Gripdonet EGP-C från SCHUNK är det första industriella gripdonet som certifierats för kollaborativa applikationer av ett fristående certifieringsorgan; DGUV. Nu tar marknadsledaren SCHUNK ytterligare ett steg och introducerar en speciell mjukvara och anpassade gripfingrar för kollaborativa robotar.

Prof. Dr. Markus Glück

“Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att använda kollaborativa robotar” säger Prof. Dr. Markus Glück, forsknings- och utvecklingschef på tyska SCHUNK GmbH & Co. KG. “Vår målsättning är att hela tiden utveckla modulära gripdon och andra produkter för kollaborativa applikationer som gör att driftsättning, användning och flexibilitet blir så enkel som möjligt. Vi tror att smarta programmeringsverktyg och plug-ins adderar stora mervärden för användaren”

Intuitiv driftsättning

Gripdonet EGP-C från SCHUNK kan nu kommunicera och anpassas på flera olika sätt, dels via det överordnade styrsystemet som tidigare, eller via en ny “plug-in” där gränssnittet är utformat på ett intuitivt sätt för att underlätta för användaren. EGP-C är anpassat och klart för användning på bara några minuter. För användning med robotar från UR så är kan allt skötas direkt från robotens programmeringspanel.

Nu också anpassade gripfingrar

Med tre olika geometrier kan nu de nya gripfingrarna anpassas efter gripdetaljens geometri.

För att kunna skapa en optimal flexibilitet, speciellt när man tar en ny lösning i bruk, lanserar nu SCHUNK en ny serie gripfingrar för de gripdon som ingår i den kollaborativa serien, Co-Act. De nya gripfingrarna kan utrustas med utbytbara ilägg som kan anpassas efter gripdetaljens geometri. Detta gör att tiden för att anpassa lösningen efter olika gripdetaljer nu blir kortare. Gripdonet EGP-C levereras färdigt för robotgränssnitten KUKA LBR iiwa, UR och FANUC CR robotar. Dessutom uppfyller EGP-gripdonet kraven i standarderna EN ISO 10218-1/-2 samt ISO/TS 15066 och är certifierade av tyska DGUV för användning i kollaborativa applikationer. Det kan även användas i mobila applikationer tack vare matningsspänning på 24 V och all nödvändig elektronik är inbyggd i huset vilket gör det ännu enklare att integrera. För att skapa en ännu större samverkan mellan människa och maskin är gripdonet utrustat med LED signaler som operatören kan använda för att se i vilket läge gripdonet är. EGP-C finns i storlekarna 25, 40, 50, samt 64 med slaglängd 3 mm, 6 mm, 8 mm, och 10 mm per gripfinger. Lämplig vikt på gripdetaljerna är för respektive modell 0.19 kg, 0.7 kg, 1.05 kg, och 1.3 kg.