På Elmia Automation kommer Mitsubishi Electric att presentera en ny generation robotar – FR-serien. Med dessa robotar befäster man positionen när det gäller noggrannhet och hastighet för små och medelstora robotar.

Den viktigaste nyheten är en ny controller med fördubblad beräkningsprestanda med reducerade inbyggnadsmått som gör det lätt att bygga kompakta och effektiva lösningar. Precis som innan är det lätt att integrera mot övriga automationsprodukter från Mitsubishi Electric så som PLC, operatörspaneler, servo och frekvensomriktare.

Som exempel kommer ett koncept presenteras för maskinbetjäning där operatörspanel har en nyckelroll för att möjliggöra snabb omställning för olika produktvarianter utan att robotprogrammering är nödvändig. Detta gör det lättare att motivera en robotinvestering för fåstyckstillverkning för små och medelstora företag.

Vidare kommer kollaborativa robotprodukter presenteras på mässan som möjliggör lösningar där robot och människa kan samverka utan staket och andra traditionella säkerhetssystem.