TurnMill AB har i slutet av Januari förvärvat samtliga aktier i Linköpings Rostfria AB (LRAB) samt B.M.T Engineering d.o.o (BMT). Bolagen är verksamma i Linköping samt i Mostar, Bosnien, inom segmentet skärande bearbetning. Verksamheten innefattas av kontraktstillverkning av medel- och högvolyms artiklar genom svarvning och fräsning samt tillverkning och försäljning av egna produkter. Verksamheten består av ett 20-tal anställda i Sverige samt Bosnien. Kundbasen återfinns i Sverige samt inom Europa.

Detta förvärv är en viktig del för TurnMill-gruppens fortsatta expansion. Förutom direkta synergier mellan de svenska bolagen i den riktning TurnMill-gruppens strategi innefattas av, så etableras samtidigt en tillverkande enhet närmre den europeiska marknaden.

Nuvarande VD för LRAB, Sakib Masic kommer i sin roll som VD att rapportera till TurnMill-gruppens CEO, Mattias Skeppstedt, i det fortsatta arbetet att fullt ut integrera LIAB och BMT inom koncernen.

Inom TurnMill-gruppen återfinns bolagen; TurnMill, TurnMill China, TurnMill Polska, Finspångs Finmekaniska, Linköpings Rostfria samt B.M.T Engineering.