Vero Software, FASys och SPRING Technologies integreras i Hexagon vilket innebär att Vero Software numera är en del av Hexagon Manufacturing Intelligence

Denna integration är en återspegling Hexagons breddande expertis inom områder produktionsteknik.

Steve Sivitter, CEO Production Software business förtydligar

”Under de senaste fem årenhar vår tillgängliga teknik och våra lösningar utvecklats väsentligt från Vero´s CAD-CAM arv”

”Vi fokuserar alltmer på att utveckla produktsynergier som hjälper kunderna att förbättra kvalitet och produktivitet. Våra tekniska experter från Vero, FASys och SPRING har arbetat väldigt nära varandra en tid, så att fungera tillsammans som en enda enhet är ett naturligt steg för oss. Vi är alla glada över möjligheten att skapa innovativa programvarulösningar för tillverkningsindustrin.”