LVD Company nv meddelar att man fått en större order från ett japanskt teknikbolag, Kawasaki Heavy Industries (KHI). Affären handlar om den unika Synchro-Form som bygger på adaptiv bockningsteknologi. Synchro-Form blev på EuroBlech mässan prisat som den mest innovativa nya produkten för plåtformning. EuroBlech är världens största mässa för plåtbearbetning.

Ordern till Kawasaki Heavy Industries (KHI) gäller en specialmaskin i 1000-tons klassen.
Denna Synchro-Form kantpress är utrustad med specialverktyg för att producera stora panelsektioner till flygplanskroppen på kommersiella flygplan. Att forma så stora sektioner med hög precision är normalt komplicerat och tidsödande, med hjälp av Synchro-Form förenklas denna process radikalt.

Den höga noggrannheten uppnås genom att maskinen automatiskt hanterar och positionerar plåten samt efter varje bocksteg mäter vinkel och sedan kontinuerligt justerar minsta avvikelse i nästa kommande bock.  Detta gör processen med flerstegsbockning mycket noggrann då minsta avvikelse justeras rätt.

Kawasaki Heavy Industries (KHI) är en större underleverantör till projektet Boeing 777X, som är efterföljaren till det framgångsrika planet Boeing 777. Det nya 777X kommer att bli världens största och mest effektiva tvåmotoriga kommersiella jetplan.

LVD’s Synchro-Form press kantpress klarade de högt ställda toleranskraven från KHI, och dessutom med full automation. Innan ordern tecknades föregicks den av omfattande tester utförda hos LVD i Belgien som väl visade att de högt ställda kundkraven kunde uppfyllas.

Synchro-Form maskinen kommer att tillverkas i LVD’s huvudanläggning i Gullegen, Belgien.