När Göranssonska skolan i Sandviken insåg att deras gamla fräsmaskiner började sjunga på sista versen och investering i nya sågs som enda alternativ föreslog Abene Machine istället en helrenovering. Fräsmaskinerna blev ”som nya” och till en prislapp som bättre passade skolans ekonomi.