Med åren har skärvätskorna blivit mer och mer vänliga mot miljön, men tyvärr inte mot människan. Skärvätskor används i produktionsmiljöer där man bearbetar metaller till- som till exempel vid svarvning, fräsning, borrning, slipning mm. Här frigörs olika ångor och dimmor som innehåller farliga ämnen i kritiska koncentrationer.

Den direkta kontakten med skärvätskor har minskat och därmed även hudbesvären, men det är ett kvarstående problem med att skärvätskan tar sig upp i luften och personalen andas in skärvätskedimma som kan leda till luftvägsproblem.

Det viktigaste är att vidta åtgärder vid själva källan. Skärvätskedimma får inte spridas i lokalerna eller komma upp i ventilationssystemet så att det bildas pölar som läcker över i tilluften. Då sprids den ut på arbetsplatsen igen.

Med luftreningsaggregaten i AOD-serien kan man snabbt och enkelt sätta in åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Med högpresterande fläktar suger luftreningsaggregatet AOD 200 upp den förorenade luften ifrån den anslutna bearbetningsmaskinen och filtrerar luften. Luftreningsaggregaten i AOD-serien har en låg ljudnivå, en kompakt design och en låg strömförbrukning. Luftreningsaggregaten i AOD-serien är enkla att ansluta, sköta och underhålla. I serien AOD finns även ett specialaggregat med explosionsskyddad mellan- trycksfläkt (nödvändigt vid användning av t.ex Etanol).

Används endast alkoholbaserade vätskor så kan varianten ACD-220 EX vara lämpligare.