Nya ATOS 5X är speciellt framtagen för automatisk 3D-scanning av större objekt. Med den extremt starka ljuskällan i sensorn kan systemet 3D-mäta föremål mycket snabbt.

ATOS 5X

ATOS 5X använder sig av en laserljuskompressor för att skapa ett ultraskarpt ljus. Detta tillsammans med ett mätområde på upp till 1.000 mm och en scanningstid på 0,2 sekunder ger det en mätmaskin som snabbt klarar av att 3D-scanna stora föremål i en automatisk cell av typen ATOS ScanBox 7 och 8.

ATOS ScanBox är nyckefärdiga automatiska mätceller för stora objekt där antingen 1 sensor på robot kan fånga geometrier eller 2 sensorer på robotar kan fånga geometrier till en enda mätmodell. Cellerna i serie 7 och 8 finns idag levererade i ett antal fler än 60 st till industrier runt om i världen. Användarvänligheten för dessa celler stor då programmeringen av åkbanorna sker med utvecklade metoder och program utan att operatörerna behöver speciella robotkunskaper.

Tack vare ny teknik ger ATOS 5X ett högkvalitativt resultat. Det tar ungefär 30 minuter för en automatisk cell med ATOS 5X för att fånga en bilkaross både utvändigt och invändigt inklusive alla detaljer på ett noggrant sätt.