativa robotpionjären nu globala Authorized Training Centers.

Som en del av uppdraget att göra fördelarna med kollaborativa robotar allmänt tillgängliga, har Universal Robots (UR) lanserat ett världsomspännande nätverk av Authorized Training Centers som bygger på bolagets populära Universal Robots Academy-onlineutbildning. Nya kurser som lär ut grundläggande kunskaper i programmering till cobotanvändare – oavsett deras bakgrund eller erfarenhet av robotar – anordnas av Universal Robots och dess globala kanalpartner med hjälp av certifierade instruktörer. Kurserna ökar användarnas förståelse för Universal Robots cobotar och deras oändligt många användningsområden, samtidigt som de ger möjlighet till praktisk övning med verkliga tillämpningar.

13 Authorized Training Centers i Europa, Amerika och Asien har redan börjat ta emot studenter, och Universal Robots räknar med att ha 50 fullt auktoriserade center runt om i världen i slutet av 2019. Hittills har mer än 500 kunder framgångsrikt slutfört sin utbildning på de nya centren. Vissa center drivs av UR, medan andra drivs av dess partner. Andelen partnerdrivna enheter förväntas växa snabbt under de kommande månaderna.

Jürgen von Hollen, vd för Universal Robots.

”Automatisering hjälper tillverkare i alla storlekar att öka sin produktivitet, kvalitet och konkurrenskraft, men kompetensgapet när det gäller automatisering fortsätter att ha en avgörande påverkan på tillverkare runt om i världen”, säger Jürgen von Hollen, vd för Universal Robots. ”Universal Robots har hjälpt företag ta itu med kompetensbristen genom att tillhandahålla gratis utbildningsmoduler online i vår Universal Robots Academy under ett par år nu. Genom att utvidga utbildningen med praktisk träning från nybörjare till avancerade användare, kan tillverkare utöka sin användning av kollaborativa robotar och få ut ännu mer av sina automatiseringsinvesteringar och anställda.”

Ge de anställda möjligheter genom UR Academy Training

Sedan Universal Robots Academy lanserades 2017 har mer än 55 000 användare från mer än 130 länder anmält sig till onlineutbildningen. Ett aktuellt exempel är Darex, en liten amerikansk tillverkare som ville engagera de anställda i UR-cobotarna och den dagliga verksamheten. Företaget behövde också befordra en anställd till tjänsten som robottekniker för att övervaka bolagets två cobottillämpningar. Anställda som var intresserade uppmuntrades att studera grundläggande robotprogrammering i Universal Robots Academy onlinemoduler, och man anordnade en programmeringstävling för alla som var intresserade av den nya tjänsten.

26-åriga Brittany Mohrman vann tjänsten som robottekniker och säger: ”UR-onlineutbildningen lärde mig saker som att förstå olika programcykler, justera vägpunktsförändringar och att veta var verktygets mittpunkt och robotens tyngdpunkt är. Mitt jobb är definitivt roligare och intressantare nu.”

Nya Authorized Training Classes täcker en rad programmeringskunskaper

Universal Robots certifierade handledare kommer att genomföra utbildningsmoduler som täcker en rad grundläggande och avancerade cobotprogrammeringskunskaper, inklusive cobotscripting, industriell kommunikation och gränssnittsanvändning. Små undervisningsgrupper med elevcentrerade mål och praktiska övningar med UR-robotar säkerställer att deltagarna får värdefulla kunskaper som de direkt kan tillämpa på sin arbetsplats.

Programmodulerna i Authorized Training Center-programmet omfattar:

  • Nybörjare: För alla användare av UR-cobotar som har slutfört onlinemodulerna. Täcker säkerhetsinställningar, grundläggande program och flexibel omgruppering.
  • Avancerade: För cobotanvändare, tekniska säljare och integratörer med ett praktiskt behov av att optimera tillämpningarna eller hitta nya sätt att använda UR-cobotar på. Täcker scripting, avancerad användning av kraftstyrning och TCP, transportörspårning och prestandaöversikt.
  • Industriell kommunikation: För användare och utvecklare som behöver integrera cobotar med tredjepartsenheter. Täcker modbuss TCP, FTP-server, server på instrumentbräda, socketkommunikation, Ethernet/IP och Profinet.
  • Gränssnitt: För användare och utvecklare som behöver fördjupade kunskaper om hur man samverkar med UR-cobotars scriptgränssnitt. Täcker UR-scripting, socketkommunikation, klientgränssnitt (port 30.001-30.003), datautbyte i realtid och XML/RPC.
Det finns 13 Authorized Training Centers i Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Tjeckien, Kina, Japan, Korea, Singapore, Mexiko och USA (som har tre center).